Delegácia europoslancov sa tento týždeň zúčastní klimatickej konferencie v Marakéši COP22 

 
 

Zdieľať túto stránku: 

Rokovania sa v Marakéši začali už 7. novembra, tento týždeň sa konferencie zúčastnia aj europoslanci.  

Necelý rok po tom, ako bola v Paríži prijatá prvá globálne záväzná klimatická dohoda, sa svetoví lídri opätovne stretávajú v Marakéši. Tentokrát je reč o tom, ako sa budú dohodnuté opatrenia implementovať. Otázkou napríklad zostáva, čo sa zmení po nedávnych amerických voľbách. Tento týždeň sa konferencie zúčastní aj delegácia dvanástich poslancov Európskeho parlamentu.

Delegácia Európskeho parlamentu


Od pondelka do piatku sa konferencie zúčastní aj skupina dvanástich europoslancov pod vedením šéfa výboru pre životné prostredie Giovanniho La Viu (EPP, IT). O priebehu rokovaní bude členov zákonodarného zboru bude každý deň informovať komisár pre klímu a energetiku Miguel Arias Cañete. Okrem neho sa poslanci stretnú aj so zástupcami mimovládnych organizácií a delegáciami viacerých krajín.


Čo sa dohodlo počas COP21 v Paríži


Parížska dohoda z minulého roku, ktorú prijalo 195 krajín, je úplne prvou právne záväznou globálnou dohodou na boj proti klimatickým zmenám. Jej cieľom je limitovať nárast svetovej teploty pod 2 stupne Celzia v porovnaní s predindustrálnou érou. V EÚ vstúpila do platnosti 4. novembra potom, ako Európsky parlament vyslovil súhlas s jej ratifikáciou.


COP22


Tohtoročná konferencia v Marakáši sa zameriava na to, aké konkrétne kroky je potrebné prijať na to, aby sme Parížsku dohodu uviedli do života. Reč je tu napríklad o národných klimatických plánoch, ktoré by mali byť čo najjasnejšie a najtransparentnejšie. Pri ich príprave by sa mala používať jednotná terminológia a metodika, dnes sa každá krajina pridŕža iných štandardov. Všetky ich kroky by sme mali vedieť riadne sledovať a hodnotiť. Tieto plány bude takisto potrebné pretaviť do konkrétnych politík.


Ďalšou témou rokovaní je to, ako posilniť aktivity proti zmenám klímy do roku 2020 a v neposlednom rade sa tu hovorí aj o financovaní. Rozvinuté krajiny sa totiž zaviazali, že tým chudobnejším poskytnú peňažnú pomoc. Teraz už len zostáva určiť, kto bude koľko prispievať do spoločného fondu.