Terorizmus: Poslanci navrhujú viaceré opatrenia na riešenie tejto hrozby  

Aktualizované: 
 
Vytvorené:   
 

Zdieľať túto stránku: 

Lepšia spolupráca medzi národnými spravodajskými službami, predchádzanie radikalizácii, monitorovanie finančných tokov teroristov, sledovanie nenávistných kazateľov a lepšia pomoc pre obete.

Uctenie pamiatky obetí teroristických útokov v Paríži 13.11.2015  

To všetko sú príklady opatrení, ktoré navrhuje osobitný výbor EP pre terorizmus vo svojej záverečnej správe. V stredu 12. decembra ju odobrilo parlamentné plénum. Tento výbor bol zriadený v júli 2017, aby zhodnotil medzery a nedostatky v boji proti terorizmu.


Spolupráca a výmena informácií

S terorizmom si žiadna krajina neporadí sama na vlastnú päsť. Vyžaduje nadnárodnú koordinovanú odozvu a bezodkladné zdieľanie dôležitých informácií.

„Čo sa týka výmeny informácií, členské štáty tu majú stále medzery. Taktiež tu máme technické medzery v interoperabilite (prepojené databáz, pozn. red.). Ak chceme zlepšiť výmenu informácií, musíme posilniť Europol a Eurojust, aby mohli slúžiť ako informačné centrály,“ vysvetľuje jedna z autoriek správy, nemecká poslankyňa za ľudovcov Monika Hohlmeier.


Druhá spravodajkyňa, belgická poslankyňa za konzervatívcov Helga Stevens, pripomína problém s dešifrovaním, ktoré je podľa nej pre malé členské štáty veľmi náročné, lebo si vyžaduje veľké množstvo technických aj ľudských zdrojov. „Navrhujem dať Europolu právomoc, aby sa špecializoval na dešifrovanie a pomáhal tak členským krajinám. Úrady a polícia by mali vďaka tomu prístup k správam na WhatsAppe alebo Messengeri. Dnes to je veľmi obtiažne, pretože sociálne médiá odmietajú dáva súdom prístup,“ vysvetľuje.


Lepšia ochrana vonkajších hraníc

Niektoré nedávne teroristické útoky poukázali na závažné nedostatky pri ochrane vonkajších hraníc. Poslanci preto vyzývajú členské štáty, aby investovali do moderného technologického vybavenia, ktoré im umožní riadne preverovanie v bezpečnostných databázach. Zdôrazňujú tiež potrebu lepšie využívať biometrické údaje a zaistiť už spomínanú interoperabilitu databáz.

Predchádzanie radikalizáci

V správe výboru sa konštatuje, že hlavnými hnacími silami radikalizácie je extrémistický obsah na sociálnych sieťach alebo knihách a ďalších médiách, ako aj kontakt s radikalizovanými osobami či kazateľmi šíriacimi nenávisť a radikalizácia prebieha často aj vo väzniciach. Výbor preto požaduje, aby boli zodpovedné online spoločnosti povinné odstrániť teroristický obsah do jednej hodiny a aby pravidelne podávali správy o jeho výskyte.


„Musíme zabezpečiť výmenu osvedčených postupov, ako zvládať integráciu,“ pripomína poslankyňa Hohlmeier. Jej kolegyňa Stevens by rada videla celoeurópsky zoznam šíriteľov extrémizmu a nenávisti. Dnes totiž môžu pracovať celkom nerušene a to zvlášť keď sa presťahujú do inej krajiny. Viac vysvetľuje vo videu.

Financovanie terorizmu

Výbor sa počas svojho mandátu zaoberal aj obšírnou tematikou financovania terorizmu a ako ho zastaviť. Podľa poslancov je nutné zlepšiť monitorovanie obchodovania s umeleckými predmetmi a starožitnosťami, predovšetkým z konfliktných oblastí. Okrem toho je podľa nich potrebné zaistiť identifikáciu užívateľov elektronických peňaženiek, predplatených kariet, crowdfundingových platforiem a mobilných platobných systémov. Ďalšou požiadavkou je, aby boli mešity a náboženské inštitúcie transparentnejšie ohľadne svojho financovania, najmä ak existujú obavy, že ich financujú autoritárske tretie krajiny.


„Všetky náboženské inštitúcie by mali byť transparentné ohľadne pôvodu svojich finančných prostriedkov, aby ich mohli zodpovedné orgány v prípade potreby preveriť,“ apeluje Helga Stevens.

Ďalšie opatrenia

Správa vyzýva členské štáty, aby lepšie chránili dôležitú infraštruktúru, ako je napríklad elektrická alebo plynová rozvodová sieť a vypracovali efektívne stratégie na reagovanie v prípade teroristického ohrozenia. Poslanci ďalej žiadajú prísnejšie pravidlá proti nedovolenému obchodu so strelnými zbraňami a proti predávaniu chemických látok, ktoré možno použiť na domácu výrobu výbušnín. V rokoch 2015 a 2016 boli výbušniny použité v 40% útokov, pričom najčastejšie používaná (TATP) sa dá ľahko vyrobiť doma.


Správa výboru TERR v neposlednom rade vyzýva Európsku komisiu, aby predložila právne predpisy, ktoré by vyjasnili status obetí terorizmu, ich a práva a odškodnenie, na ktoré majú nárok. Poslankyňa Hohlmeier to vysvetľuje vo videu.