Ekonomické dopady koronavírusu: 100 miliardová pomoc proti prepúšťaniu zamestnancov  

Aktualizované: 
 
Vytvorené:   
 

Zdieľať túto stránku: 

Členské štáty dostávajú od EÚ peniaze na to, aby ľudia, ktorí teraz nemôžu pracovať, neboli v dôsledku pandémie prepustení z práce.

©Prostock-studio/AdobeStock  

Podnikatelia a firmy sa kvôli koronakríze stretávajú v veľkými ekonomickými problémami. Mnohí z nich museli výrazne obmedziť alebo úplne zastaviť svoju činnosť a súčasne s tým aj skrátiť pracovnú dobu svojich zamestnancov. Európska komisia prišla s riešením, je ním dočasný finančný nástroj označovaný skratkou SURE (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency), ktorý má podporiť kroky vlád na udržanie zamestnanosti. Aktivovaný bol 22. septembra 2020.

Táto iniciatíva je súčasťou celého súboru opatrení EÚ, ktoré členským štátom pomáhajú zvládnuť pandémiu.

Prečítajte si, aké ostatné opatrenia už EU zaviedla proti koronavírusu a jeho dopadom.

Ochrana pracovných miest počas krízy


EÚ v rámci programu SURE poskytuje pomoc krajinám, ktoré o to požiadajú a to formou výhodných pôžičiek. Tieto peniaze štátom pomáhajú pokryť náklady na vytváranie alebo rozširovanie režimov skrátenej pracovnej doby. Inými slovami - aby zamestnanci dostali finančnú náhradu za hodiny, ktoré neodpracujú, pretože súčasná situácia prinútila ich zamestnávateľa skrátiť alebo pozastaviť ich pracovnú dobu. Pre všetkých 27 krajín je k dispozícii 100 miliárd eur. Prvé platby odišli 27. októbra. Pre Slovensko bolo vyčlenených 631 miliónov eur.

Prečítajte si, čo robí EÚ a znižovanie nezamestnanosti a proti chudobe.

Režimy skrátenej pracovnej doby (kurzarbeit)  
  • Ide o programy, ktoré podnikom umožňujú dočasne znížiť počet hodín odpracovaných ich zamestnancami. Tí za neodpracované hodiny dostávajú štátom financovanú podporu.  

Rodiny si tak udržia svoje stále príjmy a podniky nebudú nútené prepúšťať. Celkovo táto stratégia pomôže predchádzať ničivým dopadom krízy na ekonomiku z dlhodobého hľadiska a firmy sa vďaka nej rýchlejšie zotavia.


Slovenská poslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR), predsedníčka výboru EP pre zamestnanosť iniciatívu SURE jednoznačne privítala so slovami, že „je to vyjadrenie solidarity zo strany EÚ a zároveň užitočný nástroj na zmiernenie spoločenských a ekonomických dopadov tejto krízy. Podpora režimov skrátenej pracovnej doby a ďalšie opatrenia, ktoré sú súčasťou SURE, výrazne pomôžu firmám aj ľuďom.“

Prečítajte si, čo všetko robí EÚ na oživenie európskeho hospodárstva po koronakríze.

Podpora zamestnanosti na úrovni EÚ


SURE je dočasný nástroj na riešenie akútnych následkov svetovej pandémie. Európska komisia teraz pracuje aj na novom návrhu európskeho systému zaistenia v nezamestnanosti. Ten by chcela mať v zálohe pre podobné nečakané ekonomické šoky v budúcnosti.

Podľa Európskeho parlamentu by takýto systém základných dávok v nezamestnanosti prispel ku stabilizácii príjmov domácností a posilnil by sociálne štandardy v celej Európe. Poslanci vo svojom uznesení zo 17. apríla zopakovali, že spomínaný trvalý systém zaistenia v nezamestnanosti je potrebné vytvoriť a chrániť tak ľudí pred stratou príjmov.

Takýto systém na úrovni EÚ by znížil tlak na verené financie samotných členských krajín. Podporil by opatrenia, ktoré by štáty zaviedli na zachovanie zamestnanosti a uľahčenie návratu do práce. Komisia by návrh mala predložiť už tento rok.

Prečítajte si viac o ozdravnom hospodárskom pláne ktorý navrhuje Európsky parlament.