Poslanci žiadajú cielenú pomoc pre kultúrny sektor po koronakríze  

 
 

Zdieľať túto stránku: 

Európa nesmie zabúdať na dôležitú úlohu kultúry a musí jej pomôcť postaviť sa po koronakríze znovu na nohy. Poslanci to zdôraznili v uznesení prijatom 17. septembra.

Kultúrny sektor potrebuje pomoc


Kiná, múzeá, divadlá, koncerty, festivaly či iné masové kultúrne podujatia. Všetko toto bolo počas pandémie buď zavreté alebo zrušené. Aj keď do niektorých sa znovu vrátil život, pretrvávajúce bezpečnostné opatrenia neumožňujú, aby kultúrne inštitúcie a podujatia fungovali ako predtým. Táto situácia má výrazné negatívne dopady pre príjmy umelcov a firiem pôsobiacich v tejto oblasti.


Európsky parlament preto vyzýva k bezodkladnej pomoci pre kultúrny sektor. 17. septembra poslanci prijali uznesenie, kde žiadajú pomoc z európskeho rozpočtu aj tých národných. Hlasovaniu v pléne predchádzala debata 10. júla.


Poslancov znepokojuje fakt, že v ozdravnom pokrízovom hospodárskom balíku (Next Generation EU) nie sú vymedzené žiadne konkrétne prostriedky pre kultúrny a kreatívny priemysel. Preto žiadajú Komisiu aj členské štáty, aby z rozpočtu Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vyhradili aspoň 2% na podporu kultúrneho sektora.


Pripomínajú dôležitosť programu Creative Europe a apelujú na zdvojnásobenie jeho rozpočtu. Parlamentný výbor pre kultúru a vzdelávanie v júni kritizoval škrty pre vzdelávacie a kultúrne programy, ktoré v prepracovanom návrhu rozpočtu predložila Komisia.


Parlament v uznesení vyzval Komisiu, aby pripravila opatrenia na zmiernenie následkov krízy pre tento sektor.

Prečítajte si, čo všetko robí EÚ na oživenie európskeho hospodárstva po koronakríze.

Kultúra v Európe


Kultúra je nielen dôležitou súčasťou nášho každodenného života, ale je významná aj pre našu ekonomiku. Podľa Eurostatu zamestnával európsky kultúrny a kreatívny sektor v roku 2019 7,4 milióna ľudí v 27 členských štátoch. Toto číslo predstavuje 3,7% všetkých pracovných miest v EÚ. Kultúra takisto veľmi pomáha cestovnému ruchu. Mnohí ľudia buď cestujú za konkrétnymi podujatiami alebo si vyberajú dovolenkové destinácie v závislosti na pamiatkach, ktoré tam môžu navštíviť.


Kultúrny sektor je kvôli svojej špecifickej povahe veľmi zraniteľný počas kríz. Jeho hlavnými aktérmi sú predovšetkým malé a stredné podniky a nezávislí tvorcovia, ktorých hlavným zdrojom príjmov sú verejné dotácie, sponzori, platby za vstupenky alebo autorské práva.


Poslanci vyzvali k podpore pre kultúrny sektor už na jar tohto roku na začiatku pandémie.