Digitalizácia: dôležitosť, benefity a legislatíva EÚ  

Aktualizované: 
 
Vytvorené:   
 

Zdieľať túto stránku: 

Prinášame vám prehľad opatrení, na ktorých pracuje EÚ v oblasti digitalizácie a ktoré prinseú úžitok občanom, firmám aj životnému prostrediu.

Digitalizácia je jednou z top priorít Európskej únie. Európsky parlament sa tu podieľa na formovaní novej legislatívy, ktorá posilní európske kapacity v oblasti digitálnych technológií a prinesie nové príležitosti pre občanov aj firmy. Digitalizácia by mala pomôcť aj pri prechode na ekologickejšie hospodárstvo a pri dosahovaní klimatickej neutrality do roku 2050. EÚ chce zlepšiť digitálne zručnosti svojho obyvateľská, zabezpečiť školenia pre pracovníkov a prejsť na digitalizáciu vo verejných službách, ktorá bude rešpektovať základné práva a hodnoty.

Parlament sa chystá hlasovať o správe o formovaní digitálnej budúcnosti v Európe. V tomto dokumente poslanci vyzývajú Komisiu, aby sa intenzívnejšie zaoberala výzvami, ktoré so sebou prenáša digitálna transformácia, ako je napríklad umelá inteligencia a jednotný digitálny trh, aby sme z nich mali čo najväčší úžitok.

Čo je to digitálna transformácia?  
  • Digitálna transformácia je integrácia digitálnych technológií firmami a dopad technológií na spoločnosť. 
  • Digitálne platformy, internet vecí, cloud computing a umelá inteligencia patria medzi technológie, ktoré ovplyvňujú... 
  • ... odvetvia od dopravy po energetiku, agropotravinárstvo, telekomunikácie, finančné služby, továrenskú výrobu a zdravotnú starostlivosť. 
  • Technológie môžu pomôcť optimalizovať výrobu, znížiť emisie a odpad, zvýšiť konkurenčné výhody firiem a priniesť zákazníkom nové služby a výrobky. 

Financovanie európskych digitálnych priorít

 

Digitalizácia zohráva dôležitú úlohu vo všetkých politikách EÚ. Digitálne riešenia so sebou prinášajú veľké príležitosti a sú veľmi dôležité pri obnove hospodárstva po koronakríze a upevňovaní pozície vo svetovej ekonomike. Európsky plán hospodárskej obnovy žiada od členských štátov, aby na digitalizáciu vynaložili minimálne 20% zo záchranného balíka v hodnote 672,5 miliárd eur. Investičné programy EÚ, ako je napríklad výskumný program Horizont Európa alebo Connecting Europe facility zameraný na infraštruktúru, majú vyčlenené nemalé čiastky svojho rozpočtu práve na digitalizáciu.

Program Digitálna Európa

 

V apríli 2021 Európsky parlament schválil program Digitálna Európa. Ide o vôbec prvý finančný nástroj Únie, ktorého cieľom je priblížiť technológie občanom a firmám. Z programu by sa mala financovať digitálna infraštruktúra a strategické technológie, ktoré by mali zlepšiť konkurencieschopnosť Európy, pomôcť pri prechode na ekologickejšie hospodárstvo a zabezpečiť technologickú suverenitu. Dokopy by sa z neho malo investovať takmer 7,6 miliardy eur v piatich oblastiach: superpočítače (2,2 miliardy eur), umelá inteligencia (2,1 miliardy eur), kybernetická bezpečnosť (1,6 miliardy eur), pokročilé digitálne zručnosti (577 miliónov eur) a zavádzanie digitálnych technológií do všetkých oblastí (1,1 miliardy eur).

Bezpečnosť na internete a platformová ekonomika

 

Online platformy, ako napríklad sociálne siete alebo online trhoviská, sú dôležitou súčasťou ekonomiky aj nášho každodenného života. Existujú tu však aj značné výzvy. EÚ pracuje na nových právnych predpisoch o digitálnych službách, ktorých cieľom je podpora konkurencieschopnosti, inovácie a rastu a zároveň posilnenie online bezpečnosti, boj proti nelegálnemu obsahu a zabezpečenie ochrany slobody prejavu, slobody tlače a demokracie.

Viac: Prečo a ako chce EÚ regulovať podnikanie online platforiem?

V apríli 2021 Parlament prijla nové pravidlá, ktoré majú zabrániť šíreniu teroristického obsahu na internete. Poslanci majú na stole aj návrh na zriadenie nového európskeho centra pre kybernetickú bezpečnosť.


Umelá inteligencia a dátová stratégia

 

Umelá inteligencia nám môže priniesť mnoho výhod, či už je to lepšia zdravotná starostlivosť, bezpečnejšie autá alebo služby na mieru. Môže zlepšiť výrobné procesy a priniesť konkurenčnú výhodu európskym podnikom, a to aj v odvetviach, v ktorých majú spoločnosti EÚ už silné postavenie, ako je napríklad zelené a obehové hospodárstvo, strojárska výroba, poľnohospodárstvo alebo cestovný ruch.

Ak chce Európa čo najlepšie využiť možnosti umelej inteligencie, poslanci zdôraznili, že potrebujeme právny rámec zameraný na človeka, ktorý zabezpečí dôveryhodnosť, etické štandardy, pracovné miesta a konkurencieschopnosť a ktorý bude schopný formovať globálne štandardy. Európska komisia predložila svoj návrh nariadenia o umelej inteligencii 21. apríla 2021.

Viac: Formovanie európskej legislatívy v oblasti umelej inteligencie

Vývoj umelej inteligencie v Európe bude do veľkej miery závisieť na tom, ako využívame údaje. Parlament už zdôraznil potenciál priemyselných a verejných údajov pre firmy a výskum v EÚ a žiadal vytvoriť európske dátové priestory, infraštruktúru pre big data a právne predpisy, ktoré zabezpečia dôveru.

Viac: Európska dátová stratégia: Ako si ju predstavuje Európsky parlament

Digitálne zručnosti a vzdelávanie

 

Počas pandémie sa ukázalo, aké dôležité sú digitálne zručnosti pre prácu a komunikáciu s ostatnými. Poukázala však aj na ich nedostatok a potrebu zvyšovať digitálne vzdelávanie. Parlament požaduje, aby európska agenda zručností zabezpečila, aby občania a podniky mohli v plnej miere využívať technologický pokrok.

42%  ; Európanov nemá základné digitálne zručnosti.

Zdieľať tento citát: 

Spravodlivé zdaňovanie v digitálnej ekonomike

Veľká väčšina daňových pravidiel pochádza z čias, keď ešte neexistovala digitálna ekonomika. Poslanci preto žiadajú opatrenia proti vyhýbaniu sa daniam a na zaručenie spravodlivosti v daňovom systéme. Ich hlavnými požiadavkami je zavedenie minimálnej globálnej daňovej sadzby a nových pravidiel, ktoré zabezpečia, aby boli dane platené tam, kde sa vytvára hodnota a nie tam, kde je najnižšie daňové zaťaženie.