Terry Reintke: Virtuálny svet je odrazom spoločnosti, v ktorej existuje mnoho násilia na ženách 

Aktualizované: 
 
Vytvorené:   
 

Zdieľať túto stránku: 

Terry Reintke  

Píše sa síce rok 2016, no stále nemožno tvrdiť, že ženy muži sú si rovní. A platí to aj v oblasti IT, kde stále pracuje len málo žien aj virtuálnom svete, kde ženy viac ako muži čelia nenávistným prejavom. Vo štvrtok 28. apríla parlamentné plénom prijalo iniciatívnu správu o posilnení postavenia žien v digitálnom veku. Pri tejto príležitosti sme sa porozprávali s poslankyňou Terry Reintke (Zelení/ESA, DE), ktorá mala vypracovanie tejto správy na starosti.

Internet priniesol do našej spoločnosti veľké zmeny. Poskytuje anonymitu, ktorá však môže niekedy nabádať k nežiaducemu správaniu. Akým nebezpečenstvám a rizikám čelia na internete ženy?


Násilie na ženách sa nezrodilo s príchodom internetu, ten je len novým miesto, kde môže toto násilie dospieť k ešte väčším rozmerom. Virtuálny svet je odrazom spoločnosti, v ktorej existuje mnoho násilia na ženách. Ženy, zvlášť tie, ktoré sú na internete veľmi aktívne, môžu čeliť vyhrážkam, sledovaniu alebo obťažovaniu a toto môže ďalej vyústiť so skutočného fyzického násilia. Proti tomuto konaniu často existuje trestnoprávny rámec, ktorý však nebol kompletne adaptovaný na podmienky dnešného digitálneho veku. Potrebujeme lepšie vyškoliť políciu i súdne orgány, ktorí by mali efektívnejšie spolupracovať na celoeurópskej úrovni, keďže internet nepozná hranice. Takisto je dôležité, aby Európska komisia podporovala siete, ktoré bojujú proti týmto formám násilia. Proti násiliu na ženách môžeme bojovať aj prostredníctvom internetu.


Kde je podľa vás hranica medzi slobodou prejavu a ochranou užívateľov internetu?


Sloboda prejavu, najmä čo sa týka prejavu na internete, je absolútnym základom našej spoločenskej diskusie. Končí však tam, kde sa začínajú vyhrážky a urážanie. Zámerné zastrašovanie ľudí, predovšetkým žien ako sú napríklad feministické aktivistky, na Facebooku alebo Twitteri, a to od obyčajných urážok až po vyhrážanie sa znásilnením alebo fyzickým napadnutím, to už nie je sloboda prejavu. Musíme s tým niečo urobiť a to najlepšie na celoeurópskej úrovni.

 

Vo vašej správe uvádzate, že v Európe tvoria ženy len 9% IT vývojárov a 19% podnikateľov v oblasti IT. Prečo sú tu ženy tak málo zastúpené a dá sa s tým niečo robiť?


IT je v Európe skôr doménou mužov, čo má často za následok to, že ženy nemajú dostatok odvahy na to, aby v tejto oblasti hľadali prácu alebo začali podnikať. Toto je zlé nielen pre samotné ženy, ale aj pre celú spoločnosť, keďže sa tak stráca mnoho potenciálu. V našej správe chceme poukázať na to, že existujú konkrétne nástroje na to, ako to zmeniť. Napríklad cielené investície, ktoré by umožnili, aby mali ženy prístup k financiám potrebným na založenie start-upov.