Nové limity na emisie CO2 z áut v skratke  

Aktualizované: 
 
Vytvorené:   
 

Zdieľať túto stránku: 

Poslanci prijali novú legislatívu, ktorá by mala pomôcť znížiť emisie CO2 z áut a urýchliť zavádzanie elektronických áut. Prinášame krátky prehľad navrhovaných pravidiel.

©APimages/European Union-EP  

Prečo je potrebná reforma?


Autá a ľahké úžitkové vozidlá sú zodpovedné za približne 15 % emisií CO2, ktoré spôsobujú otepľovanie planéty. Doprava je dnes jedinou oblasťou, kde sú emisie skleníkových plynov vyššie ako v roku 1990. EÚ si do roku 2030 stanovila ambiciózne ciele znižovania emisií, v rámci toho sa snaží znižovať aj tie z áut. Vďaka novým pravidlám môžete taktiež ušetriť na pohonných hmotách.


Príliš veľa emisií a stále málo elektromobilov


Po niekoľkoročnom stabilnom poklese sa priemerné emisie CO2 minulý rok u nových áut zvýšili na 118,5 g na km. Podľa súčasných pravidiel by nemali nové autá po roku 2021 vypúšťať viac ako 95 g na kilometer.


Čo sa týka elektromobilov, ich počet dnes rýchlo rastie, no stále prestavuje len mizivé 1,5 % novo registrových vozidiel.


Viac v našej infografike: Emisie CO2 z automobilov: fakty a čísla

1,5 %  ; podiel elektromobilov pri novo registovaných autách

Zdieľať tento citát: 

Európska komisia navrhuje znížiť limity od roku 2021 nasledovne: do roku 2025 o 15 % a do roku 2030 o 30 %. Nové ciele sú vyjadrené v percentách preto, lebo limit povoľujúci najviac 95 g na kilometer bude treba prepočítať po vykonaní prísnejších testov, ktoré lepšie odrážajú skutočné podmienky na ceste.


Európsky parlament prijal na svojom plenárnom hlasovaní 3. októbra ambicióznejšie ciele - poslanci by emisie radi znížili najskôr o 20 a potom 40 %. Taktiež chcú viac ekologickejších áut - od roku 2030 by mali hybridy alebo elektromobily predstavovať minimálne 35 % nových áut na trhu. Okrem toho žiadajú opatrenia na podporu automobilového priemyslu, ktoré by mu mali uľahčiť prechod na výrobu čistejších automobilov. Chcú napríklad stimuly na výrobu elektrických batérií alebo nové pracovné kvalifikácie.

Nové ciele

Komisia navrhuje znížiť limity emisií z nových áut a dodávok od roku 2021 o 115 % do roku 2025 a o 30% do roku 2030.

Parlament a Rada ministrov sa dohodli na vyšších cieľoch. Do roku 2030 by chceli znížiť emisie z nových áut o 37.5% a z dodávok o 31%. Tieto čísla boli prijaté na plenárnom zasadnutí 27. marca 2019. 18. apríla parlament prijal návrh na z zníženie emisií z nových kamiónov - do roku 2030 by mali byť znížené o 30% v porovnaní s rokom 2019.