Emisie z leteckej a lodnej dopravy: fakty a čísla (infografika)  

Aktualizované: 
 
Vytvorené:   
 

Zdieľať túto stránku: 

Emisie skleníkových plynov z leteckej dopravy sa za posledné dve desaťročia viac ako zdvojnásobili. V lodnej doprave sa zvýšili o tretinu. Pozrite si našu infografiku o emisiách v doprave.

Emisie z medzinárodnej leteckej a lodnej dopravy síce predstavujú po menej ako 3,5% celkových emisií skleníkových plynov v EÚ, ktoré prispievajú ku klimatickým zmenám, no emisie z nich rástli za posledné roky najrýchlejším tempom.


Môže a to najmä rekordný nárast dopravy. Dnes lieta oveľa viac ľudí ako kedysi a preváža sa omnoho viac tovaru. Obe odvetvia sa len nedávno zapojili do úsilia na zníženie emisií, či už na európskej alebo globálnej úrovni.


Európsky parlament prijal pred summitom COP25 v Madride uznesenie, kde žiada EÚ, aby bola ambicióznejšia pri znižovaní emisií z leteckej a lodnej dopravy. Podľa poslancov by mohla napríklad posilniť svoje trhové opatrenia na redukciu skleníkových plynov.


Prečítajte si ďalšie čísla a fakty o klimatických zmenách.

Podiel leteckej a lodnej dopravy na celkových emisiách skleníkových plynov v EÚ  

Najrýchlejšie rastúce zdroje emisií skleníkových plynov


Emisie z leteckej dopravy vzrástli za posledných dvadsať rokov až o takmer 130 % a z lodnej o 32%. Ide o najvýraznejší rast v celom dopravnom sektore, ktorý bol jediným odvetví, kde emisie od roku 1990 vzrástli. V iných sektoroch klesali.


Napriek zlepšeniam v spotrebe paliva sa očakáva, že emisie z lietadiel dosiahnu do roku 2050 7 až 10-násobok objemu z roku 1990. Emisie z lodnej dopravy by mali vzrásť o 50 až 250 %.

Doprava je jediným sektorom, kde emisie od roku 1990 vzrástli  

Nárast leteckej a námornej dopravy


Nárast emisií skleníkových plynov z leteckej a lodnej dopravy bol vo veľkej miere spôsobený rastom dopravy. Počet cestujúcich v leteckej doprave v EÚ sa od roku 1993 strojnásobil a objem medzinárodného námorného obchodu sa za posledné dve desaťročia tiež výrazne zvýšil.

Rastúce obavy o životné prostredie by mohli prinútiť viac ľudí, aby sa zamysleli nad svojou uhlíkovou stopou. Podľa prieskumu Eurobarometer to zatiaľ tvrdí len niečo z desiatich opýtaných. Pozrite sa, koľko emisií CO2 vypustí váš let.

SK-Aviation and shipping_3.jpg  

Čo robí EÚ v záujme znižovania emisií z leteckej a lodnej dopravy?


EÚ podnikla kroky na zníženie emisií v leteckej doprave prostredníctvom svojho systému na obchodovanie s emisiami. Únia spolupracuje aj s Medzinárodnou organizáciou civilného letectva na implementácii svetového opatrenia známeho pod názvom Corsia. Letecké spoločnosti môžu v rámci neho vyrovnať svoje emisie investovaním do ekologických projektov, ako je napríklad vysádzanie stromov.

Európsky parlament 16. septembra apeloval na zahrnutie námornej dopravy do systému ETS a na zavedenie záväzných požiadaviek pre lodné spoločnosti, aby do roku 2030 znížili svoje emisie CO2 o najmenej o 40%.

Pôvodný návrh Komisie na revíziu pravidiel EÚ o monitorovaní emisií CO2 a spotreby paliva z veľkých lodí s cieľom zosúladiť ich s globálnymi pravidlami nebol podľa poslancov dostatočne ambiciózny vzhľadom na naliehavú potrebu dekarbonizácie všetkých ekonomických sektorov v EÚ.

Doposiaľ neexistujú žiadne požiadavky EÚ na znižovanie emisií z lodnej dopravy. Súčasné európske a celosvetové pravidlá ukladajú vlastníkom veľkých lodí len povinnosť poskytovať informácie o objeme emisií CO2 a spotrebe paliva.