Od Kjota po Paríž. Parlament sa bude venovať klimatickým zmenám 

 
 

Zdieľať túto stránku: 

Prístup k infografike:   
       
Globálne emisie oxidu uhličitého (CO2) zo spaľovania fosílnych palív a priemyselných procesov (cementárska a kovovýroba). Zdroj: Spoločné výskumné centrum (JRC) http://edgar.jrc.ec.europa.eu/overview.php?v=CO2ts1990-2013  

Parlamentné plénum bude v utorok a stredu rokovať a hlasovať o svojich odporúčaniach ohľadom uzavretia Dodatku z Dauhy ku Kjótskemu protokolu. Parlament v tomto dokumente vyzýva členské štáty k tomu, aby do konca tohto roku dokončili svoje ratifikačné procesy. Spravodajkyňa Elisabetta Gardini (EĽS, Taliansko) konštatuje, že väčšina krajín EÚ podporuje toto druhé záväzkové obdobie a zároveň pripomína, že EÚ i jej členské krajiny už pracujú na cieľoch 20% zníženia emisií do roku 2020.

Svetové otepľovanie sa snažil limitovať už Rámcový dohovor OSN o zmene klímy (UNFCCC) z roku 1992. No už o tri roky na to sa ukázalo, že je nepostačujúci. Krajiny celého sveta sa preto pustili do ďalších rokovaní o tom, ako efektívnejšie zabrániť klimatickým zmenám, čo v roku 1997 vyústilo do prijatia Kjótskeho protokolu. Rozvinutým krajinám z neho vyplýva povinnosť zredukovať do roku 2020 emisie skleníkových plynov o 18% oproti hodnotám z roku 1990.


Prečítajte si aj ďalšie správy z Európskeho parlamentu.


Po kodanskom klimatickom summite, ktorý sa uskutočnil v roku 2009, bol tri roky na to ku Kjótskemu protokolu prijatý Dodatok z Dauhy. Ten stanovil tzv. "druhé záväzné obdobie" (2013-2020), ktorého ciele znižovanie emisii sú aspoň tak ambiciózne ako tie z prvého obdobia.


Ďalšia klimatická konferencia sa konala minulý rok v peruánskej metropole Lima. Európsky parlament sem vyslal delegáciu dvanástich poslancov. Odborníci tu spoločne s národnými poslancami rokovali o novej dohode, ktorá by mala nahradiť Kjótsky protokol. Prijatá by mala byť počas tohtoročnej decembrovej konferencie v Paríži. S jej implementáciou by sa malo začať od roku 2020.


Od 1. do 11. júna sa o otepľovaní rokuje v nemeckom Bonne. Klimatické zmeny boli aj na programe nedávneho stretnutia lídrov krajín G7 v Bavorsku.