Parlament vytyčuje ciele viacročného finančného rámca  

 
 

Zdieľať túto stránku: 

V stredu 14. marca Európsky parlament hlasoval o tom, ako by mal podľa neho vyzerať viacročný finančný rámec na obdobie po roku 2020.

Poslanci prijali správu od Jana Olbrychta (EPP, Poľsko) a Isabelle Thomasovej (S&D, Francúzsko), v ktorej požadujú aby EÚ aj naďalej pokračovala v podpore poľnohospodárstva a rybárstva ako aj v politike súdržnosti. 

 

V správe sa ďalej zdôrazňuje, že dlhodobý rozpočet, nazývaný viacročný finančný rámec (Multiannual Financial Framework, MFF), by mal navýšiť financie pre výskum a program Erasmus +,  ktorého cieľom je bojovať s nezamestnanosťou mladých ľudí  a vytvoriť pre nich dostatok pracovných príležitostí. Druhou prioritou by podľa poslancov mala byť podpora malých a stredných podnikateľov.

 

„Súhlasíme s tým, že potrebujeme nové priority, ďalší výskum, inovácie a digitalizáciu, ale nemali by sme pri tom zabúdať ani na tie pôvodné“, vysvetľuje  Olbracht v rozhovore. 

 

Financovanie viacročného finančného rámca

 

Obdobie nasledujúceho viacročného finančného rámca začne v roku 2020 a potrvá najmenej päť rokov.

 

„Bude nasledovať po odchode Spojeného kráľovstva z EÚ, a to môže mať rozsiahle následky, keďže v pokladnici bude chýbať zhuba 14 miliárd euro“, hovorí Thomasová.

 

Parlament má tiež predstavu o tom, ako by mal byť rozpočet v budúcnosti financovaný. V inom hlasovaní poslanci odobrili správu Gérarda Depreza (ALDE, Belgicko) a Janusza Lewandowskeho (EPP, Poľsko), ktorá žiada finančnú reformu EÚ rátajúcu možnosťami samofinancovania EÚ.  

 

EÚ by tak mohla vyberať daň z príjmu právnických osôb, environmentálnu daň, daň z finančných transakcií na európskej úrovni alebo špeciálne dane od spoločností, ktoré podnikajú v digitálnom priestore.

Veľké očakávania

 

Podľa posledných výsledkov Eurobarometra v roku 2017, väčšina občanov od EÚ očakáva viac úsilia v boji proti terorizmu (80%) a nezamestnanosti (78%), pri ochrane životného prostredia (75%) a  riešení daňových podvodov (74%).

 

S cieľom naplniť očakávania občanov sa poslanci rozhodli navýšiť rozpočet EÚ z 1% na 1,3% HDP. V absolútnych číslach to však nemusí znamenať, že MFF po roku 2020 bude vyšší ako ten aktuálny, keďže bude tvorený iba 27 krajinami, nie 28. Okrem toho poslanci navrhujú navýšiť rozpočet EÚ o nové zdroje príjmov.

 

Ďalšie kroky

 

Európska komisia predloží svoje návrhy ohľadom viacročného finančného rámca pravdepodobne 2. mája. Parlament očakáva, že pri ich príprave sa bude opierať o jeho stanoviská. O rozpočte by sa malo rozhodnúť v priebehu ďalších 12 mesiacov.

Viacročný finančný rámec EÚ 
  • Popri bežnom ročnom rozpočte EÚ odsúhlasuje aj dlhodobý rozpočet, tzv. viacročný finančný rámec (MFF) na obdobie najmenej päť rokov.  
  • Aktuálny MFF, ktorý pokrýva roky 2014-2020 predstavuje zhruba 963,5 miliardy eur.  
  • V posledných rokoch sa Európsky parlament snaží o to, aby bol rozpočet viac flexibilný, aby bol pripravený na krízové situácie ako napríklad dlhová kríza v eurozóne, imigračná kríza, či bezpečnostné záležitosti.