Ako chce EÚ financovať prechod na zelenú ekonomiku a pomáhať dotknutým regiónom  

Aktualizované: 
 
Vytvorené:   
 

Zdieľať túto stránku: 

Prečítajte si, ako EÚ plánuje financovať projekty na boj proti klimatických zmenám a pomáhať regiónom, kde bude mať prechod na ekologické hospodárstvo sprvoti negatívne dopady.

© Shutterstock.com/Franco Lucato  

Približne mesiac po predstavení Európskeho ekologického dohovoru Európska komisia zverejnila detailný návrh na to, ako ho chce financovať. Tento návrh má podobu investičného plánu, ktorý by mal počas nasledujúcich desiatich rokov pritiahnuť aspoň 1 bilión eur.


Cena za zelenšiu ekonomiku


Ak chceme, aby bola EÚ do roku 2050 klimaticky neutrálna, tak potrebujeme obrovské investície do vývoja technológií na výrobu ekologickej energie. Priebežný cieľ zredukovať emisie skleníkových plynov do roku 2030 o 40% bude ročne vyžadovať o 260 miliárd eur navyše. Vyplýva to z odhadov Európskej komisie.


Prečítajte si viac: Čo robí EÚ proti klimatickým zmenám.


Odkiaľ budú tieto peniaze?


Približne polovica týchto prostriedkov by mala pochádzať z dlhodobého rozpočtu EÚ. Konkrétne z rozličných programov, z ktorých sa financujú projekty na ochranu životného prostredia a proti zmenám klímy. Ide napríklad o poľnohospodárske fondy, Fond regionálneho rozvoja, Kohézny fond, programy Horizon alebo LIFE.


Komisia plánuje pritiahnuť investície vo výške 114 miliárd zo strany členských štátov. Ďalších 300 miliárd by malo pochádzať z verejných a súkromných investícií, ktoré by sa mali mobilizovať prostredníctvom programov InvestEU a systému na obchodovanie s emisiami (ETS). Dodatočných 100 miliárd by mal pritiahnuť nový Mechanizmus spravodlivej transformácie. Ide o nástroj na podporu regiónov a komunít, ktorých sa prechod na zelenú ekonomiku dotkne najviac negatívne. Napríklad oblasti, ktoré sú vo veľkej miere závislé na ťažbe uhlia.

Mechanizmus spravodlivej transformácie

 

Tento mechanizmus bude založený na troch pilieroch:

  • Fond spravodlivej transformácie vo výške 7,5 miliardy eur,
  • investovanie prostredníctvom programu InvestEU a
  • pôžičky z Európskej investičnej banky zabezpečené rozpočtom EÚ.

Všetky tieto nástroje by mali dokopy mobilizovať investície z verejného i súkromného sektora v výške 100 miliárd eur. Tieto peniaze potom môžu byť použité na rozličné účely: rekvalifikáciu pracovníkov, podporu podnikov, investície do čistejšej energie alebo izoláciu domov.

Fond spravodlivej transformácie


Peniaze z tohto fondu by mali byť použité na pomoc regiónom, ktoré sú veľmi závislé na fosílnych palivách ako napríklad uhlie. Z neho sa doteraz vyrába približne štvrtina všetkej energie v EÚ. Uhoľný priemysel zamestnáva v EÚ približne 238 tisíc ľudí, či už ide o baníkov alebo zamestnancov uhoľných elektrární, vo viac ako 100 regiónoch od Poľska až po Španielsko. V roku 2015 bolo v EÚ 128 uhoľných baní v 12 členských štátoch a 207 uhoľných elektrární v 21 členských štátoch.


„Toto je odkaz pre baníkov z Astúrie, Západnej Macedónie alebo Sliezska, pre zberateľov rašeliny v Írsku, pre pobaltské oblasti závislé od ropných bridlíc a mnohých ďalších. Vieme, že cesta ku klimatickej neutralite je pre vás ťažšia. Vieme, že perspektíva inej - čistejšej - budúcnosti môže byť vo všeobecnosti vítaná, ale cesta k nej dnes vyzerá skľučujúco. Tento mechanizmus spravodlivej transformácie vo výške najmenej 100 miliárd eur je prísľubom EÚ, že je v tomto prechodnom období s vami, “ vyhlásil Frans Timmermans, výkonný podpredseda komisie zodpovedný za európsky ekologický dohovor, keď prišiel návrh predstaviť poslancom do pléna.

V máji 2020 Európska komisia predstavila masívny plán na hospodársku obnovu po koronakríze, ktorý nesie názov Next Generation EU. V tomto kontexte pozmenila aj svoj návrh na Fond spravodlivej transformácie. Pôvodné financovanie z dlhodobého rozpočtu vo výške 7.5 miliardy eur zvýšila na 10 miliárd. Okrem toho počíta aj s externými zdrojmi vo výške 30 miliárd eur z Európskeho nástroja na obnovu. Z Fondu spravodlivej transformácie sa budú poskytovať granty na sociálnu podporu, hospodárske oživenie a obnovu území.


Prečítajte si viac o Fonde spravodlivej transformácie.

Špeciálna schéma v rámci programu InvestEU

 

Investičný program InvestEU bol vytvorený v roku 2018 na podporu európskej ekonomiky. Schéma v rámci InvestEU by sa mala sústrediť na financovanie klimatických projektov. V rokoch 2021-2027 by mala a mobilizovať 45 miliárd eur na projekty spravodlivej transformácie.


Komisia na konci mája v rámci ozdravného plánu Next Generation EU navrhla zvýšiť rozpočet pre InvestEU a zdvojnásobiť financovanie udržateľnej infraštruktúry na 20 miliárd z celkovej sumy 75 miliárd garantovanej z rozpočtu EÚ.Verejné pôžičky

 

Ďalšie financovanie by mohlo pochádzať z úverového nástroja pre verejný sektor - 1,5 miliardy eur vo forme grantov z dlhodobého rozpočtu a do 10 miliárd eur vo forme pôžičiek z Európskej investičnej banky - s ďalšími 25 - 30 miliardami eur vo forme investícií verejných orgánov na pomoc územiam s nákladmi na dekarbonizáciu.


Tieto peniaze pôjdu na rozličné investície od energetiky a dopravy po vykurovanie a verejnú dopravu.


Ďalšie kroky

Výbor EP pre regionálny rozvoj v júli odobril vytvorenie fondu pre spravodlivú transformáciu. Jeho členovia však vyzvali k vyššiemu rozpočtu, širšiemu pokrytiu a systému odmien. Plénum by o tomto návrhu malo hlasovať počas svojho septembrového zasadnutia.