Európsky rok rozvoja 
Náš svet, naša dôstojnosť, naša budúcnosť 

Svet  Aktualizované: 
 
Vytvorené:   

Zdieľať túto stránku: 

Články 

Ľudia v Afrike ťahajú vodu zo zeme        

Európska únia sa rozhodla zasvätiť rok 2015 rozvojovej spolupráci a pomoci, nazvala ho preto Európskym rokom rozvoja. Spoločne so svojimi členskými štátmi je Únia najštedrejším poskytovateľom rozvojovej pomoci na svete. Pomáha približne 150 krajinám, čím sa výrazne pričiňuje o zlepšovanie života miliónov ľudí. Na boj proti chudobe vyčlenila EÚ a jej členské štáty v roku 2013 56,5 miliárd eur.

infografika        

Za necelé dva mesiace sa bude v Paríži konať 21. konferencia zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (COP21). Politici, odborníci a zástupcovia mimovládnych organizácií z celého sveta sa tu budú snažiť dosiahnuť dohodu, ktorá by mala udržať klimatické zmeny na uzde. Svoju delegáciu sem vyšle i EP. V stredu bude plénom rokovať a hlasovať o cieľoch, ktoré by sa tu poslanci mali snažiť presadzovať. Debatu i hlasovanie môžete sledovať v priamom prenose na našom webovom portáli.

ruka kreslí na chrbát mapu sveta        

EÚ sa rozhodla zasvätiť rok 2015 rozvojovej spolupráci a pomoci. Európsky parlament a obzvlášť jeho výbor pre rozvoj hrali počas celého roka dôležitú úlohu. Šéfka výboru Linda McAvan (S&D, Spojené kráľovstvo) tvrdí, že "pre Parlament to bola aj príležitosť zapojiť občanov do práce európskych inštitúcií v oblasti rozvojovej politiky."

Videá 

Články 

zástavy pre budovou        

V New Yorku sa od dnes do nedele koná samit OSN o udržateľnom rozvoji, počas ktorého by sa mali svetoví lídri dohodnúť na sedemnástich nových cieľoch. Zúčastní sa ho i delegácia z výboru EP pre rozvoj. Jej členovia tu budú s zúčastnenými odborníkmi diskutovať najmä o tom, ako pretaviť nové ambiciózne ciele do konkrétnych európskych a národných politík.

Pan Ki-mun stojí za rečníckym pultom.        

Parlamentnému plénu sa dnes prihovoril generálny tajomník OSN Pan Ki-mun. Vo svojom prejave pritiahol pozornosť na imigrantov v Stredomorí, z ktorých už 1800 prišlo tento rok o život. "EÚ tu má dôležitú úlohu a je povinná konať. Hlavnou prioritou by malo byť zachrániť týmto ľuďom život," vyhlásil. Vo svojom príhovore spomenul aj otázky udržateľného rozvoja a prevencie extrémizmu.

Kam všade prúdi európska rozvojová pomoc? (Prejdite myšou po grafe)        

Európska únia je spoločne so svojimi členskými štátmi najštedrejším poskytovateľom rozvojovej pomoci na svete. V roku 2013 sa ich celkový príspevok na boj proti chudobe po celom svete vyšplhal na 56,5 miliárd eur, čo činí viac ako polovicu celosvetovej rozvojovej pomoci. V decembri 2013 Parlament odsúhlasil balík vo výške viac ako 51,4 miliardy eur, ktoré by mali byť určené na vonkajšiu pomoc počas rokov 2014-2020.

Tabuľa Európskeho rozvojového fondu v Africkom meste, v pozadí budovy z hliny        

Európska únia sa rozhodla zasvätiť rok 2015 medzinárodnej spolupráci a pomoci. Chce tak vyzdvihnúť dôležitosť medzinárodnej rozvojovej politiky ako aj kľúčovú úlohu, ktorú v tejto oblasti zohráva spoločne so svojimi členskými štátmi. Súčasťou Európskeho roka rozvoja bude viacero aktivít, ako napríklad Európske dni rozvoja či milánske EXPO, na ktorých bude úzko spolupracovať i Európsky parlament. Prečítajte si, čo všetko sa bude v rámci neho diať.

Videá 

Články 

Neven Mimica hovorí do mikrofónu, vedľa neho sedí šéfka rozvojového výboru Linda McAvan.        

Touto otázkou sa dnes zaoberali členovia rozvojového výboru spoločne s komisárom zodpovedným za medzinárodnú spoluprácu a rozvoj Nevenom Mimicom. Komisia totiž začala pripravovať svoj pracovný program na budúci rok a komisár preto poslancom prišiel predstaviť priority v oblasti rozvoja. Tento dialóg pre nich predstavuje možnosť podieľať sa na formovaní budúcoročnej rozvojovej politiky.

Linda McAvan počas rozhovoru        

Budúci rok bol vyhlásený za Európsky rok rozvoja. Aký je jeho význam a čo môžeme od neho očakávať? Odpovede na tieto ako aj iné otázky nám poskytla britská sociálna demokratka Linda McAvan, šéfka výboru pre rozvoj (DEVE). Jej tím sa dnes po prvýkrát stretne s novým komisárom pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj Nevenom Mimicom.

Muž s fotoaparátom v ruke        

Pamätáte si ešte našu minuloročnú súťaž o hosťujúceho fotografa? Rozhodli sme sa v nej pokračovať aj tento rok. ktorý. Každý mesiac až do septembra oznámime novú tému, a keďže EÚ vyhlásila rok 2015 za Európsky rok rozvoja, témy sa budú týkať práve neho. Svoje fotografie nám môžete posielať emailom a ak sa zapáčia odbornej porote alebo verejnosti, pozveme vás na novembrové plenárne zasadnutie, kde budete môcť nafotiť vlastnú reportáž.

Plačúcemu dieťaťu kvapkajú do úst kvapky        

Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila 7. apríl za Svetový deň zdravia. A keďže rok 2015 je Európskym rokom rozvoja a mesiac apríl venovaný zdraviu v rozvojových krajinách, pozreli sme sa na to, akú úlohu zohráva Európsky parlament v zlepšovaní zdravotníckych systémov v rôznych častiach sveta.

Články 

Deti stojace pred tabuľou s logom EP        

V súvislosti s blížiacou sa rozvojovou konferenciou v Addis Abebe, prijalo plénum 19. mája uznesenie vyzývajúce štáty EÚ, aby sledovali ciele oficiálnej rozvojovej pomoci, ktoré predstavujú 0,7% národného dôchodku. Okrem toho by si mali stanoviť časové plány na dosiahnutie tohto pomeru do roku 2020. "Kríza v Stredomorí nám ukazuje dôležitosť rozvojovej politiky. Rozvoj je preto potrebné náležite financovať, nemôžeme na ňom šetriť," tvrdí spravodajca uznesenia Pedro Silva Pereira (S&D, PT).

Ertharin Cousin, riaditeľka svetového potravinového programu OSN, volá po spoločnej snahe inštitúcií a verejnosti pri plnení cieľa vykoreniť hlad. 
       

Parlamentný výbor pre rozvoj zorganizoval 24. februára verejné vypočutie na tému financovanie rozvoja. Diskusia, ktorú viedla predsedníčka výboru Linda McAvan (S&D, Spojené kráľovstvo), sa konala v súvislosti so začínajúcim sa Európskym rokom rozvoja 2015. Zúčastnil sa jej i komisár pre rozvoj Neven Mimica, zástupcovia agentúr OSN a predstavitelia občianskej spoločnosti a podnikateľskej komunity.

Články