Vzťahy EÚ-Japonsko: nová obchodná dohoda  

 
 

Zdieľať túto stránku: 

Dohoda o hospodárskom partnerstve a dohoda o strategickom partnerstve medzi EÚ a Japonskom pozdvihnú naše vzájomné vzťahy na vyššiu úroveň.

©AP images/European Union-EP  

Vzťahy EÚ a Japonsko sú aj v dnešných časoch narastajúceho medzinárodného napätia a protekcionizmu veľmi dobré. Svoju spoluprácu sa teraz rozhodli ešte viac vylepšiť.

Európsky parlament dnes prijal dve kľúčové dohody, ktoré by to mali umožniť: hospodársku dohodu, ktorá uľahčí európskym firmám vývoz do Japonska a dohodu o strategickom partnerstve, ktorá podporí spoluprácu na riešení globálnych výziev, ako je napríklad bezpečnosť alebo klimatické zmeny. Predtým, ako nadobudnú platnosť, ich ešte bude musieť odobriť Rada ministrov.


Obchod

Európske spoločnosti vyvážajú každý rok do Japonska tovar v hodnote viac ako 58 miliárd eur a služby v hodnote viac ako 28 miliárd eur. Nová obchodná dohoda, ktorá odstráni doterajšie bariéry, by mala túto výmenu ešte viac podporiť. Po nadobudnutí jej platnosti sa odstráni 90% ciel na 90% vyvážaných tovarov. Vývozcovia z EÚ vďaka tomu potom ušetria na daniach približne 1 miliardu EUR ročne. Japonsko bude okrem toho uznávať naše zemepisné označenia, ktorým sa na tamojšom trhu dostane takej istej ochrany, akú majú v EÚ. Odstrániť by sa mali aj necolné prekážky obchodu, napríklad niektoré japonské technické požiadavky a postupy certifikácie, ktoré často komplikujú vývoz bezpečných európskych výrobkov. Po novom sa budeme opierať o medzinárodné štandardy.


Poslanec Pedro Silva Pereira, ktorú ju mal v parlamente na starosti, hovorí, že bola prijatá v dôležitých časoch. „Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom vysiela v pravom čase signál na podporu otvoreného a spravodlivého obchodu, založeného na hodnotách a pravidlách - v čase narastajúceho protekcionizmu a nevyspytateľnej obchodnej politiky Donalda Trumpa. Táto dohoda pre EÚ predstavuje príležitosť v ázijskom Tichomorí, najmä po tom, ako sa USA stiahli z Transpacifickej obchodnej dohody (TPP). EÚ môže uplatniť svoje hodnoty a štandardy v celom regióne,“ vysvetľuje portugalský socialista.


Podľa Pereiru má dohoda s Japonskom širší význam než len ekonomický. „Utuží nielen naše hospodárske väzby, ale upevní aj našu spoluprácu v oblasti udržateľného rozvoja, napríklad v boji proti klimatickým zmenám. Tieto zmluvy môžu priniesť aj väčšiu spoluprácu EÚ a Japonska pri riešení medzinárodných otázok a premietnuť európske štandardy a hodnoty, ako je rešpektovanie ľudských práv, demokracie a právneho štátu, do svetového obchodu,“ podotkol Pereira.


Strategické partnerstvo


Okrem obchodnej dohody hodlajú EÚ a Japonsko podpísať aj zmluvu o strategickom partnerstve, ktorá právne ošetrí ďalšiu spoluprácu v rôznych oblastiach záujmu.


„Prehĺbi spoluprácu s Japonskom naprieč kľúčovými oblasťami, medzi ktoré patria témy ako klimatické zmeny, lekársky výskum alebo boj proti cyberkriminalite. Toto partnerstvo je odpoveďou na súčasné globálne výzvy, ktoré presahujú hranice a potvrdzuje naše záväzky k medzinárodnému poriadku založenom na rešpektovaní práva,“ povedal spravodajca tejto dohody slovinský ľudovec Alojz Peterle.

Model pre ostatné krajiny


Obaja poslanci zastávajú názor, že tieto dohody možno považovať za modely spolupráce s inými krajinami.


„Ide o prvú obchodnú dohodu EÚ, ktorá obsahuje záväzok implementovať Parížsku dohodu o klimatických zmenách a ktorá obsahuje osobitné kapitoly o riadení spoločností a malých a stredných podnikoch. Sú do nej zapracované aj vysoké európske štandardy ochrany životného prostredia, ochrany spotrebiteľov, bezpečnosti potravín a práva zamestnancov. Chráni verejné služby a rešpektuje právo regulovať,“ vysvetľuje Silva Perreira.


„Tieto dve dohody sa podarilo podpísať preto, lebo EÚ a Japonsko sú rovnako zmýšľajúci partneri so spoločnými hodnotami demokracie a spoločnou víziou pre globálny obchod a spoluprácu. Vysoké štandardy a pripravenosť vysporiadať sa so súčasnými globálnymi výzvami by mali byť základnými kameňmi budúcich dohôd,“ hovorí Peterle.