Klimatické zmeny 
Konkrétne kroky proti zmenám klímy a ich dôsledkom  

Spoločnosť  Aktualizované: 
 
Vytvorené:   

Články, videá a infografiky o tom, ako sa Európsky parlament zapája do boja proti klimatickým zmenám.

Zdieľať túto stránku: 

Články 

       

Ako presne definovať udržateľnosť a ako ju premietnuť do nášho hospodárstva? Jedna z ciest vedie cez podporu ekologických investícií a EÚ pre to pripravuje nové pravidlá.

Ďalšie informácie 

Štúdie a brífingy (anglicky)  

Ďalšie informácie 

Videá 

       
(Dĺžka trvania videa:) 

Články 

       

V stredu večer bude parlamentné plénum rokovať o novej integrovanej politike pre Arktídu. Nárast teploty na Zemi spôsobuje topenie ľadu, z Arktídy ho tak každoročne ubudne až 280 miliárd ton. No životné prostredie je len jednou z viacerých otázok, ktoré tu treba riešiť. Roztopený ľad otvára nové námorné cesty dôležité pre medzinárodný obchod, umožňuje ťažbu prírodných zdrojov a turistiku. Na kontinente sa okrem toho stretávajú vojenské záujmy viacerých krajín.

Videá 

Články 

       

Počas uplynulých dvoch týždňov sa svetoví lídri stretli v Marrákeši, kde sa diskutovalo o tom, ako sa bude implementovať parížska dohoda, ku ktorej dospeli koncom minulého roka. Takmer 200 krajín sa v Maroku zhodlo na tom, že vykonávanie dohody z Paríža je „urgentnou povinnosťou.“ Konferencie COP22 sa zúčastnilo aj dvanásť poslancov Európskeho parlamentu. PO ich návrate sme vyspovedali lídra delegácie Giovanniho La Viu (EPP, IT).

       

Necelý rok po tom, ako bola v Paríži prijatá prvá globálne záväzná klimatická dohoda, sa svetoví lídri opätovne stretávajú v Marakéši. Tentokrát je reč o tom, ako sa budú dohodnuté opatrenia implementovať. Otázkou napríklad zostáva, čo sa zmení po nedávnych amerických voľbách. Tento týždeň sa konferencie zúčastní aj delegácia dvanástich poslancov Európskeho parlamentu.

       

Pozrite sa s nami na kľúčové štatistiky ohľadom klimatických zmien v Európe: vplyv jednotlivých regiónov, najväčší producenti emisií, redukcia emisií skleníkových plynov a mnohé iné.

Články 

Články 

       

Potom ako minulý piatok európski ministri schválili klimatickú dohodu z Paríža, jej povedal svoje áno aj Európsky parlament. Hlasovanie prebehlo za účasti generálneho tajomníka OSN Pan Ki-muna a Ségolène Royal, ktorá predsedala konferencii COP21, z ktorej dohoda vzišla. Táto prvá univerzálna a legálne záväzná globálna dohoda vstúpi do platnosti až potom, ako ju ratifikuje EÚ. Ešte pred hlasovaním v Rade sme sa rozprávali so šéfom výboru pre životné prostredie Giovannim La Viom.

       

Ochrana životného prostredia je pre občanov EÚ veľmi dôležitou témou. Až dve tretiny z nich si želajú, aby sa EÚ starala o naše životné prostredie viac, ako doteraz. Vyplýva to z nedávneho prieskumu Eurobarometer, ktorý sa uskutočnil na objednávku Európskeho parlamentu. Prečítajte si, čo všetko EÚ už robí alebo plánuje robiť na zlepšenie nášho zdravia, zachovanie biodiverzity a zvrátenie klimatických zmien.

       

Minulý týždeň zavítalo 15 poslancov Európskeho parlamentu na klimatickú konferenciu COP21 v Paríži, kde obhajovali jeho ambiciózny postoj k riešeniu klimatických zmien. V sobotu večer sa 196 zmluvných stranám podarilo dosiahnuť historickú klimatickú dohodu. O tom aký dopad bude mať tento dohovor na budúci pracovný program Parlamentu, sa s nami porozprával šéf parlamentnej delegácie Giovanni La Via (EĽS, IT).

       

Táto otázka bola jednou z hlavných tém pondelkovej medziparlamentnej schôdze, ktorú zorganizoval výbor pre životné prostredie pri príležitosti blížiacej sa klimatickej konferencii v Paríži COP21. Okrem členov výboru sa jej zúčastnili i národní poslanci, ktorí sa zhodli na tom, že ich úlohou bude zabezpečiť, aby vlády ich krajín zaujali počas parížskej konferencie tú správnu pozíciu.

Články 

       

Parlamentné plénum bude v utorok a stredu rokovať a hlasovať o svojich odporúčaniach ohľadom uzavretia Dodatku z Dauhy ku Kjótskemu protokolu. Parlament v tomto dokumente vyzýva členské štáty k tomu, aby do konca tohto roku dokončili svoje ratifikačné procesy. Spravodajkyňa Elisabetta Gardini (EĽS, Taliansko) konštatuje, že väčšina krajín EÚ podporuje toto druhé záväzkové obdobie a zároveň pripomína, že EÚ i jej členské krajiny už pracujú na cieľoch 20% zníženia emisií do roku 2020.

       

Za necelé dva mesiace sa bude v Paríži konať 21. konferencia zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (COP21). Politici, odborníci a zástupcovia mimovládnych organizácií z celého sveta sa tu budú snažiť dosiahnuť dohodu, ktorá by mala udržať klimatické zmeny na uzde. Svoju delegáciu sem vyšle i EP. V stredu bude plénom rokovať a hlasovať o cieľoch, ktoré by sa tu poslanci mali snažiť presadzovať. Debatu i hlasovanie môžete sledovať v priamom prenose na našom webovom portáli.

       

V decembri sa bude v Paríži konať špeciálny samit OSN, z ktorého by mala vzísť nová medzinárodná klimatická dohoda. Zúčastní sa ho i delegácia Európskeho parlamentu. Výbor pre životné prostredie dnes odhlasoval, na čo by sa mala počas decembrových rokovaní sústrediť. O týchto cieľoch sa s nami porozprával spravodajca Gilles Pargneaux (S&D, Francúzsko).

       

"Zvýšte svoj hlas, nie hladinu morí", tak znie tohtoročné motto Svetového dňa životného prostredia, ktorý si pripomíname práve dnes. Tohtoročný deň je venovaný téme malých ostrovov a zmenám podnebia. Európsky parlament reaguje na globálne otepľovanie prijímaním právnych predpisov, ktoré majú znižovať emisie skleníkových plynov. Okrem toho podporuje nízkouhlíkové hospodárstvo v EÚ.

Ďalšie informácie 

Videá 

       
(Dĺžka trvania videa:)