Sociálne začlenenie a sociálne zabezpečenie v EÚ 
Posilnenie sociálneho rozmeru EÚ 

Spoločnosť  Aktualizované: 
 
Vytvorené:   

Ako EÚ presadzuje sociálne začlenenie a sociálne zabezpečenie a ako bojuje proti chudobe a nezamestnanosti? Prečítajte si najnovšie informácie o európskych sociálnych politikách.

Zdieľať túto stránku: 

Články 

       

Nezamestnanosť v EÚ od roku 2013 postupne klesala, no počas koronakrízy prišlo o prácu mnoho ľudí. Prečítajte si, ako EÚ pracuje na znižovaní nezamestnanosti a bojuje proti chudobe.

Videá 

       
(Dĺžka trvania videa:) 

       
(Dĺžka trvania videa:) 

       
(Dĺžka trvania videa:) 

Články 

Videá 

       
(Dĺžka trvania videa:) 

       
(Dĺžka trvania videa:) 

       
(Dĺžka trvania videa:) 

Články 

       

Rodovo motivované a domáce násilie je v EÚ stále bežné. Jeho obeťami sú predovšetkým ženy a dievčatá. Prečítajte si, čo proti tomuto problému robí EÚ.

Články 

Videá 

       
(Dĺžka trvania videa:) 

       
(Dĺžka trvania videa:)