Erasmus+ a Európsky zbor solidarity počas pandémie koronavírusu 

 
 

Zdieľať túto stránku: 

Pandémia COVID-19 priniesla nečakané zmeny aj pre 170 tisíc účastníkov programu Erasmus+ a dobrovoľníkov Európskeho zboru solidarity. Prečítajte si, čo pre nich robí v týchto časoch EÚ.

Koronavírus vniesol chaos aj do škôl a univerzít. Účastníci programu Erasmus+ a dobrovoľníci z Európskeho zboru solidarity čelia kvôli zatváraniu univerzít a cestovným obmedzeniam mnohým problémom.

V súčasnosti je na Erasme po celej Európe okolo 165 000 ľudí a okolo 5000 sa zúčastňuje dobrovoľníckych projektov.

Erasmus študenti počas pandémie COVID-19  
  • 25% študentských výmenných pobytov bolo kvôli COVID-19 zrušených  
  • 37,5% sa stretlo s o závažnými problémami (nemožnosť vycestovať domov alebo problémy s ubytovaním)  
  • Pre polovicu študentov, ktorých programy pokračujú, sa všetka výučba presunula online a pre 34% sa uskutočňuje online len čiastočne alebo bola čiastočne odložená na neskôr.  
  • (Zdroj: Sieť študentov Erasmus)  

Erasmus počas COVID-19: ako pomáha EÚ

Európska komisia oznámila, že Erasmus+ aj Európsky zbor solidarity spraví flexibilnejšími. Tak ako je to legálne najviac možné.

Národným agentúram, ktoré tieto výmenné pobyty organizujú, odporučila použiť výnimku „vyššej moci“, vďaka čomu by mohli dostať dodatočné financie a odložiť plánované aktivity o 12 mesiacov.

Výbor Európskeho parlamentu pre kultúru a vzdelávanie vyzval komisiu, aby účastníkom poskytla všetky potrebné informácie a náležitú pomoc.

V apríli adresovali poslanci komisárke pre mládež a vzdelávanie Maryi Gabriel list, v ktorom žiadajú, aby komisia zabezpečila maximálnu flexibilitu, najmä pre tých, ktorí sa museli z bezpečnostných dôvodov vrátiť do svojej krajiny a preplatenie všetkých mimoriadnych výdavkov v súvislosti s COVID-19. Študentom a dobrovoľníkom by malo byť umožnené udržať si ich status a študenti by nemali stratiť akademický rok. Kredity ECTS by mali získať prostredníctvom štúdia na diaľku.

Erasmus 
  • Spustený v roku 1987 pre študentov, od roku 2014 poskytuje príležitosti aj pre učiteľov, učňov a dobrovoľníkov každého veku.  
  • Súčasne pokrýva 33 krajín (27 štátov EÚ plus Spojené kráľovstvo, Turecko, Severné Macedónsko, Nórsko, Island a Lichtenštajnsko) pričom zostáva otvorený partnerským krajinám na celom svete.  
  • Za viac ako 30 rokov jeho existencie sa ho zúčastnilo viac ako 9 miliónov ľudí. V roku 2017 sa doňho zapojilo takmer 800 000 ľudí.  

Poslanci tiež žiadali komisiu, aby ich pravidelne informovala o počtoch účastníkov, ktorí sa nachádzajú v hosťovskej krajine a o opatreniach na ich ochranu. 4. mája výbor o tejto téme znovu debatoval s komisármi Thierrym Bretonom a Maryiou Gabriel.

Prečítajte si prehľad opatrení, ktoré robí proti koronavírusu Európska únia.

Európsky zbor solidarity  
  • Zriadený v roku 2018 ako pokračovateľ Európskej dobrovoľníckej služby  
  • Prostredníctvom neho je možné zúčastniť sa dobrovoľníckych projektov vo svojej krajine alebo v zahraničí  
  • Zameraný na pomoc zraniteľným komunitám a vytváranie inkluzívnej spoločnosti