Konferencia o budúcnosti Európy: čo to je a ako sa zapojiť?  

 
 

Zdieľať túto stránku: 

Konferencia o budúcnosti Európy predstavuje príležitosť pre európskych občanov ovplyvniť budúce smerovanie Únie. Prečítajte si o nej viac.

SK_COFOE_IFG_v02_01  

V časoch, keď celý svet bojuje s pandémiou a hľadá riešenia na dlhodobé výzvy, ako sú napríklad klimatické zmeny, organizuje EÚ otvorenú a demokratickú debatu so svojimi občanmi o tom, na čo by sa mala sústrediť v budúcnosti.


Inkluzívny a demokratický proces

 

Výsledky nedávneho prieskumu eurobarometer ukázali, že až 92% Európanov si želá, aby boli hlasy občanov viac brané do úvahy pri rozhodnutiach týkajúcich sa budúcnosti Európy. A práve to je cieľom tejto Konferencie.


Európska parlament, Rada a Komisia preto vyzývajú všetkých občanov, aby podali svoje námety na to, akým smerom by sa mala Európa vyvíjať, aké priority by si mala stanoviť a ako sa pripraviť na svet po koronakríze. Európske inštitúcie si želajú, aby bola táto debata čo najširšia, aby sa do nej zapojilo čo najviac ľudí a hlavne veľa mladých.


Konferencia nie je len o počúvaní návrhov so strany občanov. Príspevky, ktoré ľudia pridávajú na digitálnej platforme sú témami debát s európskymi a národnými poslancami, predstaviteľmi EÚ aj národných vlád a iných zainteresovaných strán. Na základe týchto debát budú vypracované konkrétne návrhy, na základe ktorých bude EÚ konať. Parlament, Rada aj Komisia prisľúbili, že budú občanom načúvať a budú sa riadiť výsledkami Konferencie.


Vítaní sú tu všetci občania, bez ohľadu na vek, pohlavie, vzdelanie či profesiu. Parlament chce, aby sa do Konferencie zapojilo aj čo najviac mladých ľudí. Ich vízie ohľadne budúcnosti Európy sa zhromaždili aj počas svojho Európskeho podujatia pre mládež (EYE), ktoré sa bude konať v októbri tohto roku.


Ako to funguje?


Digitálna platforma Konferencie o budúcnosti Európy bola spustená 19. apríla 2021. Ľudia tu môžu podávať svoje námety a diskutovať o námetoch iných. Takisto tu budú môcť organizovať podujatia, keď to situácia dovolí. Tieto podujatia predstavujú ďalší priestor, kde vzniknú nápady na zmeny. Podujatia pre občanov organizujú aj členské štáty.


Európske občianske panely spájajú ľudí z rôznych oblastí života. Panely, ktoré začali fungovať po lete, sa zaoberajú myšlienkami predloženými na platforme a diskutujú o tom, čo je potrebné v EÚ zmeniť. Existujú štyri občianske panely, každý s 200 členmi, ktoré sa zaoberajú rôznymi témami

Počas jesene sa konajú panelové diskusie občanov, ktorých sa zúčastnia ľudia s rôznorodými profilmi a počas ktorých sa budú preberať námety od občanov. Dokopy sa budú konať štyri panelové diskusie s 200 členmi, pričom každá sa sústredí na jednu z nasledovných tém:

  • silnejšia ekonomika, sociálna spravodlivosť, zamestnanosť, vzdelávanie, mládež, kultúra, šport a digitalizácia,
  • európska demokracia a hodnoty, práva, právny štát a bezpečnosť,
  • klimatické zmeny, životné prostredie a zdravie,
  • EÚ vo svete a migrácia.

Každý panel by sa mal stretnúť aspoň trikrát a bude si môcť sám určiť svoje priority. Odporúčania panelov sú predstavené počas plenárnych zasadnutí Konferencie.


Tieto plenárne zasadnutia budú mať kľúčovú úlohu. Zúčastnia sa ich predstavitelia európskych inštitúcií, národných vlád a národných parlamentov, ktorí s prítomnými občanmi diskutujú a vylepšujú návrhy na zmeny. Európsky parlament sa snažil o to, aby sa týchto plenárnych zasadnutí zúčastnilo čo najviac volených zástupcov a aby tu občania zohrávali dôležitú úlohu.

SK_COFOE_IFG_v02_02  

Úvodné plenárne zasadnutie sa konalo 19. júna v Štrasburgu za diaľkovej, ako aj fyzickej účasti. Druhé zasadnutie je naplánované na 22. - 23. októbra a po ňom budú nasledovať ďalšie zasadnutia, na ktorých sa bude diskutovať o odporúčaniach pochádzajúcich z panelov občanov.

Prečítajte si časový harmonogram celej konferencie.


Tiež si môžete prečítať, ktorí poslanci sa budú zúčastňovať plenárnych zasadnutí Konferencie. Zo Slovenska sa ich bude zúčastňovať Vladimír Bilčík.


Za fungovanie Konferencie zodpovedá výkonná rada. Pozostáva z predstaviteľov Parlamentu, Komisie, Rady a pozorovateľov.


Čo bude výsledkom Konferencie?

 

Výsledok Konferencie bude záležať na odporúčaniach občanov a na debatách, ktoré sa nimi budú zaoberať.


Na základe návrhov prijatých na plenárnych zasadnutiach Konferencie vypracuje výkonná rada záverečnú správu, ktorú očakávame na jar 2022. Táto správa bude musieť byť neskôr schválená na plenárnom zasadnutí. Následne bude postúpená Parlamentu, Rade a Komisii, aby na jej základe mohli konať.


Parlament už zdôraznil, že Konferencia musí mať reálne dopady na EÚ a že hlasy občanov musia byť stredobodom európskych politík a rozhodnutí.