Podpora európskej kultúry počas pandémie COVID-19 

Aktualizované: 
 
Vytvorené:   
 

Zdieľať túto stránku: 

Obmedzenia proti šíreniu koronavírusu mali veľmi negatívne dopady aj na sektor kultúry. S následkami zrušených akcií sa potýkajú umelci v celej Európe.

Umelecká sféra je špecifická - a takisto aj problémy, s ktorými sa teraz musia umelci vysporiadať. Preto poslanci Európskeho parlamentu vyzvali vo svojom uznesení zo 17. apríla aj k podpore kreatívneho sektora.

Koronakríza priniesla zmätok a problémy do mnohých oblastí. Kultúra je však jednou z tých, ktoré utrpeli najviac. V celej Európe boli zrušené koncerty aj festivaly, výstavy boli odložené na neskôr. Galérie, kina a divadlá sú zavreté, filmová a televízna produkcia zastavená. Umelci teraz nemajú z čoho žiť.Mnohé krajiny sa o nich snažia postarať po svojom, pomoc na európskej úrovni riešili ministri kultúry 8. apríla.EÚ sa intenzívne snaží zabezpečiť, aby ľudia neprišli o prácu. Kultúrna sféra je ale špecifická, musíme tu myslieť aj na individuálnych umelcov a malé spolky. Preto kultúrny výbor EP požaduje špecifickú pomoc zameranú na to, aby kultúra túto krízu prekonala.Poslanci sa obrátili na komisára pre vnútorný trh Thierryho Bretona a komisárku pre inovácie, výskum, vzdelávanie a mládež Mariyu Gabriel s listom, kde predkladajú nasledovné návrhy:

  • uvoľniť peniaze z programu Kreatívna Európa aj pre tých umelcov, ktorí normálne nemajú nárok na podporu od svojho štátu,
  • navýšiť financie pre tento program, aby sa dostali všade tam, kde je to potrebné,
  • vytvoriť špeciálny finančný nástroj v rámci Európskeho investičného fondu, ktorý by zaistil prísun financií do kultúry.Podľa predsedníčky kultúrneho výboru, nemeckej kresťanskej demokratky Sabine Verheyen by mala EÚ kultúru a ľudí v nej pôsobiacich koordinovane podporovať – a to až do doby, kedy sa život vráti do predkrízového stavu.

Čo chystá na pomoc kultúre Európska komisia


Počas diskusie vo výbore EP pre kultúru, ktoré sa konala 4. mája, komisári Gabriel a Breton poslancov oboznámili s pripravovaným podporným plánom EÚ pre kultúru a kreatívny priemysel v rámci širšieho plánu obnovy EÚ. Okrem flexibility súčasných programov a štrukturálnych fondov sa zvažuje aj priama podpora.

Komisia tiež podporila spustenie novej platformy - Creatives Unite. Ide o virtuálny priestor pre kultúrny a kreatívny sektor na zdieľanie informácií o iniciatívach na pomoc počas koronakrízy.

Prečítajte si náš prehľad 10 vecí, ktoré robí proti koronavírusu Európska únia.