Boj proti dezinformáciám  
Aké kroky Európsky parlament podniká proti falošným správam  

Záležitosti EÚ  Aktualizované: 
 
Vytvorené:   

Dezinformácie predstavujú skutočnú hrozbu pre fungovanie demokratických krajín. Európsky parlament sa snaží o to, aby mali ľudia prístup k pravdivým informáciám.

Zdieľať túto stránku: 

Články 

Videá 

       
(Dĺžka trvania videa:) 

Videá 

       
(Dĺžka trvania videa:) 

       
(Dĺžka trvania videa:) 

       
(Dĺžka trvania videa:)