Dvojaká kvalita produktov. Parlament navrhuje riešenia 

Aktualizované: 
 
Vytvorené:   
 

Zdieľať túto stránku: 

Výrobky predávané s rovnakou značkou a obalmi musia mať rovnaké zloženie, uvádza sa v správe o dvojakej kvalite výrobkov, ktorú dnes prijal Euróspky parlament.

Vo štvrtok 13. septembra Európsky parlament prijal správu Olgy Sehnalovej (S&D, CZ), kde navrhuje opatrenia proti nekalým obchodným postupom predaja výrobkov s nižšou kvalitou v niektorých krajinách EÚ. Píše sa tu o dôležitosti poskytovania jasných a čitateľných informácií pre spotrebiteľov.

„Spotrebiteľ má právo byť v prípade uspôsobenia výrobku, nech už má na to výrobca akékoľvek dôvody, o tejto skutočnosti vždy transparentne a jasne informovaný,“ hovorí spravodajkyňa.

Poslanci privítali iniciatívu Európskej komisie vyčleniť 2 milióny eur na vývoj spoločných testovacích metód. Želajú si zintenzívniť verejnú debatu, do ktorej by sa mali podľa nich aktívne zapojiť národné spotrebiteľské organizácie. Žiadajú zapísať tieto praktiky na zoznam zakázaných obchodných postupov a vytvoriť právny rámec, ktorý by spotrebiteľom umožnil vyžadovať od výrobcov náhradu škôd.

Potraviny pre Západ a Východ

Šunka s menším podielom mäsa, menej kakaa v čokoláde, pomarančový džús bez pomarančov alebo umelé sladidlá namiesto cukru. Viaceré štúdie už potvrdili, že niektoré potraviny a ďalšie výrobky sú  krajinách strednej a východnej EÚ menej kvalitné ako na západe. A to aj vtedy, keď sa predávajú v tom istom obale. Rozdiely sa testovali v malinovkách, mäsových, rybacích či mliečnych výrobkoch, čajoch alebo cukrovinkách. Na Slovensku predávané rybie prsty obsahovali 58% rybacieho mäsa, zatiaľ čo ten istý výrobok v Rakúsku ho obsahoval 65%. V pomarančovom džúse, ktorý v Nemecku obsahuje 3% pomarančového koncentrátu, nenašli na Slovensku ani v Čechách žiadne stopy po pomarančoch. Keď podobné testy robili Maďari, z 96 produktov, ktoré porovnávali s Rakúskom a Talianskom, našli rozdiely až u 71 z nich. Terčom skúmania nie sú len potraviny, do „nových“ krajín EÚ posielajú aj menej účinné pracie prášky, horšiu kozmetiku či krmivo pre zvieratá.

Výrobcovia potravín štandardne prispôsobujú svoje produkty chutiam, preferenciám a peňaženkám rozličných ľudí. Toto je v EÚ úplne legálne. Rozdiely v chuti potravín môžu prameniť aj z toho, keď miestna továreň použije miestne suroviny, alebo tie lacnejšie, ak je v krajine menšia kúpna sila. Problém nastáva vtedy, ak ľudia bez toho, aby vedeli, kupujú menej kvalitné produkty za rovnako vysokú cenu.

Chcem, aby mohli mať európski spotrebitelia konečne pocit, že sa s nimi zaobchádza spravodlivo a rovnako bez ohľadu na to, z akej krajiny pochádzajú. V EÚ nemôžu existovať spotrebitelia ani výrobky druhej kategórie.

Olga Sehnalová (S&D, Česká republika)  
Zdieľať tento citát: