Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii: pomoc pre ľudí, ktorí prišli o prácu  

Aktualizované: 
 
Vytvorené:   
 

Zdieľať túto stránku: 

Parlament odobril reformu Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Mal by byť prístupnejší viacerým ľuďom a reagovať na celosvetové krízy.

Parlament posilnil fond, z ktorého sa financuje pomoc pri hromadnom prepúšťaní.  

Globalizácia môže mať zásadné dopady na štruktúru svetového obchodu a tým aj na pracovné miesta. Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) je jedným z hlavných nástrojov EÚ na boj proti nezamestnanosti.


Tento fond bol založený v roku 2006. Poskytuje sa z neho pomoc ľuďom, ktorí prišli o prácu v dôsledku globalizácie či kríz, ako na napríklad pandémia koronavírusu. Pomáha spolufinancovať projekty zamerané na pomoc pri hľadaní zamestnania alebo založení vlastného podnikania, ako sú napríklad rozličné školenia alebo incentívy na naberanie zamestnancov.

Prečítajte si viac o tom, čo robí EÚ v oblasti globalizácie.

Čo sa zmení?

 

Poslancom sa pri reforme poradilo presadiť nasledovné zmeny:


  • Minimálny počet prepustených pracovníkov, pri ktorom je možné žiadať o pomoc, sa znížil z 500 na 200.
  • Možnosť požiadať o jednorazovú investíciu vo výške 22 000 eur na začatie podnikania alebo na financovanie prevzatia zamestnancov.
  • Príspevok na starostlivosť o dieťa pre opatrovateľov pri účasti na školení alebo hľadaní práce.

Reforma Fondu na prispôsobenie sa globalizácii

V januári 2019 Parlament podporil reformu tohto fondu na obdobie po roku 2020. Hlavným cieľom reformy bolo rozšíriť jeho rámec a poskytovať pomoc aj tým ľuďom, ktorí prichádzajú o prácu v dôsledku digitalizácie, automatizácie a prechodu na nízko uhlíkové hospodárstvo. Po úspešných rokovaniach s Radou v decembri 2020 poslanci prijali nariadenie na plenárnom zasadnutí v apríli 2021.

Fond bude mať zásadný význam pri pomoci pracovníkom, ktorí boli prepustení v týchto zložitých časoch. Teraz je lepšie vybavený, aby nám pomohol čeliť budúcim výzvam a bude sa vzťahovať na všetky typy prepúšťania po reštrukturalizácii.

Vilija Blinkevičiūtė  

Spravodajkyňa, (S&D, Litva)

Zdieľať tento citát: