Parlament s konečnou platnosťou schválil digitálne COVID osvedčenie EÚ 

Tlačová správa 
Plenárne zasadnutie 
 
 

Zdieľať túto stránku: 

  • osvedčenie akceptované všetkými členskými štátmi Únie 
  • potvrdenie o zaočkovaní, negatívnom výsledku testu či prekonaní ochorenia COVID-19 
  • uľahčenie voľného pohybu a postupné a koordinované rušenie obmedzení 
  • zavedenie osvedčenia 1. júla s platnosťou na 12 mesiacov 
  • sprístupnenie testovania: 100 miliónov eur vo fondoch EÚ na nákup testov 
Digitálne COVID osvedčenie EÚ od prvého júla uľahčí cestovanie v rámci EÚ ©European Union 2021 - EC-Xavier Lejeune  

Poslanci v stredu zavŕšili proces schvaľovania digitálneho COVID osvedčenia EÚ, ktoré má počas pandémie uľahčiť cestovanie v Únii a prispieť k hospodárskemu ozdraveniu.

Plénum schválilo nové nariadenie o digitálnom COVID osvedčení EÚ pre občanov Únie pomerom hlasov 546 (za): 93 (proti): 51 (zdržalo sa hlasovania). Samostatné nariadenie o osvedčení pre príslušníkov tretích krajín prijali poslanci pomerom hlasov 553 (za): 91 (proti): 46 (zdržalo sa hlasovania).

Osvedčenia, ktoré budú bezplatne vydávať vnútroštátne orgány, majú byť k dispozícii v papierovej alebo digitálnej forme s QR kódom. Osvedčenie potvrdí zaočkovanie jeho držiteľa proti ochoreniu COVID-19, negatívny výsledok nedávno podstúpeného testu alebo prekonanie ochorenia. V praxi tak pôjde o tri rôzne certifikáty. Spoločný rámec EÚ prinesie interoperabilné a v celej Únii overiteľné osvedčenia a mal by zabrániť podvodom a falšovaniu.

Systém osvedčení EÚ sa formálne zavedie 1. júla na obdobie 12 mesiacov. Osvedčenie nebude podmienkou využívania práva na voľný pohyb a nebude sa považovať za cestovný doklad.

Ďalšie cestovné obmedzenia iba v odôvodnených prípadoch

Poslanci počas rokovaní so zástupcami ministrov krajín Únie o konečnej podobe pravidiel týkajúcich sa nových osvedčení presadili dohodu, podľa ktorej členské štáty EÚ nebudú môcť uvaliť na držiteľov osvedčenia ďalšie cestovné obmedzenia, ako sú karanténa, samoizolácia či testovanie, pokiaľ nebudú nevyhnutné a primerané z dôvodu ochrany verejného zdravia. Pri prijímaní takýchto opatrení bude platiť povinnosť prihliadať na vedecké dôkazy vrátane epidemiologických dát zverejňovaných Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC). Komisia a členské štáty by mali byť upozornení najneskôr 48 hodín pred začiatkom uplatňovania takýchto dodatočných obmedzení, verejnosť by sa o nich mala dozvedieť aspoň s 24 hodinovým predstihom.

Prístupné a cenovo prijateľné testovanie

Členské štáty EÚ by sa mali postarať o to, aby bolo testovanie cenovo prijateľné a široko dostupné. Komisia na žiadosť Parlamentu prisľúbila uvoľniť z nástroja núdzovej podpory EÚ sumu vo výške 100 miliónov eur, ktorá umožní členským štátom nakúpiť testy a následne aj vydávať osvedčenia EÚ o ich podstúpení.

Vakcíny

Všetky krajiny EÚ budú akceptovať osvedčenia o očkovaní vydané v iných členských štátoch pre vakcíny schválené Európskou agentúrou pre lieky (EMA). Členské štáty sa samy rozhodnú, či uznajú aj osvedčenia týkajúce sa vakcín schválených v rámci vnútroštátnych povoľovacích postupov alebo vakcín, ktoré schválila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) na núdzové použitie.

Opatrenia na ochranu osobných údajov

Všetky osobné údaje sa musia spracúvať v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov. Osvedčenia sa budú overovať offline a nebudú sa uchovávať žiadne osobné údaje.

Vyhlásenie spravodajcu

Predseda Výboru EP pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) a spravodajca Juan Fernando López Aguilar (S&D, ES) uviedol: „Parlament dnes nastavil tempo obnovy voľného pohybu a plne funkčného Schengenu, zatiaľ čo pokračujeme v boji proti pandémii. Digitálne COVID osvedčenie EÚ bude fungovať od prvého júla a počas leta zaistí bezpečné a koordinované cestovanie. Štáty EÚ sa nabádajú, aby sa zdržali zavádzania ďalších obmedzení, pokiaľ nebudú nevyhnutne potrebné a primerané, a je povzbudzujúce, že niektoré už tieto osvedčenia vydávajú.“

Ďalší postup

Nariadenia musí po Európskom parlamente schváliť aj Rada (ministrov) EÚ, aby mohli byť zverejnené v Úradnom vestníku EÚ. Do platnosti by mali vstúpiť 1. júla 2021.


Postup: Riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie), dohoda v 1. čítaní

Typ dokumentov: Nariadenie (2x)