Terorizmus 
Čo proti nemu robí Európsky parlament 

Bezpečnosť  Aktualizované: 
 
Vytvorené:   

Europol, kontrola zbraní, záznamy o cestujúcich. Ako Európa bojuje proti terorizmu? Prečítajte si, čo v tejto oblasti robí Európsky parlament.

Zdieľať túto stránku: 

Články 

       

Takmer všetky krajiny EÚ už boli do istej miery konfrontované s terorizmom. Nedávne tragické udalosti v Paríži len znova ukázali, ako veľmi je potrebné nájsť spoločné riešenie a to bez toho, aby sme sa pritom museli vzdať našich slobôd alebo spôsobu života.

       

Len niekoľko dní po teroristickom útoku v Londýne diskutovali členovia výboru pre občianske slobody o bezpečnostnej situácii v EÚ. Na svoju schôdzu si pozvali nemeckého ministra vnútra Thomasa de Maizière a jeho francúzskeho náprotivka Matthiasa Fekla. Obaja ministri sa zhodli na to, že potrebujeme zabezpečiť vonkajšie hranice, vymieňať si viac informácií a efektívnejšie zakročiť proti radikalizácii a terorizmu.

Tlačová správa 

Osoby vstupujúce alebo opúšťajúce územie EÚ, bez ohľadu na to, či ide o občanov Únie alebo tretích krajín, budú podliehať prísnejším kontrolám. Vyplýva to z nariadenia, ktoré vo štvrtok schválil Európsky parlament. Nová právna úprava, na ktorej sa poslanci neformálne dohodli so slovenským predsedníctvom v Rade (ministrov) EÚ dňa 5. decembra 2016, zavedie systematické overovanie pasov v databázach EÚ a Interpolu.

       

Zastavenie terorizmu si vyžaduje riešenie takých otázok, ako sú zahraniční bojovníci, financovanie útokov, či kontrola hraníc. Prinášame prehľad opatrení EÚ v oblasti boja proti terorizmu.

Videá 

Články 

       

Zradikalizovaní Európania, ktorý sa po bojoch v Sýrii a Iraku vracajú do Európy, predstavujú pre našu bezpečnosť veľkú hrozbu. Väčšinu posledných teroristických útokov v EÚ majú na svedomí práve títo domov sa vracajúci „zahraniční bojovníci.“ Európsky parlament vo štvrtok 16.2. prijal pravidlá pre zvýšenie našej bezpečnosti. Plénum odhlasovalo dva nové legislatívne návrhy. Jeden kriminalizuje už samotnú prípravu teroristického útoku a druhý sprísňuje kontroly na našich vonkajších hraniciach.

       

Za teroristami už z EÚ vycestovalo okolo 5000 Európanov. Tí, ktorí odchádzajú bojovať po ich boku no i tí, ktorí sa do Európy vracajú, predstavujú pre našu bezpečnosť veľkú hrozbu. Poslanci Európskeho parlamentu sa momentálne zaoberajú novou legislatívou, ktorá vyžaduje aby bola už samotná príprava teroristického útoku považovaná za trestný čin a aby boli občania EÚ kontrolovaní pri prekračovaní jej vonkajších hraníc. Viac v našom videu.

       

Výbor pre vnútorný trh v stredu schválil pozmeňujúce návrhy k novele smernice EÚ o strelných zbraniach. Poslanci sa postarali o to, aby pravidlám EÚ naďalej podliehali aj zbrane, ktoré boli upravené tak, aby sa z nich dalo strieľať slepými nábojmi. Zároveň schválili výnimky pre múzeá, poľovníkov a ďalších zákonných držiteľov.

       

Európsky policajný úrad Europol, ktorého hlavnou úlohou je pomáhať členským štátom v boji proti terorizmu a závažnej trestnej činnosti, by mal dostať v blízkej budúcnosti nové právomoci. Tie by mu mali pomôcť lepšie sa popasovať s terorizmom. Parlament sa na nich už predbežne dohodol s Radou, v stredu bude o nich rokovať a hlasovať parlamentné plénum.

       
Tlačová správa 

Tlačová správa 

Agentúra EÚ v oblasti presadzovania práva bude môcť už čoskoro intenzívnejšie bojovať proti terorizmu, počítačovou kriminalite a ďalšími trestnými činmi a rýchlejšie reagovať na aktuálne hrozby. Európsky parlament v stredu schválil nové pravidlá fungovania Europolu, ktoré posilnia jeho kompetencie, ako aj záruky v oblasti ochrany osobných údajov, a ustanovia nástroje na demokratickú kontrolu agentúry.

       
Tlačová správa 

Tlačová správa 

Európsky parlament vo štvrtok schválil smernicu upravujúcu využívanie údajov z osobných záznamov cestujúcich v leteckej doprave (EÚ PNR) za účelom prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania teroristických trestných činov a závažnej kriminality. Nové pravidlá zaviažu letecké spoločnosti poskytovať vnútroštátnym orgánom v krajinách EÚ údaje o svojich pasažieroch na letoch medzi Úniou a tretími krajinami.

Tlačové správy 

Videá 

Články 

       

Po útokoch na Svetové obchodné centrum v roku 2011 začali USA v záujme sledovania potenciálnych teroristov vyžadovať údaje o transatlantických cestujúcich. Aj v EÚ sa roky hovorilo o zriadení podobného systému (PNR). V decembri minulého roku tu Parlament a Rada dospeli k predbežnej dohode, ktorú 14. apríla 2016 odobrilo parlamentné plénum.

