Európsky rok rozvoja 
Náš svet, naša dôstojnosť, naša budúcnosť 

Svet  Aktualizované: 
 
Vytvorené:   

Zdieľať túto stránku: 

Články 

       

Európska únia sa rozhodla zasvätiť rok 2015 rozvojovej spolupráci a pomoci, nazvala ho preto Európskym rokom rozvoja. Spoločne so svojimi členskými štátmi je Únia najštedrejším poskytovateľom rozvojovej pomoci na svete. Pomáha približne 150 krajinám, čím sa výrazne pričiňuje o zlepšovanie života miliónov ľudí. Na boj proti chudobe vyčlenila EÚ a jej členské štáty v roku 2013 56,5 miliárd eur.

       

Za necelé dva mesiace sa bude v Paríži konať 21. konferencia zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (COP21). Politici, odborníci a zástupcovia mimovládnych organizácií z celého sveta sa tu budú snažiť dosiahnuť dohodu, ktorá by mala udržať klimatické zmeny na uzde. Svoju delegáciu sem vyšle i EP. V stredu bude plénom rokovať a hlasovať o cieľoch, ktoré by sa tu poslanci mali snažiť presadzovať. Debatu i hlasovanie môžete sledovať v priamom prenose na našom webovom portáli.

       

EÚ sa rozhodla zasvätiť rok 2015 rozvojovej spolupráci a pomoci. Európsky parlament a obzvlášť jeho výbor pre rozvoj hrali počas celého roka dôležitú úlohu. Šéfka výboru Linda McAvan (S&D, Spojené kráľovstvo) tvrdí, že "pre Parlament to bola aj príležitosť zapojiť občanov do práce európskych inštitúcií v oblasti rozvojovej politiky."

Videá 

Články 

       

V New Yorku sa od dnes do nedele koná samit OSN o udržateľnom rozvoji, počas ktorého by sa mali svetoví lídri dohodnúť na sedemnástich nových cieľoch. Zúčastní sa ho i delegácia z výboru EP pre rozvoj. Jej členovia tu budú s zúčastnenými odborníkmi diskutovať najmä o tom, ako pretaviť nové ambiciózne ciele do konkrétnych európskych a národných politík.

       

Parlamentnému plénu sa dnes prihovoril generálny tajomník OSN Pan Ki-mun. Vo svojom prejave pritiahol pozornosť na imigrantov v Stredomorí, z ktorých už 1800 prišlo tento rok o život. "EÚ tu má dôležitú úlohu a je povinná konať. Hlavnou prioritou by malo byť zachrániť týmto ľuďom život," vyhlásil. Vo svojom príhovore spomenul aj otázky udržateľného rozvoja a prevencie extrémizmu.

       

Európska únia je spoločne so svojimi členskými štátmi najštedrejším poskytovateľom rozvojovej pomoci na svete. V roku 2013 sa ich celkový príspevok na boj proti chudobe po celom svete vyšplhal na 56,5 miliárd eur, čo činí viac ako polovicu celosvetovej rozvojovej pomoci. V decembri 2013 Parlament odsúhlasil balík vo výške viac ako 51,4 miliardy eur, ktoré by mali byť určené na vonkajšiu pomoc počas rokov 2014-2020.

       

Európska únia sa rozhodla zasvätiť rok 2015 medzinárodnej spolupráci a pomoci. Chce tak vyzdvihnúť dôležitosť medzinárodnej rozvojovej politiky ako aj kľúčovú úlohu, ktorú v tejto oblasti zohráva spoločne so svojimi členskými štátmi. Súčasťou Európskeho roka rozvoja bude viacero aktivít, ako napríklad Európske dni rozvoja či milánske EXPO, na ktorých bude úzko spolupracovať i Európsky parlament. Prečítajte si, čo všetko sa bude v rámci neho diať.

Videá 

Články 

       

Touto otázkou sa dnes zaoberali členovia rozvojového výboru spoločne s komisárom zodpovedným za medzinárodnú spoluprácu a rozvoj Nevenom Mimicom. Komisia totiž začala pripravovať svoj pracovný program na budúci rok a komisár preto poslancom prišiel predstaviť priority v oblasti rozvoja. Tento dialóg pre nich predstavuje možnosť podieľať sa na formovaní budúcoročnej rozvojovej politiky.

       

Budúci rok bol vyhlásený za Európsky rok rozvoja. Aký je jeho význam a čo môžeme od neho očakávať? Odpovede na tieto ako aj iné otázky nám poskytla britská sociálna demokratka Linda McAvan, šéfka výboru pre rozvoj (DEVE). Jej tím sa dnes po prvýkrát stretne s novým komisárom pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj Nevenom Mimicom.

       

Pamätáte si ešte našu minuloročnú súťaž o hosťujúceho fotografa? Rozhodli sme sa v nej pokračovať aj tento rok. ktorý. Každý mesiac až do septembra oznámime novú tému, a keďže EÚ vyhlásila rok 2015 za Európsky rok rozvoja, témy sa budú týkať práve neho. Svoje fotografie nám môžete posielať emailom a ak sa zapáčia odbornej porote alebo verejnosti, pozveme vás na novembrové plenárne zasadnutie, kde budete môcť nafotiť vlastnú reportáž.

       

Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila 7. apríl za Svetový deň zdravia. A keďže rok 2015 je Európskym rokom rozvoja a mesiac apríl venovaný zdraviu v rozvojových krajinách, pozreli sme sa na to, akú úlohu zohráva Európsky parlament v zlepšovaní zdravotníckych systémov v rôznych častiach sveta.

Články 

       

V súvislosti s blížiacou sa rozvojovou konferenciou v Addis Abebe, prijalo plénum 19. mája uznesenie vyzývajúce štáty EÚ, aby sledovali ciele oficiálnej rozvojovej pomoci, ktoré predstavujú 0,7% národného dôchodku. Okrem toho by si mali stanoviť časové plány na dosiahnutie tohto pomeru do roku 2020. "Kríza v Stredomorí nám ukazuje dôležitosť rozvojovej politiky. Rozvoj je preto potrebné náležite financovať, nemôžeme na ňom šetriť," tvrdí spravodajca uznesenia Pedro Silva Pereira (S&D, PT).

       

Parlamentný výbor pre rozvoj zorganizoval 24. februára verejné vypočutie na tému financovanie rozvoja. Diskusia, ktorú viedla predsedníčka výboru Linda McAvan (S&D, Spojené kráľovstvo), sa konala v súvislosti so začínajúcim sa Európskym rokom rozvoja 2015. Zúčastnil sa jej i komisár pre rozvoj Neven Mimica, zástupcovia agentúr OSN a predstavitelia občianskej spoločnosti a podnikateľskej komunity.

Články