Ako Európsky parlament adaptoval svoje fungovanie počas pandémie  

Aktualizované: 
 
Vytvorené:   
 

Zdieľať túto stránku: 

Pandémia COVID-19 donútila Európsky parlament limitovať svoje schôdze a fungovať na diaľku. Poslanci tak dnes prijímajú legislatívu aj urgentné opatrenia na diaľku.

Počas októbrového plenárneho zasadnutia sa mnohí poslanci pripojili z kancelárií, ktoré má EP v každom hlavnom meste vrátane Bratislavy.  

Aj počas pandémie COVID-19 si Európsky parlament plní svoje hlavné úlohy. Prijíma nové právne predpisy, schvaľuje rozpočet a dohliada na činnosť Európskej komisie, ktorá v EÚ predstavuje výkonnú moc. Poslanci sa počas schôdzí výborov aj plenárnych zasadnutí, ktoré sa konajú na diaľku, venujú opatreniam, ktoré sú potrebné na to, aby sme sa z koronakrízy dostali čo najskôr. Takisto pracujú aj na dlhodobých prioritách, akými sú zelená dohoda, digitalizácia, poľnohospodárstvo alebo dlhodobý rozpočet EÚ.

Nemôžeme zastaviť demokraciu

Podobne ako milióny Európanov, aj poslanci a zamestnanci Európskeho parlamentu pracujú počas pandémie z domu.

„Demokraciu nemôžeme len tak prerušiť počas takejto dramatickej krízy. Ako zákonodarcovia máme prostriedky, možnosť ale aj povinnosť pomáhať,“ vyhlásil predseda EP David Sassoli v marci pri otvorení prvého plenárneho zasadnutia, počas ktorého sa hlasovalo na diaľku.

Poslanci počas hlasovania na diaľku  

Plenárne zasadnutia počas pandémie


Doteraz museli byť poslanci počas hlasovania vždy fyzicky prítomní v zasadacej sále. Podľa hlasovacieho poriadku EP je právo hlasovať osobné právo a poslanci hlasujú samostatne a osobne.

Parlament vytvoril bezpečný a efektívny systém na diaľku, ktorý má v sebe zabudovanú verifikáciu. Počas plenárneho zasadnutia koncom marca bola jedna debata a tri hlasovania, počas ktorých sa hlasovalo o jedenástich návrhoch. Plenárne zasadnutie koncom októbra malo až osemnásť debát a trinásť hlasovaní, počas ktorých poslanci hlasovali až o 1500 otázkach.

Poslanci sa mohli v októbri na plenárne zasadnutie pripojiť z miestnych kancelárií, ktoré má Parlament v každom hlavnom meste vrátane Bratislavy.

Keďže zdravotná situácia je vážna, plenárne zasadnutia sa momentálne konajú na diaľku. Predseda Parlamentu David Sassoli už avizoval že Parlament sa vráti do svojho sídla v Štrasburgu hneď ako to okolnosti dovolia.

Parlamentné výbory

Aj práca v parlamentných výboroch sa musela adaptovať na novú realitu a tradičné schôdze nahradili videokonferencie. Alebo do Parlamentu príde len niekoľko poslancov a ostatní sa pripoja z domu. Na diaľku pokračuje aj tlmočenie počas schôdz výborov aj hlasovanie.

Politické skupiny a vedenie parlamentu

Politické skupiny EP, ktorých je dokopy sedem, a riadiace orgány, ako napríklad Konferencia predsedov, tiež pracujú na diaľku.