Poslanci schválili nové pravidlá, aby internetové platformy do hodiny zmazávali teroristický obsah  

Aktualizované: 
 
Vytvorené:   
 

Zdieľať túto stránku: 

Európsky parlament prijal nové pravidlá, ktoré internetovým platformám ukladajú povinnosť zmazávať teroristický obsah do hodiny od oznámenia.

Foto: Grzegorz Walczak / Unsplash  

Dňa 28. apríla 2021 Európsky parlament odhlasoval novú legislatívu proti šíreniu teroristického obsahu na internete.

Keď na jar 2019 útočník v novozélandskom meste Christchurch zverejnil na Facebooku živý prenos svojho útoku na dve mešity, pri ktorom zahynulo 50 ľudí, video s týmito zábermi sa lavínovite šírilo na YouTube, Facebooku i Twitteri. Príkladov, keď internet na svoju propagáciu zneužívajú džihádisti a pravicoví extrémistu, je mnoho. Preto je potrebné, aby mali internetové platformy nástroje na zastavenie rýchleho šírenia teroristického obsahu. Prvá hodina od zverejnenia je kritická, pretože počas nej sa rozšíri tretina odkazov na tento obsah.


To, že teroristický obsah neustále obieha v online prostredí, predstavuje pre Európanov naozajstné riziko. Každá propaganda, ktorá oslavuje teroristické činy, alebo k nim navádza, je trestná a musí byť z internetu odstránená. Poslanci schválili návrh na to, aby mali internetové platformy povinnosť odstrániť teroristický obsah do jednej hodiny od chvíle, keď k tomu dostanú príkaz od príslušného vnútroštátneho orgánu. Platformy, ktoré by to systematicky nedodržovali, by mohli dostať pokutu do výšky 4% svojho celosvetového obratu.


Bezpečnosť, ale nie na úkor slobody slova

 

Poslanci chcú zlepšiť bezpečnosť občanov, no zároveň ale žiadajú dostatočné poistky na slobodu prejavu a slobodu slova. Vo svojom stanovisku dali jasne najavo, že novinárske články, vzdelávací, umelecký alebo vedecký obsah na zvyšovanie povedomia o probléme nesmie byť považovaný za teroristický obsah a systematicky zmazávaný. Takisto aj vyjadrovanie polemických alebo kontroverzných názorov na citlivé otázky by podľa nich nemalo spadať do pôsobnosti nových pravididel. Okrem toho zdôrazňujú, že platformy my mali pre užívateľov vytvoriť jednoduché podmienky na podávanie sťažností a postarať sa o to, aby boli vybavované rýchlo a transparentne.


Firmy ako Facebook, YouTube a ďalšie, ktoré svojím užívateľom umožňujú zverejňovať obsah, by podľa poslancov nemali byť povinné proaktívne identifikovať teroristický obsah. Znamenalo by to pre nich veľkú záťaž. Za sledovanie informácií a aktívne vyhľadávanie skutočností naznačujúcich nezákonnú činnosť by mal byť zodpovedný príslušný vnútroštátny orgán.


Poslanci sú aj proti povinnému používaniu filtrov a automatizovaných nástrojov, pretože by to mohlo viesť k nepresnostiam a i neškodný obsah by mohol skončiť ako teroristický.


Ako bude tento systém fungovať

 


Členské štáty musia určiť orgán, ktorý bude zodpovedný za odhaľovanie teroristickej propagandy online a oznámiť to Európskej komisii, ktorá zverejní ich zoznam.

Akonáhle tento orgán identifikuje teroristický obsah, zašle internetovej platforme príkaz na jeho odstránenie. Kontaktovaný poskytovať bude mať následne jednu hodinu na to, aby tento obsah odstránil, alebo zablokoval k nemu prístup vo všetkých členských štátoch Únie.


Národným orgánom by to mal pomáhať aj Europol.


Poslanci sú si vedomí, že pre malé platformy môžu byť tieto pravidlá dosť obťažné. Chcú im preto dať možnosť a čas pripraviť sa na novú situáciu. Na spoločnosti, ktoré nikdy nedostali príkaz na odstránenie obsahu, by sa mali zo začiatku vzťahovať menej prísne pravidlá. 12 hodín pred vydaním prvého príkazu k odstráneniu by mali dostať upozornenie. Príslušné orgány by im mali poskytnúť informácie o postupoch a lehotách.

Legislatívny postup

 

Európska komisia predložila návrh tohto nariadenia v septembri 2018. Reagovala ním na výzvu lídrov členských krajín z júna toho istého roku. Parlament a Rada ministrov dospeli k politickej dohode v decembri 2020. Výbor EP pre občianske slobody dohodu podporil v januári 2021.


Prečítajte si viac o tom, čo robí EÚ proti terorizmu: