Giovanni La Via považuje dohodu z COP21 za jasný smer pre klimatickú politiku nasledujúceho storočia 

Aktualizované: 
 
Vytvorené:   
 

Zdieľať túto stránku: 

Šéf parlamentnej delegácie na COP21 Giovanni La Via  

Minulý týždeň zavítalo 15 poslancov Európskeho parlamentu na klimatickú konferenciu COP21 v Paríži, kde obhajovali jeho ambiciózny postoj k riešeniu klimatických zmien. V sobotu večer sa 196 zmluvných stranám podarilo dosiahnuť historickú klimatickú dohodu. O tom aký dopad bude mať tento dohovor na budúci pracovný program Parlamentu, sa s nami porozprával šéf parlamentnej delegácie Giovanni La Via (EĽS, IT).

Čo bolo úlohou parlamentnej delegácie počas COP21?

 

Stretli sme sa so zástupcami rozvojových i rozvinutých krajín, pôvodného obyvateľstva, mimovládnych organizácií a iných zainteresovaných strán. Vypočuli sme si ich postoje voči možnej dohode, aby sme tak mohli ostatným inštitúciám EÚ pomôcť pri jej dosahovaní.


V minulosti ste sa už zúčastnili viacerých summitov o klimatických zmenách. V čom je COP21 iná?

 

Táto COP sa od tých ostatných líši v mnohých smeroch, no najdôležitejšie je to, že sme tu dospeli ak ambicióznej dohode. Počas tých predchádzajúcich sme mnohokrát diskutovali o zmierňovaní dopadov klimatických zmien, adaptácii a financiách. Tentokrát sa nám podarilo prediskutovať všetky tieto body a okrem toho sme dosiahli ambicióznu dohodu. Budúce generácie z nej budú mať úžitok.


Aký dopad bude mať táto dohoda na prácu Európskeho parlamentu?

 

Sme pripravení začať pracovať na novej legislatíve, ktorá bude v súlade s konečnou dohodou. Musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme dosiahli ciele, ktoré sme navrhli pre Európsku úniu. Sme pripravení zredukovať emisie skleníkových plynov a musíme v tejto oblasti prijať príslušné právne predpisy. Musíme zvýšiť našu energetickú účinnosť a vynaložiť veľké úsilie v oblasti obnoviteľnej energie. Náš cieľ mať 30% všetkej energie z obnoviteľných zdrojov bude jednou z najdôležitejších otázok, ktorými by sme sa mali v Parlamente zaoberať.


Aké kroky budú nasledovať teraz?

 

Teraz sa začne dlhodobý proces. Počas nasledujúceho roka budú musieť reagovať všetci členovia COP. Počas tohto dlhého obdobia by sme mali diskutovať o výsledkoch rokovaní v Európe medzi členskými štátmi v Rade, no i v Parlamente.


Európsky parlament musí túto dohodu ratifikovať a ja dúfam, že veľká väčšina bude hlasovať v jej prospech. Hlavný bod, ktorý navrhuje správa Európskeho parlamentu, je obsiahnutý i v dohode. Táto dohoda predstavuje jasný smer pre budúcnosť klímy a klimatickú politiku nasledujúceho storočia.