Poslanci: Osvedčenie EÚ pre COVID-19 musí uľahčiť voľný pohyb bez diskriminácie  

Tlačová správa 
Plenárne zasadnutie 
 
 

Zdieľať túto stránku: 

  • univerzálne, dostupné, včasné a bezplatné testovanie v celej EÚ  
  • osvedčenie EÚ pre COVID-19 nebude pasom ani cestovným dokladom 
  • členské štáty by nemali od držiteľov osvedčení požadovať karanténu či test 
Osvedčenie EÚ pre COVID-19 by malo uľahčiť voľný pohyb v celej Únii. ©AdobeStock_Rido  

Európsky parlament vo štvrtok schválil svoj rokovací mandát k návrhu na zavedenie osvedčení EÚ pre ochorenie COVID-19, ktoré by mali aj napriek pandémii opätovne umožniť voľný pohyb v Únii.

Poslanci premenovali „Digitálne zelené osvedčenie“ na „Osvedčenie EÚ pre COVID-19“ a zdôraznili, že nové nariadenie by malo byť účinné najviac dvanásť mesiacov.

Osvedčenie v papierovej alebo digitálnej forme by malo obsahovať informáciu o zaočkovaní cestujúceho proti ochoreniu COVID-19, prípadne o negatívnom výsledku testu na dané ochorenie alebo o prekonaní nového koronavírusu. Nepôjde však o cestovný doklad, zdôrazňujú poslanci prízvukujúc, že osvedčenie nebude ani podmienkou uplatnenia práva na voľný pohyb v rámci EÚ.

Parlament schválil svoj mandát na rokovania s Radou (ministrov) EÚ o konečnom znení nariadenia o osvedčeniach pre občanov Únie pomerom hlasov 540 (za): 119 (proti): 31 (zdržalo sa hlasovania). Mandát na rokovania o návrhu nariadenia o osvedčeniach pre občanov krajín spoza hraníc Únie schválili poslanci pomerom hlasov 540 (za): 80 (proti): 70 (zdržalo sa hlasovania).

Poslanci hlasovali o oboch návrhoch v stredu, výsledky hlasovania boli zverejnené vo štvrtok ráno. Rokovania vyjednávačov EP a Rady môžu po tomto hlasovaní začať. Cieľom zákonodarcov je dosiahnuť dohodu na konečnom znení nových predpisov pred začiatkom letnej turistickej sezóny.

Žiadne dodatočné cestovné obmedzenia a zaistenie bezplatných testov

Na držiteľov osvedčení EÚ pre COVID-19 by sa podľa poslancov nemali vzťahovať ďalšie cestovné obmedzenia, napríklad karanténa, samoizolácia alebo testovanie. Parlament tiež v snahe zabrániť diskriminácii cestovateľov na základe ich finančných možností alebo toho, či už sú zaočkovaní, presadzuje, aby členské štáty zabezpečili univerzálne, prístupné, včasné a bezplatné testovanie na nový koronavírus.

Kompatibilita s vnútroštátnymi osvedčeniami

Osvedčenia EÚ by podľa poslancov mohli fungovať popri vnútroštátnych certifikátoch. Parlament však požaduje, aby členské štáty, ktoré sa rozhodnú vydávať osvedčenia na čisto vnútroštátne účely, zabezpečili ich plnú interoperabilitu so spoločným rámcom na úrovni EÚ.

Členské štáty by podľa poslancov mali povinne akceptovať osvedčenia vydané v inej krajine Únie potvrdzujúce zaočkovanie cestovateľa vakcínou, ktorej použitie v EÚ odobrila Európska agentúra pre lieky (EMA). V súčasnosti ide o vakcíny Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca a Janssen. Členské štáty by sa tiež mohli rozhodnúť, či budú akceptovať aj osvedčenia vydané inou krajinou Únie o zaočkovaní vakcínou, ktorá sa dostala do zoznamu núdzového použitia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).

Ochrana údajov

Osvedčenia by mali podliehať overovaniu integrity a pravosti elektronických pečatí s cieľom predchádzať podvodom a falšovaniu. Členské štáty, na ktorých územie cestovatelia smerujú, by nemali mať právo ukladať si osobné údaje z osvedčení a žiadna centrálna databáza by nemala vzniknúť ani na úrovni EÚ. Zoznam inštitúcií, ktoré budú mať právo spracúvať a získavať údaje z osvedčení, bude verejný tak, aby si mohli občania uplatniť svoje práva vyplývajúce zo Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).

Cenovo a celosvetovo dostupné vakcíny

Vakcíny proti ochoreniu COVID-19 sa musia vyrábať vo veľkom rozsahu, za prijateľnú cenu a musia sa prideľovať globálne, zdôrazňujú poslanci. Zákonodarcovia však zároveň vyjadrili znepokojenie v súvislosti s vážnymi prípadmi nedodržania harmonogramu výroby a dodávok očkovacích látok zo strany farmaceutických spoločností.

Vyhlásenie spravodajcu

Predseda Výboru EP pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) Juan Fernando López Aguilar (S&D, ES), ktorý je zároveň spravodajcom nariadení, uviedol: „Musíme zaviesť osvedčenia EÚ pre COVID-19, aby sme obnovili dôveru ľudí v Schengen, zatiaľ čo budeme pokračovať v boji proti pandémii. Členské štáty musia koordinovať svoje reakcie bezpečným spôsobom a zaistiť voľný pohyb občanov v rámci EÚ. Očkovanie a testovanie musí byť dostupné a bezplatné pre všetkých občanov. Keď budú osvedčenia v platnosti, členské štáty by nemali zavádzať ďalšie obmedzenia.“


Postup: Riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie), hlasovanie o mandáte na rokovania EP s Radou

Typ dokumentov: Nariadenie (2x)