Koronavírus, EÚ a vyvracanie dezinformácií  

 
 

Zdieľať túto stránku: 

EÚ podniká čoraz viac intenzívnejšie kroky proti škodlivým dezinformáciám ohľadne koronavírusu rešpektujúc pritom právo na slobodu prejavu.

©Kebox/AdobeStock  

Okrem negatívnych dopadov na naše zdravie a ekonomiku, mal koronavírus ďalší „vedľajší účinok“ - spoločne s ním sa začali šíriť aj dezinformácie, ktoré sú nebezpečné pre naše zdravie, brzdia úsilie na potlačenie pandémie, alebo môžu dokonca motivovať trestné činy. EÚ preto robí všetko, aby zastavila túto informačnú pandémiu, pričom rešpektuje právo na slobodu prejavu.

Debata v Parlamente


Vo štvrtok 18. júna Európsky parlament rokoval o boji proti dezinformáciám o koronavíruse a jeho dopade na slobodu prejavu. Debaty sa zúčastnili aj Nikolina Brnjac za chorvátske predsedníctvo EÚ, šéf európskej diplomacie Josep Borrell a podpredsedníčka Komisie pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová.


V diskusii sa hovorilo o negatívnom vplyve dezinformácií a potrebe zvýšených protiopatrení. No aj o riziku, že niektoré vlády môžu pandémiu zneužiť ako zámienku na obmedzenie základných práv a slobody prejavu.


Komisárka Jourová ocenila opatrenia prijaté online platformami na boj proti dezinformáciám počas krízy, uviedla však, že existuje priestor na zlepšenie: Komisia ich vyzvala, aby každý mesiac podávali správy o svojich krokoch. „Klamstvo nie je samo o sebe nové ani nenaháňa strach. To ma desí, že veríme v tieto klamstvá príliš ľahko,“ povedala keď hovorila o dôležitosti zvyšovania odolnosti spoločnosti.


Poslanci EP vo veľkej miere podporili kroky Komisie v boji proti dezinformáciám, zdôraznili však, že EÚ potrebuje prísnejšie právne predpisy. Niektorí vyjadrili obavy z dohľadu nad overovateľmi faktov a možného vplyvu na slobodu prejavu.


Vo štvrtok popoludní Parlament hlasoval o zriadení osobitného výboru pre zahraničné zasahovanie do demokratických procesov v EÚ vrátane dezinformácií.


EÚ spustila 1. júna Európske observatórium pre digitálne médiá. Predstavuje priestor pre overovateľov faktov, akademických pracovníkov a iné zúčastnené strany, kde môžu spolupracovať s médiami s bojovať proti dezinformáciám. Neskôr tento rok Komisia plánuje vyhlásiť výzvu na predloženie návrhov na vytvorenie regionálnych výskumných stredísk pre médiá vo výške 9 miliónov eur.

Ako rozpoznať fakty od klamstiev

Európska rada sa v marci zaviazala bojovať proti dezinformáciám prehľadnými, overenými a správne načasovanými informáciami. Komisia navrhla 10. júna ďalší postup, kde zdôrazňuje nasledovné aspekty:


- Porozumenie - rozlišovanie medzi ilegálnym obsahom a obsahom, ktorý je škodlivý, ale nie nezákonný, a medzi úmyselnými a neúmyselnými dezinformáciami.


- Komunikácia - EÚ bude naďalej aktívne bojovať s dezinformáciami


- Spolupráca - pokračovanie a posilnenie spolupráce v boji proti dezinformáciám medzi inštitúciami EÚ, členskými štátmi a medzinárodnými aktérmi, ako sú Svetová zdravotnícka organizácia a NATO, ako aj aktérmi občianskej spoločnosti


- Transparentnosť - online platformy by mali poskytovať mesačné správy o tom, ako konajú proti dezinformáciám, a zintenzívniť spoluprácu s overovateľmi faktov vo všetkých členských štátoch.

- Zabezpečenie slobody prejavu - Komisia bude naďalej monitorovať, ako mimoriadne opatrenia zavedené členskými štátmi v dôsledku pandémie ovplyvňujú právne predpisy a hodnoty EÚ


- Zvyšovanie povedomia - zvyšovanie odolnosti spoločnosti prostredníctvom podpory kritického myslenia a digitálnych zručností

Ďalšie kroky


Tieto opatrenia sa stanú súčasťou krokov proti dezinformáciám, na ktorých v súčasnosti EÚ pracuje, vrátane akčného plánu pre európsku demokraciu a zákona o digitálnych službách.Prečítajte si, aké opatrenia prijala EÚ proti pandémii koronavírusu.

Pozrite si našu časovú os s opatreniami EÚ proti koronavírusu.