Desať vecí, ktoré robí proti koronavírusu Európska únia  

Aktualizované: 
 
Vytvorené:   
 

Zdieľať túto stránku: 

Prečítajte si, čo robia európske inštitúcie na zmiernenie dopadov pandémie, ochranu ľudí aj hospodárstva a ako podporujú solidaritu.

Pozrite si aj našu časovú os opatrení EÚ proti koronavírusu, kde nájdete kompletnejší prehľad krokov ktoré Únia podniká.

V boji proti šíreniu koronavírusu pomáhajú aj inštitúcie EÚ. Členským štátom, ktoré potrebujú vybavenie, poskytujú pomoc a podporu. EÚ okrem toho pracuje aj na zmierňovaní sociálnych a hospodárskych dopadov pandémie z dlhodobého hľadiska. Pripravili sme pre vás zoznam najdôležitejších desiatich krokov, ktoré EÚ v tejto súvislosti prijala.

1. EÚ spomaľuje šírenie nákazy


S cieľom obmedziť prenos vírusu EÚ uzavrela svoje vonkajšie hranice pre nepodstatné cestovanie. Zároveň zaviedla takzvané zelené pruhy na diaľniciach, aby sa základný tovar mohol prevážať v rámci EÚ bez časových obmedzení. Európske stredisko pre prevenciu a kontrolu chorôb, ktoré vyhodnocuje riziká a poskytuje aktualizácie o nákaze, by malo dostať dodatočné zdroje.


2. Zdravotnícke vybavenie pre členské štáty


Krajiny EÚ majú v rámci mechanizmu civilnej ochrany rýchly prístup k vôbec prvej zásobe zdravotníckych zariadení RescEU, ako sú ventilátory a ochranné masky. EÚ vyhlásila obrovský medzinárodný tender, ktorý členským štátom umožňuje uskutočňovať spoločné nákupy zariadení a liekov. Okrem toho mobilizuje 3,8 miliardy eur na pomoc zdravotnýckym systémom najviac zasiahnutých krajín.

EÚ tiež zorganizovala online zbierku, ktorej cieľom je získať počiatočných 7,5 miliárd EUR alebo vakcíny, lieky a diagnostiku na boj proti koronavírusu na celom svete.


3. Podpora výskumu


Z výskumného programu EÚ Horizont 2020 sa financuje 18 výskumných projektov, na ktorých pracuje 151 tímov v celej Európe s cieľom vytvoriť vakcínu proti Covid19, zlepšiť diagnostiku, pripravenosť, klinické riadenie a liečbu.


4. Pomoc z európskeho fondu solidarity

Európsky parlament podporil nové pravidlá, ktoré členským štátom umožňujú požiadať o finančnú pomoc z Fondu solidarity EÚ na riešenie mimoriadnych udalostí v oblasti zdravia. Vďaka rozšíreniu Fondu solidarity budú mať členské štáty tento rok na boj proti pandémii k dispozícii až 800 miliónov eur.

5. Podpora obnovy hospodárstva


So zámerom pomôcť EÚ prekonať hospodárske a sociálne dôsledky pandémie Komisia predloží nový návrh dlhodobého rozpočtu na roky 2021 - 2027, ktorý bude obsahovať stimulačný hospodársky balík. Rozpočtu sa bude venovať aj Európsky parlament.

Poslanci žiadajú vytvorenie rozsiahleho balíka opatrení na obnovu ekonomiky, ktorý by sa mal financovať zo zvýšeného dlhodobého rozpočtu, existujúcich fondov a finančných nástrojov EÚ. Tento balík by mal podľa poslancov obsahovať aj nové dlhopisy na obnovu ekonomiky zaručené rozpočtom EÚ. Komisia okrem toho vypracovala aj spoločný plán na postupné uvoľňovanie opatrení, ktorého súčasťou je plošné testovanie a zabezpečenie ochranného materiálu.


6. Podpora ekonomiky

EÚ predložila podporný balík vo výške 540 miliárd eur na riešenie krízy a pomoc pre zamestnancov, podniky a členské štáty. Európska centrálna banka okrem toho poskytla 750 miliárd eur na zmiernenie štátneho dlhu počas krízy, ako aj 120 miliárd eur na kvantitatívne uvoľnenie a 20 miliárd eur na nákup dlhov. Poslanci EP okrem toho hlasovali za sprístupnenie 37 miliárd eur z existujúcich štrukturálnych fondov EÚ. Z týchto peňazí by sa mala financovať pomoc krajinám EÚ na riešenie krízy, podpora zdravotnej starostlivosti a pomoc pre podniky a zamestnancov.

7. Ochrana pracovných miest

Európska komisia navrhla koncept štátom podporovanej krátkodobej práce (SURE). Táto iniciatíva by mala zabezpečiť, aby si zamestnanci mohli udržať prácu, keď firmy prestanú pracovať v dôsledku koronakrízy. Komisia tiež uvoľnila 1 miliardu eur z Európskeho fondu pre strategické investície ako záruku pre banky a iných veriteľov, aby mohli poskytnúť likviditu až do výšky 8 miliárd eur na podporu približne 100 000 európskych podnikov.

8. Repatriácia európskych občanov


Vďaka mechanizmu civilnej ochrany EÚ sa vrátili domov desaťtisíce Európanov, ktorí boli uviaznutí po celom svete.


9. Pomoc pre rozvojové krajiny v boji proti pandémii

Európska komisia uvoľnila 20 miliárd eur na pomoc tretím krajinám. Ide o súčasť balíka EÚ pre koordinovanú globálnu reakciu proti šíreniu Covid-19.

10. Poskytovanie presných a overených informácií


Zdravie ľudí ohrozuje aj šírenie dezinformácií o koronavíruse. Europoslanci žiadajú vytvorenie európskej informačnej platformy s presnými a overenými informáciami v každom jazyku. Okrem toho vyzvali sociálne médiá, aby zakročili proti dezinformáciám a nenávistným prejavom na svojich weboch.