Ako môže EÚ pomôcť malým firmám po koronakríze  

 
 

Zdieľať túto stránku: 

Mnoho malých firiem utrpelo počas koronakrízy značné škody. Podľa europoslancov by im EÚ mohla pomôcť tak, že uvoľní niektoré požiadavky a prijme opatrenia na ich podporu.

Portugalská dielňa na výrobu keramických figurín ©PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP  

V uznesení prijatom v decembri minulého roku poslanci žiadajú opatrenia na podporu malých a stredných firiem, ktoré sa musia vyrovnávať s následkami koronakrízy a okrem toho aj s digitalizáciou a dekarbonizáciou.


Prečo sú malé a stredné podniky (MSP) také dôležité


MSP sú chrbtovou kosťou európskej ekonomiky. V európskej dvadsaťsedmičke existuje až 24 miliónov MSP a predstavujú až 99% všetkých podnikov. Pred pandémiou zamestnávali okolo 100 miliónov ľudí a generovali viac ako polovicu európskeho HDP. EÚ im preto musí pomôcť postaviť sa znovu na nohy.


Európska komisia zverejnila 10. marca 2020 novú stratégiu pre MSP, deň predtým ako Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila pandémiu. Parlament preto vo svojej správe Komisiu žiada, aby stratégiu prepracovala vo svetle novej reality.


Komisia vo svojej stratégii navrhuje napríklad zlepšiť pre MSP prístup na trhy mimo EÚ. Takisto chce rozšíriť pilotný globálny systém Erasmus pre mladých podnikateľov, aby mohli prostredníctvom neho vycestovať do celého sveta a učiť sa od skúsených ľudí z biznisu.


Poslanci žiadajú aj to, aby bola stratégia pre MSP zosúladená s ďalšími stratégiami: priemyselnou, dátovou a takisto aj s Európskou zelenou dohodou. MSP totiž budú potrebovať náležitú pomoc pri digitalizácii a ekologizácii hospodárstva. Malé firmy sú kľúčové pre konkurencieschopnosť a prosperitu Európy, priemysel, hospodársku aj technologickú suverenitu a odolnosť proti vonkajším šokom.


Koronakríza však zasiahla viaceré sektory, v ktorých pôsobí mnoho malých firiem. Ide najmä o cestovný ruch, ubytovacie služby, kultúru a kreatívny priemysel, dopravu, veľtrhy a podujatia.


Menej byrokracie

MSP stojí veľa úsilia pasovať sa s rozličnými byrokratickými prekážkami. Spoločne s nadmernou reguláciou im to bráni, aby sa venovali svojmu podnikaniu a rástli. Poslanci preto vyzvali k zavedeniu povinného plánu na zjednodušenie regulácie a byrokracie.


Nadmerná administratívna záťaž bráni potenciálnemu rastu MSP naprieč celou EÚ. Z výsledkov prieskumu Eurochambres z roku 2019 vyplýva, že až pre 78% MSP predstavujú administratívne procesy veľký problém.


Kvôli komplexným formalitám, ktoré musia tieto firmy riešiť, potom nemajú dostatok zdrojov na riadne fungovanie. To platí obzvlášť pre mikropodniky. Poslanci pripomínajú aj to, že MSP majú problém dostať sa k financovaniu od Európskej investičnej banky. V tejto súvislosti žiadajú dočasné uvoľnenie pravidiel štátnej pomoci.


Inovácie a prístup na trh


Parlament takisto žiada, aby sa na MSP pamätalo pri investíciách do inovácií a to vrátane iniciatív na podporu elektronického obchodovania, pretože pandémia donútila mnohé malé firmy začať predávať aj na internete. No doteraz len 17% malých firiem úspešne integrovalo digitálne technológie do svojho podnikania. Na to, aby vedeli inovácie riadne využiť, budú potrebovať podporu.


Poslanci vyzývajú Európsku komisiu a členské štáty, aby investovali do dátovej ekonomiky, umelej inteligencie, inteligentnej výroby, internetu vecí a kvantových počítačov a aby pre MSP zabezpečili v týchto oblastiach silné postavenie.


Parlament si všíma aj MSP, ktoré vyvážajú mimo EÚ, dnes je ich okolo 600 tisíc. Poslanci pripomínajú, že aj chceme zvýšiť ich konkurencieschopnosť, budú potrebovať podporu na miestnej aj medzinárodnej úrovni.