Covid19: Núdzové opatrenia EÚ a pomoc farmárom a rybárom  

Aktualizované: 
 
Vytvorené:   
 

Zdieľať túto stránku: 

EÚ v týchto časoch prijíma viaceré oparenia na pomoc farmárom a rybárom, aby mohli aj naďalej dodávať jedlo na náš stôl.

Ilustračné foto ©Curto/Adobe Stock  

V potravinárskom reťazci si nemôžeme dovoliť žiadne výpadky. EÚ preto prijíma viaceré kroky na pomoc tým, ktorí vyrábajú naše jedlo - farmárom a rybárom.


Hlavné problémy, ktorým čelia výrobcovia jedla počas COVID-19


Omeškanie v preprave potravín sa už poradilo vyriešiť zavedením tzv. zelených pruhov, po ktorých môžu bez prekážok jazdiť vozidlá prevážajúce základné potreby, no farmári, rybári a chovatelia rýb sa v dnešnej situácii stretávajú s viacerými problémami.


So zatvorením hotelov a reštaurácii prišiel tento sektor o veľkú časť svojej klientely. Agropotravinári čelia aj nedostatku pracovnej sily. V tomto sektore totiž pracuje veľa sezónnych pracovníkov. Podľa Európskej komisie by mali byť títo ľudia považovaní za kritický personál a malo by im byť umožnené pracovať, no z pochopiteľných dôvodov dnes radšej zostávajú doma. Od ich práce závisí celá produkcia a ak sa zníži, môže to mať za následok zvýšenie cien potravín.


Pomoc pre rybárov a chovateľov v akvakultúre


Počas plenárneho zasadnutia v piatok 17. apríla poslanci prijali pomoc pre rybárov a chovateľov v akvakultúre. Problémy s logistikou v prístavoch, vysoké ceny lodnej prepravy, obchodné reštrikcie s tretími krajinami, kolaps cien, strata odbytu, menej práceschopných zamestnancov v dôsledku karantény a obavy o ich bezpečnosť sú jednými z problémov, ktorým tento sektor momentálne čelí.


Pomôcť by mu malo viacero opatrení, vrátane možností štátnej pomoci a podpory z Európskeho námorného a rybárskeho fondu. Čerpanie prostriedkov z neho by malo byť v tejto situácii oveľa jednoduchšie.


Členské štáty budú mať možnosť poskytnúť pomoc rybárom, ktorí momentálne nemôžu pracovať, chovateľom v akvakultúre, ktorí boli povinní dočasne pozastaviť alebo zredukovať svoju produkciu a výrobcom potravín na dočasné uskladnenie výrobkov z rýb alebo mäkkýšov.


Ako EÚ pomáha poľnohospodárom?

Poľnohospodársky výbor EP privítal na svojej schôdzi 15. apríla plány Európskej komisie na podporu agropotravinárskeho sektora. Jeho členovia však vyzvali na cielenejšie opatrenia vrátane trhových opatrení, ako je súkromné skladovanie. Poslanci tiež žiadajú aktiváciu krízovej rezervy na pomoc farmárom s problémami, a pripomenuli, že poľnohospodárska politika EÚ bude potrebovať dostatočný dlhodobý rozpočet aj po uplynutí pandémie.

Komisia napríklad navrhuje prerozdeliť nevyužité poľnohospodárske fondy na zmierňovanie následkov krízy vo vidieckych oblastiach. Flexibilnejší a zjednodušený európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka umožní pôžičky alebo záruky za výhodných podmienok na pokrytie prevádzkových nákladov až do 200 000 EUR.

19. júna poslanci Európskeho parlamentu zvýšili krízovú podporu z fondu EÚ pre rozvoj vidieka pre najviac postihnutých poľnohospodárov a malé a stredné podniky pôsobiace v agrobiznise. Poľnohospodári tak môžu dostať až 7 000 eur (oproti plánovaným 5000) a čo agropotravinárske podniky až 50 000.


Pokiaľ ide o sezónnych pracovníkov, ktorí vykonávajú dôležité činnosti ako je sadenie, ošetrovanie a zber, krajiny EÚ by s nimi zaobchádzať ako s kritickými pracovníkmi, vymieňať si informácie o tom, koľko a s akými zručnosťami ich potrebujú a zabezpečovali ich plynulý prechod cez hranice.

Ďalšie opatrenia

Na konci apríla Európska komisia oznámila ďalšie mimoriadne opatrenia. Ide o pomoc pri skladovaní mliečnych a mäsových výrobkov, viac flexibility pre programy na podporu trhu a dočasné výnimky z pravidiel hospodárskej súťaže pre sektory mlieka, kvetom a zemiakov.

18. júna Parlament schválil prvý súbor výnimočných trhových opatrení na pomoc výrobcom vína, ovocia a zeleniny. O ďalších opatreniach sa rozhodne neskôr, pretože ich Parlament považuje za nedostatočné.

Prečítajte si, aké ďalšie kroky podniká proti koronavírusu EÚ.