Klimatické zmeny: čo robí EÚ pre čistejšiu energiu  

Aktualizované: 
 
Vytvorené:   
 

Zdieľať túto stránku: 

Boj proti klimatickým zmenám je jednou z priorít Európskej únie aj Európskeho parlamentu. Poslanci chcú zvýšiť energetickú účinnosť aj využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

©AP Images/European Union-EP  

Európska komisia v roku 2016 predstavila súbor legislatívnych návrhov týkajúcich sa čistej energie. Sleduje tým nielen zmiernenie klimatických zmien, ale aj našej závislosti od fosílnych palív z dovozu.

Konkrétne ide o tri legislatívne návrhy, ktoré sa týkajú obnoviteľných zdrojov, energetickej účinnosti a riadenia energetickej únie. Ich finálnu podobu odsúhlasil v novembri 2018 Európsky parlament.

 

Obnoviteľná energia

 

Podiel obnoviteľných zdrojov energie sa za posledné roky v EÚ takmer zdvojnásobil. Zatiaľ čo v roku 2004 predstavoval len 8,5%, v roku 2015 sa vyšplhal na 16,7%. EÚ sa tak pomaly ale isto približuje k svojmu cieľu, ktorým je 20% obnoviteľnej energie do roku 2020.

 

V roku 2014 sa vlády členských krajín zaviazali k tomu, že do roku 2030 by sa mal celkový podiel obnoviteľnej energie zvýšiť na 27%. Európsky parlament však navrhuje ambicióznejšie ciele, do roku 2030 by chceli poslanci vidieť až 32% energie z obnoviteľných zdrojov.

 

Poslanci EP odsúhlasili aj to, aby bolo  ľuďom umožnené vyrábať, skladovať a spotrebovávať ich vlastnú obnoviteľnú energiu, a to bez toho, aby za to museli platiť akékoľvek poplatky alebo dane.

 

Energetická účinnosť

 

EÚ ročne dováža energiu v hodnote 350 miliárd eur. Ak zlepšíme našu energetickú účinnosť, tak znížime nielen emisie CO2 ale aj podstatne ušetríme. Zákonodarci EÚ si stanovili záväzný cieľ znížiť spotrebu energie o 32,5% do roku 2030.

 

Obrovský priestor na zlepšenie existuje v budovách. Ich vykurovanie a klimatizácia spotrebuje až 40% všetkej energie v EÚ. A až tri štvrtiny z nich „žerú“ až príliš veľa energie.  

 

V apríli 2018 parlament prijal nové pravidlá ohľadne energetickej hospodárnosti budov. Podľa nich by mali členské štáty by mali pripraviť dlhodobé stratégie na podporu renovácie obytných a neobytných budov. Tvorcovia legislatívy by chceli dosiahnuť, aby do roku 2050 budovy v EÚ nevypúšťali takmer žiadne skleníkové plyny.

 

V roku 2017 parlament odhlasoval zjednodušenie energetických štítkoch na domácich spotrebičoch ako sú lampy, televízory a vysávače, ktoré označujú ich energetickú účinnosť.


Riadenie energetickej únie


Poslanci prijali aj nové pravidlá týkajúce sa riadenia energetickej únie. Ide o kontrolný mechanizmus na monitorovanie toho, ako sa krajiny EÚ blížia k dosahovaniu energetických a klimatických cieľov do roku 2030. Taktiež umožňuje spoluprácu v prípadoch, ak budú niektoré krajiny zaostávať.


Spomínané tri časti legislatívy o čistej energii vstúpili do platnosti 24. decembra 2018. Členské štáty ich teraz musia zapracovať do svojich národných právnych poriadkov.

Prečítajte si, aké opatrenia prijala EÚ na zníženie emisií skleníkových plynov a fakty a čísla o klimatických zmenách v EÚ.