Ako lepšie hospodáriť s lesmi. Infografika  

Aktualizované: 
 
Vytvorené:   
 

Zdieľať túto stránku: 

Lesy sú veľmi dôležité na to, aby sme klimatické zmeny udržali na uzde. Európsky parlament preto chce, aby sme sa o ne náležite starali. Viac v našej infografike.

Lesy pokrývajú 43% rozlohy EÚ, na Slovensku 40% našej krajiny.  

Európska únia spustila viaceré iniciatívy na boj proti klimatickým zmenám. Lesy tu zohrávajú dôležitú úlohu, pretože z atmosféry pohlcujú oxid uhličitý, kvôli ktorému sa naša planéta otepľuje. EÚ preto chce, aby členské štáty kompenzovali za emisie, ktoré sú spôsobené odlesňovaním.

Vyjednávači Parlamentu a Rady sa na tom dohodli v decembri 2017 a v apríli 2018 Parlament túto dohodu odobril v plenárnom hlasovaní. Novú legislatívu ešte musí odobriť Rada, aby mohla vstúpiť do platnosti.

Prečítajte si, prečo sú lesy také dôležité a čo navrhuje Európsky parlament na kompenzáciu emisií v prípade ich vyrubovania.

Európske lesy


V EÚ je dokopy 182 miliónov hektárov lesov, čo predstavuje 43% jej rozlohy. Z krajiny na krajiny sa však podiel lesových porastov líši, najviac ich je vo Fínsku, Francúzsku, Nemecku, Taliansku, Poľsko, Španielsko a Švédsko, kde pokrývajú viac ako 70% územia. Na Slovensku je to 40%.

Prečo sú lesy také dôležité

Lesy sú užitočné vo viacerých ohľadoch, chránia pôdu proti korózii, tvoria súčasť vodného cyklu, poskytujú miesto pre mnohé zvieratá a regulujú lokálne podnebie. Sú nesmierne dôležité v boji proti klimatickým zmenám, keďže vďaka fotosyntéze pohlcujú z atmosféry oxid uhličitý. Každý rok pohlitia 8,9% celkových emisií skleníkových plynov v EÚ. Naopak odlesňovanie, zmena lesnej pôdy na ornú a poľnohospodárstvo (chov dobytka i pestovanie plodín) skleníkové plyny vytvára.

Nová legislatíva chce využiť potenciál lesov ako súčasť politiky EÚ na ochranu klímy.

Lesy v EÚ ročne pohltia takmer desatinu emisií.  

Ktorých sektorov sa bude týkať nová legislatíva

Nová legislatíva sa týka využívanie pôdy, zmien vo využívaní pôdy a lesníctva. Známa je aj pod skratkou LULUCF (z anglického land use, land use change and forestry). Týka sa teda lesných porastov a poľnohospodárskych plôch a takisto plôch, ktoré kedysi boli lesmi či ornou pôdou, alebo sa nimi stali.

V tomto sektore sa vypúšťajú isté emisie skleníkových plynov, najmä pri zmenám využívania plôch. Napríklad keď sa lesy vyrúbu a nahradí ich orná pôda alebo keď na plochách, kde sa predtým pestovali plodiny, začne pásť dobytok.

Tento sektor však z atmosféry CO2 aj pohlcuje a to vďaka lesom, ktoré každý rok absorbujú takmer desatinu emisií skleníkových plynov.

O čo sa usiluje Euróspky parlament


Poslanci chcú prechádzať emisiám, ktoré spôsobuje odlesňovanie a preto od členských štátov požaduje, aby vyrúbané lesy nahrádzali vysádzaním nových, alebo aby lepšie spravovali existujúce lesy. Stanovuje právny rámec po roku 2021 a je v súlade so záväzkami, ktoré si EÚ dala pri podpise Parížskej dohody.

Poslanci chcú, aby krajiny kompenzovali emisie CO2 spôsobené vyrubovaním lesov  

Čo všetko robí EÚ na zníženie emisií skleníkových plynov


Nariadenie LULUCF je jedným z troch právnych predpisov, ktorými chce EÚ splniť svoje ciele, ku ktorým sa zaviazala pri podpise Parížskej dohody. Súčasný cieľ je znížiť do roku 2030 emisie o najmenej 40% (v porovnaní s rokom 1990). Parlament vyzval 8. októbra k ambicióznejším cieľom -  emisie chce dovtedy  znížiť o 60%, aby sme do roku 2050 mohli dosiahnuť klimatickú neutralitu.

Ďalšie dva návrhy sa týkajú systému obchodovania s emisiami, ktorý pokrýva emisie z priemyslu a nariadenia o „spoločnom úsilí“, ktoré stanovuje národné ciele znižovania emisií zo dopravy, staviteľstva, budov a poľnohospodárstva, teda sektorov, ktoré nie sú súčasťou systému na obchodovanie s emisiami.

Dňa 8. októbra 2020 Parlament prijal svoju pozíciu ku novej európskej stratégii pre lesy. Poslanci vo svojom stanovisku vyzdvihujú kľúčovú úlohu lesov a lesného hospodárstva v boji proti klimatickým zmenám a zdôrazňujú, že je potrebné podporiť environmentálnu, ekonomickú a sociálnu udržateľnosť lesov a lesníctva.

EÚ tiež pracuje na nových limitoch pre emisie CO2 z automobilov.

Tento článok bol pôvodne publikovaný 13. septembra 2017, ale pravidelne ho aktualizujeme.