Obehové hospodárstvo a redukcia odpadu  
Ako lepšie využívať prírodné zdroje  

Spoločnosť 
 

Ako zabezpečiť efektívnejšie využívanie zdrojov, predchádzať mrhaniu a lepšie nakladať s odpadom? Prečítajte si, čo v tejto oblasti robí Európsky parlament.

Zdieľať túto stránku: 

Články 

graf o obehovom hospodárstve        

Obehové hospodárstvo je ekonomický model uprednostňujúci opätovné využívanie a recyklovanie vecí. Prináša mnohé výhody pre životné prostredie, hospodársky rast a pre obyvateľov.

video o plastoch        

Prečítajte si, akými spôsobmi sa EÚ snaží znížiť množstvo plastového odpadu. Plánuje napríklad zvýšiť mieru recyklácie alebo zakázať niektoré mikroplasty či plasty na jedno použitie.

Videá 

       
(Dĺžka trvania videa:) 

       
(Dĺžka trvania videa:) 

       
(Dĺžka trvania videa:) 

Články 

Priemerný počet jednorazových a viacrazových plastových tašiek pripadajúci na osobu v roku 2010. Údaje pre krajiny označené hviezdičkou (*) vychádzajú z odhadov.        

Každý Európan spotrebuje ročne približne 200 plastových tašiek, z ktorých drvivá väčšina poputuje do odpadu hneď po svojom prvom a zároveň poslednom použití. Častice, ktoré igelitky obsahujú, sa dostávajú do vôd a následne aj do potravinového reťazca. EÚ si preto želá obmedziť ich používanie. Parlament a Rada už spoločne sformulovali detaily novej právnej úpravy. O jej návrhu bude dnes popoludní hlasovať výbor pre životné prostredie. V apríli o ňom rozhodne parlamentné plénum.

Infografika s číslami o plytvani potravinami        

V EÚ sa ročne vyhodí až 88 miliónov ton jedla, čo predstavuje 173 kilogramov na osobu. Viete, kde sa jedla vyhadzuje najviac? A čo sa dá proti tomu urobiť? Témou sa budú tento týždeň zaoberať aj poslanci Európskeho parlamentu počas plenárneho zasadnutia v Štrasburgu.

Videá 

       
(Dĺžka trvania videa:)