Parlament podporil Európsky ekologický dohovor, žiada ambicióznejšie ciele 

Tlačová správa 
Plenárne zasadnutie 
 
 

Zdieľať túto stránku: 

  • ocenenie plánov na dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050 
  • výzva na zvýšenie cieľa redukcie emisií skleníkových plynov do roku 2030 na 55%  
  • podpora ambiciózneho plánu udržateľných investícií 
Investície do obnoviteľnej energie by mali pomôcť dosiahnuť klimatickú neutralitu a vytvoriť nové pracovné miesta ©Shutterstock.com/Jodi C  

Poslanci v stredu podporili Európsky ekologický dohovor. Zasadili sa tiež za spravodlivú a inkluzívnu hospodársku transformáciu a vytýčenie ambicióznejších prechodných cieľov.

Európsky parlament prostredníctvom nelegislatívneho uznesenia schváleného pomerom hlasov 482 (za): 136 (proti): 95 (zdržalo sa hlasovania) oficiálne zareagoval na Európsky ekologický dohovor, ktorý poslancom predstavila počas decembrového mimoriadneho plenárneho zasadnutia EP predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen.

Poslanci ekologický dohovor privítali a podporili ambiciózny plán udržateľných investícií, ktorý by mal pomôcť financovať prechod na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo. Zároveň však poukázali na nevyhnutnosť zabezpečiť adekvátne prostriedky pre mechanizmus spravodlivej transformácie.


Rýchlejšie znižovanie emisií skleníkových plynov


Parlament požaduje, aby sa priebežný cieľ redukcie skleníkových plynov do roku 2030, aktuálne stanovený na 40% v porovnaní s úrovňami v roku 1990, zvýšil na 55%. Komisia avizovala zámer navrhnúť zvýšenie stanoveného cieľa znižovania emisií na 50% - 55%.


Poslanci tiež presadzujú zavedenie ďalšieho priebežného cieľa, a to na rok 2040, ktorý by mal Únii pomôcť dosiahnuť do roku 2050 klimatickú neutralitu. Tieto ciele by podľa zákonodarcov mali byť schválené v dostatočnom časovom predstihu pred novembrovou konferenciou OSN o zmene klímy COP 26.


Parlament zároveň v snahe zohľadniť odlišné ambície tretích krajín v oblasti klímy vyzval na prijatie mechanizmu kompenzačných opatrení na hraniciach EÚ, ktoré by v súlade s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO) zabraňovali úniku uhlíka.


Parlament sa zaviazal pozmeniť všetky legislatívne návrhy tak, aby boli v súlade s cieľmi Európskeho ekologického dohovoru. Komisia by podľa poslancov mala predložiť návrhy na zmenu právnych predpisov v oblasti klímy a energetiky najneskôr do júna 2021. Ich súčasťou by malo byť zvýšenie cieľov v oblasti energetickej účinnosti, ako aj zavedenie záväzných vnútroštátnych cieľov a zvýšenie úniových cieľov v oblasti obnoviteľnej energie, uvádza schválený text.


Vyhlásenie predsedu Výboru EP pre životné prostredie

„Parlament veľkou väčšinou podporil Európsky ekologický dohovor Európskej komisie a privítal zosúladenie všetkých politík Únie s jeho cieľmi. Poľnohospodárstvo, obchod, správa hospodárskych záležitostí a ďalšie oblasti politík EÚ musia byť odteraz vnímané a analyzované v kontexte ekologického dohovoru,‟ uviedol predseda Výboru EP pre životné prostredie (ENVI) Pascal Canfin (RE, FR).Typ dokumentu: Nelegislatívne uznesenie