Emisie z leteckej a lodnej dopravy: fakty a čísla (infografika)  

Aktualizované: 
 
Vytvorené:   
 

Zdieľať túto stránku: 

Emisie skleníkových plynov z leteckej a lodnej dopravy sa za posledné tri desaťročia rapídne zvýšili. Pozrite si našu infografiku o emisiách v doprave.

Emisie z leteckej a lodnej dopravy síce predstavujú len 4 % z celkových emisií skleníkových plynov v EÚ, ktoré prispievajú ku klimatickým zmenám, no emisie z nich rástli za posledné roky najrýchlejším tempom.

Môže a to najmä rekordný nárast dopravy. Dnes lieta oveľa viac ľudí ako kedysi a preváža sa omnoho viac tovaru. Obe odvetvia sa len nedávno zapojili do úsilia na zníženie emisií, či už na európskej alebo globálnej úrovni.

V snahe znížiť emisie o 55 % do roku 2030 a dosiahnuť čisté nulové emisie do roku 2050 Európsky parlament v súčasnosti pracuje na návrhoch, ktorých cieľom je znížiť emisie z lietadiel a lodí. Patrí medzi ne zaradenie námornej dopravy do systému obchodovania s emisiami (ETS), revízia systému pre leteckú dopravu a návrhy týkajúce sa udržateľnejších palív pre lietadlá a lode.

Emisie v doprave  

Najrýchlejšie rastúce zdroje emisií skleníkových plynov


Do roku 2019 sa emisie z leteckej dopravy zvýšili o 146 % a z lodnej o 34 % v porovnaní s rokom 1990. Ide o najvýraznejší rast v celom dopravnom sektore, ktorý bol jediným odvetví, kde emisie od roku 1990 vzrástli. V iných sektoroch klesali.

V roku 2020 sa emisie v oboch sektoroch významne znížili vďaka obmedzeniam spojeným s pandémiou Covid-19. Avšak toto zníženie je pravdepodobne len dočasné a predpokladá sa, že emisie z oboch sektorov budú znova rásť.

Emisie skleníkových plynov z dopravy v EÚ  

Nárast leteckej a námornej dopravy


Nárast emisií skleníkových plynov z leteckej a lodnej dopravy bol vo veľkej miere spôsobený rastom dopravy. Počet cestujúcich v leteckej doprave v EÚ od roku 1993 sústavne rastie a objem medzinárodného námorného obchodu sa za posledné tri desaťročia tiež výrazne zvýšil.

Počet pasažierov v leteckej doprave sa v roku 2020 znížil o 73,3 % oproti roku 2019, avšak po odstránení obmedzení spojených s pandémiou Covid-19 počet pasažierov znova narastá.

Rastúce obavy o životné prostredie by mohli prinútiť viac ľudí, aby sa zamysleli nad svojou uhlíkovou stopou. Podľa prieskumu Eurobarometer to zatiaľ tvrdí len niečo z desiatich opýtaných. Pozrite sa, koľko emisií CO2 vypustí váš let.

Počet pasažierov v leteckej doprave  

Čo robí EÚ v záujme znižovania emisií z leteckej a lodnej dopravy?


EÚ podnikla kroky na zníženie emisií v leteckej doprave prostredníctvom svojho systému na obchodovanie s emisiami. Únia spolupracuje aj s Medzinárodnou organizáciou civilného letectva na implementácii svetového opatrenia známeho pod názvom Corsia. Letecké spoločnosti môžu v rámci neho vyrovnať svoje emisie investovaním do ekologických projektov, ako je napríklad vysádzanie stromov.

Európsky parlament 16. septembra apeloval na zahrnutie námornej dopravy do systému ETS od roku 2022 a na zavedenie záväzných požiadaviek pre lodné spoločnosti, aby do roku 2030 znížili svoje emisie CO2 o najmenej o 40%.

Pôvodný návrh Komisie na revíziu pravidiel EÚ o monitorovaní emisií CO2 a spotreby paliva z veľkých lodí s cieľom zosúladiť ich s globálnymi pravidlami nebol podľa poslancov dostatočne ambiciózny vzhľadom na naliehavú potrebu dekarbonizácie všetkých ekonomických sektorov v EÚ.

Parlament 27. apríla 2021 opätovne zdôraznil potrebu výrazného zníženia emisií v lodnej doprave a jej začlenenia do systému EÚ pre obchodovanie s emisiami. Zdôraznil tiež dôležitosť posúdenia vplyvu na konkurencieschopnosť, pracovné miesta a upozornil na potenciálne riziko spojené s tzv. únikom uhlíka.

Parlament žiada, aby sa v rámci Európskej zelenej dohody prijali nasledujúce opatrenia, ktoré pomôžu námornému sektoru stať sa ekologickejším a efektívnejším pri dosahovaní uhlíkovej neutrality v Európe:

  • postupné vyradenie ťažkých vykurovacích olejov s kompenzáciou prostredníctvom oslobodenia od dane na alternatívne palivá
  • dekarbonizácia, digitalizácia a automatizácia európskych prístavov
  • obmedzený prístup do európskych prístavov pre lode, ktoré najviac znečisťujú životné prostredie
  • technické zlepšenia, ako je optimalizácia rýchlosti plavidiel, inovácie v oblasti hydrodynamiky a nových pohonných systémov


Doteraz neexistovali žiadne požiadavky EÚ na zníženie emisií skleníkových plynov z lodí.


Prečítajte si viac o znižovaní emisií: