Ochrana zamestnancov pre karcinogénmi: európske pravidlá 

Aktualizované: 
 
Vytvorené:   
 

Zdieľať túto stránku: 

Viac ako polovicu úmrtí súvisiacich s prácou má na svedomí rakovina. Prinášame prehľad o nových európskych pravidlách, ktoré majú ľudí na pracovisku lepšie chrániť pred karcinogénmi.

©AP Images/European Union-EP  

Dňa 27. marca 2019 prijali poslanci novelu európskej smernice, ktorá limituje škodlivé chemické látky, ktorým sú vystavení ľudia na pracovisku. Pridali tam limity pre päť chemikálií, ktoré sa používajú napríklad pri výrobe niklovo-kadmiových batérií, tavení medi a zinku, výrobe a recyklácii plastov, v stavebníctve, laboratóriách alebo pohrebníctvach.

Novelizovaná smernica dnes obsahuje limity pre 27 chemických látok, ktoré spôsobujú rakovinu.

“Táto dohoda pomôže zlepšiť dlhodobé pracovné podmienky pre viac ako milión pracovníkov v EÚ a pomôže predísť viac ako 22 tisícom prípadov chorôb z povolania ročne,” vysvetľuje talianska poslankyňa Laura Agea (EFDD), ktorá mala túto legislatívu v parlemente na starosti.

V roku 2017, počas prvej revízie tejto smernice, ktorá je z roku 2004, stanovili poslanci limity pre 11 nových karcinogénov na pracovisku.

V decembri 2018 parlament prijal ďalšiu novelu, ktorá ešte viac sprísni doterajšie pravidlá a obmedzí používanie karcinogénov a mutagénov (zvýšené riziko mutácie) v pracovnom prostredí. Nová legislatíva stanovuje limity pre ďalších osem látok, ktoré spôsobujú rakovinu po nadýchnutí alebo styku s pokožkou. Patria medzi ne napríklad aj naftové výpary a použitý motorový olej.

Karcinogény a mutagény  
  • Chemické látky, ktoré môžu spôsobiť rakovinu alebo genetické mutácie.  

Rakovina na pracovisku

Rakovina je najčastejšou príčinou úmrtí súvisiacich s prácou - na svedomí ich má až 53%. Za ňou nasledujú ochorenia obehového systému - 28% a ochorenia dýchacích ciest - 6%. Najčastejšia sa jedná o rakovinu pľúc, mezotelióm, ktorý spôsobujú azbestové častice a rakovinu močového mechúra. Každý desiaty človek umierajúci na rakovinou pľúc ju dostal v práci. Vyplýva to z odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie.

Karcinogénom sú najviac vystavení ľudia pracujúci v stavebníctve, chemickom, potravinárskom a textilnom priemysle, výrobe automobilov, nábytkárstve, pri spracovaní dreva a v zdravotníctve.