       

22. marca sa Brusel stal jedným z ďalších miest, ktoré si teroristi vybrali za svoj terč. Európania si tak znovu uvedomili, že štáty EÚ musia proti terorizmu bojovať spoločnými silami. O tom, ako by mali vyzerať nové protiteroristické opatrenia, bude dnes popoludní spoločne s predstaviteľmi Komisie i Rady rokovať parlamentné plénum. Rozpravu vysielame v priamom prenose na našom webovom portáli.

       

Po novembrových teroristických útokoch v Paríži prišla Komisia s návrhom sprísniť pravidlá ohľadne nadobúdania a držania zbraní, aby tak neskončili v tých nesprávnych rukách. V utorok o tomto návrhu rokovali členovia výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Na schôdzu si pozvali viacerých odborníkov, ktorí im vysvetlili, aký my mohli mať nové pravidlá dopad.

       

Poslanci vo štvrtok ráno spoločne s holandským ministrom zahraničných vecí Bertom Koendersom a komisárom pre migráciu Dimitrisom Avramopoulosom diskutovali o zvyšujúcej sa hrozbe terorizmu a o tom, ako proti nemu bojovať. Diskutujúci vyzdvihli potrebu kontroly vonkajších hraníc a členské štáty vyzvali k tomu, aby medzi sebou užšie spolupracovali a vymieňali si informácie.

Videá 

Články 

       

Po teroristických útokoch v Paríži Francúzsko požiadalo ostatné krajiny o pomoc, čím aktivovalo tzv. doložku o vzájomnej obrane, ktorá nebola ešte nikdy použitá. Podľa Parlamentu by mala táto spolupráca slúžiť na zvýšenie bezpečnosti a obrany v Európe. Uvádza sa to v uznesení, ktoré plénum prijalo 21. januára. Poslanci tu takisto požadujú výraznejšie postavenie európskych inštitúcií.

       

Európsky policajný úrad - Europol, má za úlohu pomáhať členským štátom EÚ v boji proti medzinárodnému zločinu a terorizmu. A keďže hrozby terorizmu sú čoraz vážnejšie, členské štáty súhlasia s tým, aby mal Europol viac právomocí. Dnes o nich hlasuje výbor pre občianske slobody.

       

Poslanci a zamestnanci Parlamentu si dnes v zasadacej miestnosti v Bruseli francúzskou hymnou a minútou ticha uctili obete piatkových teroristických útokov v Paríži. "Útoky na Paríž boli útokmi na naše slobody, útokmi proti naším európskym hodnotám a spôsobu života, útokmi proti nám všetkým. V smútku stojíme po boku francúzskeho ľudu," vyhlásil pri tejto príležitosti predseda Parlamentu Martin Schulz.

Články 

       
Tlačová správa 

Tlačová správa 

Predvádzanie sa politikov porovnávajúcich utečencov s teroristami podnecuje len ďalšiu nenávisť a dezilúzie a povzbudzuje tých, ktorí sa pridávajú k teroristom, uviedlo mnoho poslancov počas stredajšej rozpravy. Členské štáty EÚ by nemali prispievať k erózii európskych slobôd a tolerancie. Namiesto toho sa musia snažiť o posilnenie bezpečnosti zintenzívnením spolupráce tajných služieb, výmeny informácií a investícií do zručností a technológií potrebných na boj proti terorizmu, tvrdia poslanci.

       

Členovia zahraničného výboru v pondelok spoločne s nemeckým ministrom zahraničných vecí F.W. Steinmeierom diskutovali o teroristických útokoch v Paríži a ich medzinárodných dôsledkoch. Steinmeier počas debaty podotkol, že "na terorizmus neexistuje zaručený recept" a zdôraznil, že "vojenský zásah na vyriešenie tohto problému nepostačí." Šéf výboru Elmar Brok (EĽS, Nemecko) varoval, aby sme si nezačali spájať terorizmus s utečencami. "Utečenci sú obeťami teroru, nie jeho súčasťou," vyhlásil.

       

K teroristickým organizáciám bojujúcim v Iraku a Sýrii sa podľa všetkých odhadov pripojilo už okolo 5000 Európanov, čo pre členské štáty predstavuje čoraz väčší problém. Výbor pre občianske slobody prijal v pondelok 19. októbra správu o prevencii radikalizácie a náboru Európanov teroristickými organizáciami. Zaujímalo nás, prečo je tento problém potrebné riešiť na celoeurópskej úrovni a preto sme oslovili spravodajkyňu Rachidu Dati (EĽS, Francúzsko).

       

"Bezpečnostná situácia v Európe sa za posledné roky dramaticky zmenila." Tieto slová vyriekol šéf výboru pre občianske slobody, britský sociálny demokrat Claude Moraes, záverom utorkovej schôdze na tému boja proti terorizmu. Členovia výboru na nej spoločne s viacerými odborníkmi diskutovali o vzrastajúcom extrémizme a radikalizácii ako aj o tom, ako by sa mala voči terorizmu postaviť EÚ.

       

Európsky protiteroristický koordinátor Gilles de Kerchove má s narastajúcou hrozbou terorizmu čoraz viac práce. Jeho úlohou je zosúlaďovať kroky európskych vlád v boji proti terorizmu, dohliadať na nástroje, ktoré máme k dispozícii a navrhovať politické odporúčania. Porozprávali sme sa s ním o tom, ako by mal vyzerať boj proti terorizmu a akú úlohu by v ňom mal zohrávať Európsky parlament.