COVID-19: Parlament požaduje harmonizáciu testovania, hodnotenia rizík a prijímaných opatrení  

Tlačová správa 
Plenárne zasadnutie 
 
 

Zdieľať túto stránku: 

  • vírus pravdepodobne zostane aktívny, kým sa nenájde účinná a bezpečná vakcína  
  • zjednotenie definícií pozitívneho prípadu, úmrtia a vyliečenia z infekcie COVID-19 
  • chrípková sezóna by mala zvýšiť počet osôb, ktoré bude potrebné testovať 
Odlišné vnútroštátny opatrenia by mali byť harmonizované, aby sa počas pandémie uľahčilo cezhraničné cestovanie v EÚ©Vojtech Vlk/Adobe Stock  

Účinný boj s prebiehajúcou pandémiou a jej hospodárskymi následkami si vyžaduje stanovenie spoločných definícií, zdravotných kritérií a postupov, uvádza sa v štvrtkovom uznesení EP.

Európsky parlament prostredníctvom nelegislatívneho uznesenia, ktoré plénum schválilo pomerom hlasov 595 (za): 50 (proti): 41 (zdržalo sa hlasovania), kritizoval členské štáty za prijatie rozdielnych nekoordinovaných opatrení v reakcii na nedávny nárast počtu nových prípadov COVID-19 v celej EÚ. Podľa poslancov sa vlády krajín EÚ nepoučili z prvej vlny pandémie a opakujú tú istú chybu ako na začiatku krízy.

Uznesenie si všíma, že dodnes neexistuje harmonizovaná metodológia zberu a hodnotenia počtu infikovaných osôb, v dôsledku čoho sú údaje o nakazených osobách interpretované v jednotlivých členských štátoch veľmi rozdielne. Tieto údaje však úzko súvisia s hodnotením rizika a môžu viesť k protiopatreniam, medzi ktoré patrí aj obmedzenie voľného pohybu.

Parlament po utorňajšej rozprave s komisárom Didierom Reyndersom a zástupcom nemeckého predsedníctva v Rade (ministrov) EÚ Michaelom Rothom vyzval členské štáty na:

  • prijatie jednotnej definície pozitívneho prípadu COVID-19, úmrtia na COVID-19 a vyliečenia z infekcie;
  • vzájomné uznávanie výsledkov testov vo všetkých krajinách EÚ;
  • skrátenie neprimeraných čakacích lehôt na testy;
  • stanovenie jednotnej dĺžky trvania karantény;
  • koordináciu nevyhnutných cestovných obmedzení v súlade s návrhom Európskej komisie;
  • diskusiu o čo najskoršom návrate k plne funkčnému schengenského priestoru bez kontrol na vnútorných hraniciach.

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) by podľa poslancov malo na základe informácii z členských štátov pravidelne vyhodnocovať riziko šírenia vírusu a uverejňovať týždenne aktualizovanú mapu rizika pre jednotlivé regióny s použitím spoločného farebného označenia. Finančné a ľudské zdroje ECDC by mali byť za týmto účelom okamžite posilnené, dodávajú zákonodarcovia.

Podpora využívania aplikácií na sledovanie kontaktov

Uznesenie vyzýva Komisiu, aby vytvorila harmonizovaný formulár na lokalizáciu cestujúcich v snahe zvýšiť dôveru v celoúniový monitorovací systém. Parlament tiež podporil využívanie aplikácií na sledovanie kontaktov, ktorých interoperabilita na úrovni EÚ umožňujúca vyhľadanie kontaktov v celej Únii by mohla byť zabezpečená už v októbri. Tieto aplikácie však musia fungovať v súlade s pravidlami EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR), zdôraznili poslanci.


Typ dokumentu: Nelegislatívne uznesenie