PNR: Osobné údaje cestujúcich 
Nové opatrenia proti kriminalite a terorizmu 

Bezpečnosť  Aktualizované: 
 
Vytvorené:   

Cieľom európskej smernice PNR je bojovať proti terorizmu a kriminalite. Prečítajte si, ako sa na vytváraní tejto legislatívy podieľal Európsky parlament.

Zdieľať túto stránku: 

Články 

Airport Check-In Counters With Passengers        
Tlačová správa 

Tlačová správa 

Európsky parlament vo štvrtok schválil smernicu upravujúcu využívanie údajov z osobných záznamov cestujúcich v leteckej doprave (EÚ PNR) za účelom prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania teroristických trestných činov a závažnej kriminality. Nové pravidlá zaviažu letecké spoločnosti poskytovať vnútroštátnym orgánom v krajinách EÚ údaje o svojich pasažieroch na letoch medzi Úniou a tretími krajinami.

Veľká obrazovka s nápisom "Je suis Bruxelles"        

22. marca sa Brusel stal jedným z ďalších miest, ktoré si teroristi vybrali za svoj terč. Európania si tak znovu uvedomili, že štáty EÚ musia proti terorizmu bojovať spoločnými silami. O tom, ako by mali vyzerať nové protiteroristické opatrenia, bude dnes popoludní spoločne s predstaviteľmi Komisie i Rady rokovať parlamentné plénum. Rozpravu vysielame v priamom prenose na našom webovom portáli.

Videá 

Články 

Infografika o zbieraní záznamov o cestujúcich        

Po útokoch na Svetové obchodné centrum v roku 2011 začali USA v záujme sledovania potenciálnych teroristov vyžadovať údaje o transatlantických cestujúcich. Aj v EÚ sa roky hovorilo o zriadení podobného systému (PNR). V decembri minulého roku tu Parlament a Rada dospeli k predbežnej dohode, ktorú 14. apríla 2016 odobrilo parlamentné plénum.

Skenovanie pasu na hranici        

Nedávne teroristické útoky v Paríži donútili členské štáty aj inštitúcie k tomu, aby prehodnotili svoju bezpečnostnú stratégiu a navrhli nové kroky na zefektívnenie boja proti terorizmu. Na dnešnom plenárnom zasadnutí budú preto poslanci spoločne s komisárom pre vnútorné veci Dimitrisom Avramopoulom diskutovať o viacerých protiteroristických opatreniach. Reč bude o prevencii radikalizácie a predaja zbraní ale aj o európskej bezpečnostnej agende na roky 2015-2020 a záznamoch o cestujúcich.

Belgický občiansky preukaz s čipom        

Meno, adresa, telefónne číslo, informácie o platbe vrátane fakturačnej adresy, dátum cesty, cestovný itinerár, informácie o vystavaní letenky, kontaktné údaje a informácie o batožine. Podľa navrhovanej smernice o osobných záznamoch cestujúcich (PNR) bude potrebné zbierať a uschovávať tieto informácie o cestujúcich letiacich z alebo do EÚ. V roku 2013 boli navrhované opatrenia zamietnuté, keďže vyzerali byť v rozpore s pravidlami na ochranu súkromia. No dnes má Parlament PNR znovu na stole.