Poslankyňa Iratxe García Pérez o materskej dovolenke v EÚ 

 
 

Zdieľať túto stránku: 

Iratxe García Pérez o materskej dovolenke - (C) Európska únia 2014  

V októbri 2010 hlasoval Parlament za ustanovenie plne platenej materskej dovolenky, ktorá by trvala minimálne 20 týždňov. K prijatiu smernice však doteraz nedošlo, pretože sa na nej nevedia zhodnúť ministri členských štátov zhromaždení v Rade EÚ. Komisia navyše oznámila, že svoj legislatívny návrh plánuje stiahnuť. O tejto téme sme diskutovali s novou predsedníčkou Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť, španielskou socialistkou Iratxe Garcíou Pérez.

Prečo nebol tento legislatívny návrh doteraz prijatý?


Parlament o ňom už hlasoval, no Rada nevie nájsť jasné stanovisko. Niektoré krajiny blokujú prijatie smernice buď preto, lebo nesúhlasia s predĺžením materskej dovolenky, iným sa zase nepáči to, že by mala byť plne platená. Dovtedy, kým sa ministri v Rade nezhodnú, nepohneme sa ďalej.


Keďže Rade sa nedarí nájsť spoločné stanovisko, Komisia sa rozhodla svoj legislatívny návrh stiahnuť. Čo bude nasledovať ďalej?


Uvidíme, čo dnes popoludní povedia zástupcovia Komisie a Rady. Vyzerá to tak, že talianske predsedníctvo má záujem, aby sa veci pohli správnym smerom. Dúfam, že to tak naozaj aj bude. Rokovania sa budú môcť začať len vtedy, keď sa členské štáty dohodnú na spoločnej pozícii. Ak sa tak nestane, nebudeme mať o čom rokovať - nebudeme mať ani počet týždňov, ani pravidlá, ako by mali byť tieto týždne platené.


Dnes popoludní sa pokúsim predísť takémuto scenáru. Bolo by neakceptovateľné, ak by sa Rada v takejto dôležitej veci nevedela posunúť dopredu.


Aktivisti za práva žien vyjadrili ohľadom tejto záležitosti svoje obavy. Stali ste sa novou predsedníčkou Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť, myslíte si, že sme ešte stále nedospeli k úplnému rešpektovaniu práv žien?


Rovnosť mužov a žien sa, bohužiaľ, stále nestala realitou. Hospodárska kríza navyše negatívne ovplyvnila postavenie zraniteľných skupín, teda aj žien.


Stále nás ešte čaká veľa práce na vytváraní európskych politík zameraných na také témy, akými sú napríklad rodové násilie, rovnaká odmena za rovnakú prácu, rovnováha medzi zamestnaním a rodinou, zapájanie žien do hospodárskeho života a ich účasť v riadení firiem. Doteraz sa nám nepodarilo vyriešiť otázky sexuálnych, zdravotných a reprodukčných práv a ani záležitosti týkajúce sa žien so špeciálnymi potrebami, či príslušníčok etnických minorít. V neposlednom rade je potrebné usilovať sa aj o adekvátne zastúpenie žien v novej Európskej komisii.


Parlament nebude súhlasiť s Komisiou, v ktorej nebudú ženy dostatočne reprezentované. Ženy tvoria 52 percent dnešnej populácie, preto by mali byť primerane zastúpené a ich práva by sa mali brať do úvahy pri prijímaní všetkých politík.