Zdieľať túto stránku: 

Články 

A police officer at work. ©BELGA/AFP/G.JULIEN        

Kriminálnici sa už dlhšiu dobu snažia zneužívať možnosti, ktoré prináša rastúci trend globalizácie sveta, ako dokazuje 3 600 medzinárodných kriminálnych organizácií, ktoré sú v súčasnosti činné v Európe. Parlament vytvoril v marci 2012 osobitný výbor na skúmanie problému a hľadanie najlepších možných spôsobov boja proti týmto kriminálnym organizáciám.

Drug and cash        
Tlačová správa 

Tlačová správa 

Európsky parlament v stredu v akčnom pláne EÚ na obdobie 2014-2019 navrhol opatrenia na boj proti organizovanému zločinu, korupcii a praniu špinavých peňazí. Čelné postavenie v nich zaujíma zabavenie finančných aktív organizovaného zločinu a zakročenie proti jeho zdrojom príjmov. Odhaduje sa, že v EÚ operuje asi 4000 medzinárodných zločineckých organizácií.

Interview with MEP Salvatore Iacolino        

Parlamentný Osobitný výbor pre organizovanú trestnú činnosť, korupciu a pranie špinavých peňazí schválil 17. septembra 2013 svoju správu v konečnom znení, po 18 mesiacoch práce, v ktorej rieši, ako by mohla Únia účinne bojovať proti tomuto problému. Rozprávali sme so spravodajcom Salvatorem Iacolinom, talianskym poslancom zo skupiny PPE, ktorý zdôraznil, že odporúčania z jeho správy sú pripravené na realizáciu v praxi.

Články 

drugz_CS        

V Európe je činných okolo 3 600 medzinárodných kriminálnych organizácií. S cieľom vyriešiť tento problém, osobitný výbor pre organizovanú trestnú činnosť Parlamentu oslovil 271 zainteresovaných strán počas 18 mesiacov a nedávno vypracoval správu s odporúčaniami, ako najlepšie bojovať proti organizovanej trestnej činnosti na európskej a medzinárodnej úrovni. O správe sa hlasovalo na druhom plenárnom zasadnutí v októbri.

EÚ chce výraznejšie zakročiť proti praniu špinavých peňazí © BELGA_EFE_A.Diaz        

Napriek medzinárodným odporúčaniam a smerniciam EÚ je pranie špinavých peňazí stále realitou. Zločinci sa často pohybujú rýchlo a využitím nových technológií sa vyhýbajú účinkom stanovených pravidiel. Europoslanci a odborníci sa tomuto problému venovali 12. novembra na verejnom vypočutí osobitného parlamentného Výboru pre organizovanú trestnú činnosť.

Sonia Alfano verí, že EP musí pri boji proti mafii spolupracovať i s inštitúciami mimo EÚ.        

Talianska liberálna demokratka Sonia Alfano je predsedníčkou nedávno zriadeného osobitného výboru Parlamentu pre boj proti organizovanej trestnej činnosti. K výkonu danej funkcie je mimoriadne povolanou osobou. Pochádza zo Sicílie a proti organizovanému zločinu aktívne bojuje už od roku 1993, kedy mafia zavraždila jej otca. Sonia Alfano je presvedčená, že úlohou výboru je poskytnúť správne nástroje ľuďom, ktorí sa boju proti mafii venujú v každodennej praxi.

Tlačová správa 

Európsky parlament dnes svojim rozhodnutím zriadil Osobitný výbor pre otázky organizovanej trestnej činnosti, korupcie a prania špinavých peňazí. Tento nový parlamentný výbor má ročný mandát na prešetrenie prenikania organizovaného zločinu, vrátane mafie, do legálnej ekonomiky, verejnej správy a finančných systémov v EÚ. Následne má vypracovať návrh opatrení na boj s organizovaným zločinom.