Svetový deň životného prostredia: Čo robí Európsky parlament pre riešenie problémov klimatických zmien 

 
 

Zdieľať túto stránku: 

5. júna si pripomíname Svetový deň životného prostredia.  

"Zvýšte svoj hlas, nie hladinu morí", tak znie tohtoročné motto Svetového dňa životného prostredia, ktorý si pripomíname práve dnes. Tohtoročný deň je venovaný téme malých ostrovov a zmenám podnebia. Európsky parlament reaguje na globálne otepľovanie prijímaním právnych predpisov, ktoré majú znižovať emisie skleníkových plynov. Okrem toho podporuje nízkouhlíkové hospodárstvo v EÚ.

V rámci boja proti globálnemu otepľovaniu sa EÚ aj celý svet snažia znížiť emisie skleníkových plynov. Len počas minulého roka Parlament okrem iného schválil opatrenia na podporu energetických úspor, opatrenia na znižovanie emisií CO2 z diaľničnej dopravy, povinné označovanie energetickej účinnosti elektrospotrebičov a prísnejšie normy pre fluórované plyny v klimatizačných zariadeniach a mrazničkách.


Parlament takisto podporil vývoj biopalív druhej generácie a schválil plány na zmrazenie obchodovania s niektorými emisnými kvótami v rámci európskej schémy obchodovania s emisiami, aby tak donútil podniky inovovať a vyvíjať nízkouhlíkové technológie. Poslanci tento rok podporili aj plány na obmedzenie používania najbežnejších plastových tašiek o aspoň 80 percent do roku 2019.


Klimatické ciele by mali byť ambiciózne a záväzné


Parlament požadoval ešte ambicióznejšie a záväznejšie ciele v oblasti klímy a to nielen pre EÚ , ale pre celý svet. Vo februári poslanci vyzvali ku 40% zníženiu emisií CO2 oproti úrovni z roku 1990. Takisto požadovali 30% podiel obnoviteľných zdrojov energie a 40% zlepšenie energetickej účinnosti do roku 2030. Opakovane vyzývali Európsku úniu, aby prejavila vyššie ambície počas rokovaní o novej dohode o globálnej zmene podnebia, ktorá by mala byť prijatá v decembri 2015 na konferencii o zmene klímy v Paríži.