Vplyv textilnej výroby a textilného odpadu na životné prostredie (infografika) 

Aktualizované: 
 
Vytvorené:   
 

Zdieľať túto stránku: 

Odevy, obuv a bytové textílie spôsobujú znečistenie vody, emisie skleníkových plynov a hromadenie odpadu na skládkach. Podrobnejšie informácie nájdete v infografike.

Rýchla móda – neustále poskytovanie nových štýlov za veľmi nízke ceny – viedla k veľkému nárastu množstva vyrobených a vyhodených odevov. S cieľom riešiť vplyv na životné prostredie chce EÚ urýchliť prechod na obehové hospodárstvo.

Viac informácií o obehovom hospodárstve, jeho význame a prínosoch.


V textilnom priemysle sa spotrebúva obrovské množstvo vody.  

Využívanie vody v textilnom priemysle

 

Pri výrobe textilu sa využíva množstvo vody, ako aj pôdy na pestovanie bavlny a iných vlákien. Odhaduje sa, že v celosvetovom textilnom a odevnom priemysle sa využilo 79 miliárd metrov kubických vody v roku 2015 – zatiaľ čo potreba vody celého hospodárstva EÚ predstavovala 266 miliárd metrov kubických v roku 2017. Podľa odhadov treba na výrobu jedného bavlneného trička 2 700 litrov sladkej vody – čo zodpovedá potrebe pitnej vody pre jednu osobu na 2,5 roka.


Znečistenie vôd


Podľa odhadov spôsobuje textilná výroba v dôsledku farbenia a konečnej úpravy výrobkov približne 20 % celosvetového znečistenia vody.


Odhaduje sa, že pri praní syntetického textilu sa do oceánu uvoľňuje 0,5 milióna ton mikrovlákien ročne.


Pri praní syntetických odevov sa do životného prostredia uvoľňuje 35 % primárnych mikroplastov. Pri jednom praní polyesterových odevov sa môže vypustiť 700 000 mikroplastových vlákien, ktoré môžu skončiť v potravinovom reťazci.

Pri praní textílií sa uvoľňujú mikrovlánka, z ktorých časť končí v oceánoch.  

Emisie skleníkových plynov


Odhaduje sa, že módny priemysel je zodpovedný za 10 % celosvetových emisií uhlíka – viac ako medzinárodné lety a námorná doprava spolu.


Podľa Európskej environmentálnej agentúry vzniklo pri nákupe textilu v EÚ v roku 2017 približne 654 kg emisií CO2 na osobu.

Textilný a obuvnícky priemysel vytvára 10% emisií skleníkových plynov.  
Prejsť na hlavnú stránku

Európa sa nachádza v bezprecedentnej zdravotnej a hospodárskej kríze, ktorá odhalila krehkosť našich globálnych dodávateľských reťazcov. [...] Podpora nových inovatívnych obchodných modelov zase vytvorí nový hospodársky rast a pracovné príležitosti, ktoré Európa potrebuje na svoju obnovu.

Jan Huitema (Holandsko, Renew Europe)  
Zdieľať tento citát: 

Textilný odpad na skládkach

Zmenil sa aj spôsob, akým sa ľudia zbavujú neželaných odevov: namiesto darovania ich vyhadzujú.


Od roku 1996 sa v dôsledku prudkého poklesu cien množstvo odevov zakúpených v EÚ na osobu zvýšilo o 40 %, čím sa životnosť odevov znížila. Každý Európan spotrebuje ročne takmer 26 kg a vyhodí približne 11 kg textílií. Použité odevy sa môžu vyvážať mimo EÚ, ale väčšina z nich (87 %) sa spaľuje alebo sa ukladá na skládku.


Celkovo sa ako odev recykluje menej ako 1 % odevov, čiastočne v dôsledku nedostatočnej technológie.


Riešenie problému textilného odpadu v EÚ


Vo februári 2021 Parlament prijal uznesenie o novom akčnom pláne pre obehové hospodárstvo, v ktorom požaduje ďalšie opatrenia na dosiahnutie uhlíkovo neutrálneho, environmentálne udržateľného, beztoxického a plne obehového hospodárstva do roku 2050 vrátane prísnejších pravidiel recyklácie a záväzných cieľov pre používanie a spotrebu materiálov do roku 2030.

V rámci návrhov poslanci EP žiadali nové opatrenia proti strate mikrovlákien a prísnejšie normy na používanie vody.

V rámci akčného plánu obehového hospodárstva predstavila Európska komisia v marci 2022 novú stratégiu, ktorej cieľom je zvýšiť odolnosť, opraviteľnosť, opätovné použitie a recyklovateľnosť textilu, riešiť problém rýchlej módy a stimulovať inovácie v tomto odvetví.

Nová stratégia zahŕňa nové požiadavky na ekodizajn pre textil, jasnejšie informácie, zavedenie digitálneho pasu produktu a vyžaduje od spoločností prijatie zodpovednosti a krokov na minimalizáciu ich uhlíkovej a environmentálnej záťaže.  


Podľa smernice o odpade, ktorú schválil Európsky parlament v roku 2018, sú krajiny EÚ do roku 2025 povinné uplatňovať triedený zber textilu. Nová stratégia Komisie zahŕňa aj opatrenia na riešenie prítomnosti nebezpečných chemikálií, vyžaduje od výrobcov prevzatie zodpovednosti za ich produkty počas celej životnosti, vrátane momentu, keď sa výrobok stane odpadom a pomoc spotrebiteľom pri výbere udržateľných textílií.


EÚ má environmentálnu značku EÚ, ktorú môžu výrobcovia dodržiavajúci ekologické kritériá uplatňovať na výrobky a ktorou sa zaručuje obmedzené používanie škodlivých látok a znížené znečistenie vody a ovzdušia.


EÚ tiež zaviedla niektoré opatrenia na zmiernenie vplyvu textilného odpadu na životné prostredie. Z programu Horizont 2020 sa financuje projekt RESYNTEX, v rámci ktorého sa využíva chemická recyklácia a ktorý by mohol byť obchodným modelom obehového hospodárstva pre textilný priemysel.

Viac o odpadoch v EÚ