Schengenský priestor: Parlament chce, aby krajiny otvárali svoje hranice koordinovaným spôsobom  

Aktualizované: 
 
Vytvorené:   
 

Zdieľať túto stránku: 

Krajiny EÚ postupne uvoľňujú opatrenia proti koronavírusu a otvárajú svoje hranice. Európsky parlament chce, aby sa to dialo koordinovane.

Členské štáty zmierňujú svoje obmedzenia, ktoré zaviedli počas pandémie a obnovuje sa aj voľný pohyb v rámci EÚ. Epidemiologická situácia sa zlepšuje a blíži sa leto, viaceré krajiny preto otvárajú svoje hranice. Poslanci Európskeho parlamentu žiadajú, aby schengenský priestor začal znovu fungovať hneď ako to bude možné v neposlednom rade preto, že sloboda pohybu osôb, tovaru a služieb môže podporiť hospodársku obnovu po pandémii.

V piatok 19. júna počas plenárneho zasadnutia prijal Parlament uznesenie, kde poslanci vyjadrili svoju nespokojnosť ohľadne pretrvávajúcich kontrol na niektorých vnútorných hraniciach. Zároveň pripomenuli, že pri opätovnom otváraní hraníc nesmie byť nikto diskriminovaný.

Ilustračné foto ©REUTERS/NACHO DOCE/AdobeStock  

Uzavretý schengenský priestor


„Členské štáty konali každý zvlášť a teraz je najvyšší čas na to, aby to toho vstúpila EÚ ešte predtým, ako bude neskoro a Schengen utrpí nenapraviteľné škody,“ hovorí poslankyňa Tanja Fajon, šéfka pracovnej skupiny pre dohľad nad schengenským priestorom. „Európska komisia musí na seba prevziať kľúčovú úlohu pri obnove slobodného pohybu, v prvom rade pre najdôležitejšia kategórie, ako sú cezhraniční pracovníci. Koordinácia na európskej úrovni je preto veľmi dôležitá,“ dodáva slovinská členka frakcie socialistov.


Krajiny patriace do schengenského priestoru môžu v zmysle súčasných pravidiel zaviesť dočasné kontroly na svojich hraniciach, ak existuje vážne riziko ohrozenia verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti. O týchto krokoch musia informovať Európsku komisiu aj Parlament. Komisia vedie evidenciu národných obmedzení v každej krajine.


Ako znovu otvoriť hranice

Európska komisia predstavila 13. mája balík návrhov o bezpečnej obnove cestovania v EÚ. Jeho súčasťou bolo aj odporúčanie pre krajiny EÚ a Schengenu, že môžu postupne otvárať vnútorné hranice. Kladie pritom dôraz na koordináciu, nediskriminovanie na základe národnosti a vyžaduje rešpektovanie spoločných zdravotných kritérií a pokynov od Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb.

Ministri vnútra členských krajín EÚ 5. júna potvrdili, že väčšina členských štátov zruší kontroly na svojich vnútorných hraniciach a súvisiace cestovné obmedzenia do 15. júna, pričom ostatné štáty tak učinia do konca mesiaca. Ministri sa dohodli, že budú pokračovať v úzkej koordinácii pod vedením Komisie. Tá ešte pred 15. júnom vydala odporúčaniao tom, ako po 1. júli odstrániť cestovné obmedzenia s krajinami mimo EÚ.

Pozite si nový web Re-open EU, kde nájdete cestovné a bezpečnostné pravidlá pre každú krajinu.

Európska komisia sa od začiatku pandémie snažila celú situácii koordinovať, aby mohli cez hranice prechádzať ľudia pracujúci v kľúčových odvetviach a dodávky základných tovarov, ako sú potraviny a zdravotnícky materiál. Okrem toho pomohla pri repatriácii takmer 60 tisíc európskych občanov, ktorí boli v čase vypuknutia pandémie po celom svete. Navrhla obmedziť vstup do EÚ pre štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorý zatiaľ platí do konca júna.Prečítajte si viac:

10 vecí, ktoré robí proti koronavírusu Európska únia.

Koronavírus: Časová os protiopatrení EÚStanovisko Európskeho parlamentu

Poslanci si želajú obnoviť voľný pohyb ľudí, tovarov a služieb v rámci schengenského priestoru čo najskôr. Podľa nich by tu mali krajiny vzájomne spolupracovať, aby sa predišlo akejkoľvek diskriminácii.


Počas schôdze výboru pre občianske slobody o Schengene 12. mája Tanja Fajon pripomenula, ako niektoré krajiny dočasne zatvorili svoje hranice v roku 2015, keď vrcholila utečenecká kríza. Niektoré krajiny vykonávali hraničné kontroly počas niekoľkých rokov, čo Parlament označil za neopodstatnené. „Ak sa nám nepodarí obnoviť integritu Schengenu, tak to môže vážne ohroziť celý európsky projekt,“ varovala Fajon. Poslanci preto žiadajú, aby boli hraničné kontroly v budúcnosti zavádzané len vo výnimočných situáciách a len dovtedy, pokiaľ to bude skutočne nevyhnutné.


Prečítajte si, ako Parlament posilňuje schengenský systém a zlepšuje bezpečnosť na vonkajších hraniciach.

Schengenský priestor  
  • Členmi schengenského priestoru je 26 krajín 
  • 22 krajín EÚ: Belgicko, Česká republika, Dánsko, Nemecko, Estónsko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Holandsko, Rakúsko, Poľsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Fínsko a Švédsko. 
  • 4 krajiny mimo EÚ: Island, Nórsko, Švajčiarsko a Lichtenštajnsko. 
Schengenský priestor pozostáva z 26 krajín, medzi ktorými sa na hraniciach nevykonávajú pravidelné hraničné kontroly