Sassoli o rozpočete EÚ: “Parlament nič nespomaľuje”  

 
 

Zdieľať túto stránku: 

David Sassoli dnes lídrov členských krajín na ich summite informoval, že Parlament počas rokovaní o dlhodobom rozpočte nič nespomaľuje. Pripomenul im, že poslanci konajú v záujme občanov.

Summit EÚ 1. - 2. októbra 2020  

Predseda Európskeho parlamentu sa hlavám štátov a vlád prihovoril na úvode ich summitu, ktorý potrvá od 1. do 2. októbra. Počas svojho prejavu zdôraznil, že Európa musí pamätať na záujmy svojich občanov.

„Pustili sme sa do vytvárania inej, reaktívnejšej, inkluzívnejšej a spravodlivejšej Európy. Európy, ktorá svojim občanom prináša hmatateľné výhody. Je našou povinnosťou zostať v kurze a nespomaľovať,“ odkázal im.

Sassoli hovoril aj o tom, že Európa musí aktívne pracovať na obnove vnútorného trhu po koronakríze, postaviť svoje hospodárstvo znovu na nohy a vytvárať pracovné miesta. Okrem toho musí riešiť sociálne a ekonomické nerovnosti a pomáhať tým, ktorí počas koronakrízy utrpeli najviac.

Ako jednu z príčin rastúcej nerovnosti spomenul to, že niektorí ľudia nemajú prístup na internet. V našej spoločnosti, ktorá sa teraz formuje nanovo, by mal byť prístup na internet podľa jeho slov „považovaný za jedno z ľudských práv.“ „EÚ má pred sebou výzvu, aby sa stala pionierom a príkladom v demokratizácii digitálneho sveta,“ povedal.

Čo sa týka migrácie, lídrov členských krajín skritizoval za „neakceptovateľné oneskorenie pri prijímaní rozhodnutí.“ Pakt o migrácii a azyle, ktorý Komisia predložila 23. septembra, označil za „krok vpred“ a zdôraznil, že Parlament je otvorený rokovaniam s Radou a nemeckým predsedníctvom.

Hovoril aj o dlhodobom rozpočte EÚ, o ktorom stále prebiehajú rokovania. Pripomenul, že návrh o ktorom sa rokuje, pochádza od Parlamentu.

„Chcem byť veľmi jasný, pretože niektoré aspekty sú úplne neprijateľné: Parlament ničomu nebráni. Naše požiadavky sú v záujme európskych občanov. Oneskorenia pri rokovaniach sú spôsobené tým, že Rada nepodala žiaden protinávrh,“ uviedol.

Nemecké predsedníctvo vyzval, aby pripravilo konštruktívne návrhy v troch oblastiach týkajúcich sa rozpočtu: garantovanie financovania strategických programov, zabezpečenie vlastných zdrojov EÚ, aby ozdravný plán nemuseli financovať občania so svojich daní a zavedenie efektívneho mechanizmu na to, aby krajiny mohli dostávať peniaze z EÚ len vtedy, ak budú rešpektovať zásady právneho štátu.

Sassoli prejavil aj svoju podporu pre občanov Bieloruska, ktorí protestujú za demokraciu a vyzval k okamžitým sankciám zo strany EÚ pre tých, ktorí sú zodpovední za volebné podvody, násilie a represie.

Komentoval aj napätú situáciu vo východnom Stredomorí v súvislosti s tureckými vrtmi zemného plynu. „Sme neochvejní v našom odhodlaní preukázať solidaritu Grécku a Cypru,“ povedal a vyzval na dialóg s Tureckom v záujme trvalého urovnania konfliktu.

Predseda Parlamentu pripomenul aj to, že konferencia o budúcnosti Európy by sa mala začať čo najskôr. Ide o verejnú konzultáciu občanov a organizácií o tom, akým smerom by sa mala EÚ uberať v budúcnosti. Svoj príhovor uzavrel slovami, že „občania si zaslúžia EÚ, ktorá je odvážna vo svojich presvedčeniach a ktorá vie, ako riešiť budúce výzvy a nespolieha sa iba na zastarané metódy.