Klimatické zmeny v Európe: fakty a čísla 

 
 

Zdieľať túto stránku: 

Pozrite sa s nami na kľúčové štatistiky ohľadom klimatických zmien v Európe: vplyv jednotlivých regiónov, najväčší producenti emisií, redukcia emisií skleníkových plynov a mnohé iné.

©AP Images/European Union 2018 - EP  

Klimatické zmeny sú celosvetovým problémom. Ako sa k tomuto problému stavia Európa? Naše štatistiky poukazujú na rôzne aspekty tejto problematiky: príčiny, dôsledky a vývoj.


Kto sú najväčší producenti emisií v EÚ?


V rámci svetového rebríčka je EÚ tretím najväčším producentom emisií, za Čínou a USA. Za týmito krajinami ďalej nasleduje India, Rusko a Japonsko. (2015)


Najviac emisií v EÚ podľa štatistík z roku 2017 produkuje Nemecko, nasledujú Spojené kráľovstvo, Francúzsko, Taliansko, Poľsko a Španielsko. Energetický sektor bol v roku 2017 zodpovedný za 80,7% emisií skleníkových plynov. Za ním nasledovali poľnohospodárstvo (8,72%), priemysel (7,82%) a odpadové hospodárstov (2,75%).

Ďalšie údaje si môžete pozrieť v našej infografike.


Viac ako 4/5 skleníkových plynov vznikajú v energetike  

Redukcia emisií skleníkových plynov v EÚ

EÚ si v roku 2008 stanovila cieľ znížiť emisie skleníkových plynov o 20% v porovnaní s úrovňou v roku 1990. Sme na dobrej ceste k dosiahnutiu tohto cieľa: v roku 2015 poklesli emisie v EÚ o 22% v porovnaní s úrovňami v roku 1990.


Sprísnenie cieľov prišlo v roku 2014, kedy si EÚ stanovila nový cieľ znížiť emisie skleníkových plynov aspoň o 40% do roku 2030 (v porovnaní s úrovňami z roku 1990). Európska agentúra pre životné prostredie však uvádza, že tieto plány sa asi nepodarí dosiahnuť. Odhaduje pokles o približne 30% v roku 2030.

Informácie o cieľoch pre rok 2020 môžete nájsť v našej infografike

O koľko chcú jednotlivé členské krajiny EÚ redukovať emisie skleníkových plynov