Chudoba v EÚ: Fond európskej pomoci najodkázanejším pomôže 

 
 

Zdieľať túto stránku: 

Chudoba sa kvôli kríze prehlbuje.  

Hospodárska a finančná kríza prehlbuje chudobu a sociálne vylúčenie v celej Únii. Posledné čísla ukazujú, že je nimi ohrozených až 120 miliónov ľudí. V stredu plénum EP prijalo uznesenie, podľa ktorého by mal mať rozpočet nového Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby na roky 2014-2020 výšku 3,5 miliardy eur.

Fond európskej pomoci najodkázanejším osobám poskytne potraviny, odevy a ďalší tovar pre základné potreby najodkázanejším osobám v EÚ, osobám bez domova a deťom v hmotnej núdzi.

Za rozdelenie pomoci budú zodpovedať členské krajiny a partnerské organizácie. Zo súčasného programu EÚ pre rozdeľovanie potravín medzi najchudobnejšie osoby získalo v roku 2011 potravinovú pomoc takmer 19 miliónov obyvateľov EÚ.

43 miliónov obyvateľov EÚ si v roku 2010 nemohlo dovoliť každý druhý deň jedlo z mäsa, hydiny alebo ryby (alebo jeho vegetariánsku náhradu), čo Svetová zdravotnícka organizácia vymedzila ako základnú potrebu.


Odhaduje sa, že zhruba 4,1 miliónov ľudí v Európe bolo v rokoch 2009/2010 bez prístrešia.

Viac informácií o rozsahu chudoby v EÚ vám poskytne naša infografika.