Infografika: ako zmena klímy ovplyvňuje Európu  

 
 

Zdieľať túto stránku: 

Ďalekosiahle dôsledky zmeny klímy sa už prejavujú na ľudskom zdraví, životnom prostredí a hospodárstve v celej Európe. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si našu mapu.

Aké dopady majú klimatické zmeny v rozličných oblastiach  

Vplyv zmeny klímy je už badateľný na ekosystémoch, hospodárskych odvetviach a zdraví a pohode ľudí v Európe.

Postihnuté sú všetky regióny, nie však rovnakým spôsobom. Účinky sú zväčša negatívne, hoci v niektorých prípadoch existovali aj určité výhody, ako napríklad nižší dopyt po vykurovaní a lepšie podmienky pre poľnohospodárstvo v severnej Európe.

Pozrite sa na našu mapu a zistite, aký vplyv by zmena klíma mohla mať na váš región.

O našej infografike

Na mape je znázornené, ako by zmena klímy mohla ovplyvniť rôzne regióny v Európe. Údaje pochádzajú zo správy Európskej environmentálnej agentúry.

Viac informácií o príčinách zmeny klímy v Európe nájdete v našej infografike o emisiách skleníkových plynov EÚ podľa jednotlivých krajín a sektorov.

Ďalšie informácie