Zdieľať túto stránku: 

Európska únia sprísňuje svoju legislatívu o plastoch. Pozrite si naše infografiky a typoch a množstve plastového odpadu v oceánoch.

Bude v oceánoch viac plastov ako rýb?

Jednorazových plastov používame čoraz viac a viac. A je to vidieť v oceánoch a na plážach po celom svete. Existujú odhady, ktoré hovoria, že budeme pokračovať dnešným tempom, do roku 2050 bude v oceánoch plávať viac plastového odpadu ako rýb. Koncom marca 2019 schválil Európsky parlament novú legislatívu, ktorá sa zameriava na plastové výrobky, ktoré sa najviac povaľujú na európskych plážach a na stratený rybársky výstroj. Dokopy tieto plasty tvoria okolo 70% morského odpadu. V máji nové pravidlá odobrila aj Rada ministrov.

Moria a oceány dnes zamoruje viac ako 150 miliónov ton plastov. A pribúdajú ďalšie.  

Plasty v moriach ohrozujú zvieratá aj ľudí

Plasty v oceánoch nie sú problémom len kvôli znečisteným plážam, ale hlavne kvôli ničivému vplyvu na morskú faunu. Do väčších kusov odpadu sa zvieratá zamotávajú a tie menšie si mýlia s potravou. Požitie plastov ich môže buď priamo zabiť, alebo sa im môžu do tela uvoľniť toxické látky. Plasty a chemikálie z nich tak nakoniec konzumujeme aj my. Tento odpad má okrem toho aj veľmi negatívny ekonomický vplyv na ľudí, ktorý sa živia rybolovom.

Len päť percent plastových obalov sa znovu využije, zvyšok sa vyhodí. Ich viacnásobné využívanie by pritom bolo výhodné aj pre výrobcov.

Plasty a odhodený rybársky výstroj predstavujú viac ako tri štvrtiny všetkého odpadu v moriach a oceánoch.  

Koniec niektorých plastov na jedno použitie

Európska komisia preto vypracovala návrh, ako regulovať najrozšírenejší odpad v oceánoch, predovšetkým plastové príbory, fľaše, cigaretové ohorky alebo tampóny na čistenie uší. Niektoré plasty na jedno použitie navrhla zakázať úplne. Ide napríklad o plastové príbory, taniere, tyčinky na miešanie nápojov, slamky alebo paličky na balóny. Zákaz sa týka tých výrobkov, pre ktoré sú dostupné aj alternatívy z iných materiálov.

Návrh komisie podporili poslanci Európskeho parlamentu aj ministri členských štátov (Rada EÚ). Do zoznamu plastov, ktoré by sa mali do roku 2021 zakázať, pridali poslanci plastové sáčky a tenké igelitky, výrobky z oxo-rozložiteľných plastov či polystyrénové boxy na jedlo z rýchleho občerstvenia. Zmeniť by sa malo aj nakladanie s plastovými fľašami. Cieľom je, aby sa do roku 2025 zálohovalo a recyklovalo 90 % nápojových fliaš.

Čo sa najčajstejšie povaľuje na plážach  

Zodpovednosť výrobcov

Pre výrobcov produktov, ako sú obaly, cigaretové filtre alebo navlhčené obrúsky chcú poslanci zaviesť povinnosť podieľať sa na nákladoch na ich likvidáciu. Zodpovednosť by mali niesť aj výrobcovia rybárskeho výstroja, ktorý predstavuje až 27% všetkého morského odpadu. Členské štáty by mali zbierať minimálne polovicu strateného rybárskeho výstroja a do roku 2025 recyklovať minumálne 15%.

Aj spotrebitelia by mali vedieť, ktoré výrobky sa ťažko likvidujú. Preto poslanci odporúčajú, aby boli na hygienických vložkách, navlhčených vreckovkách a balónoch vysvetľujúce informácie.

„Európa má na svedomí len malú časť odpadu vo svetových oceánoch. No aj napriek tomu by mala zohrávať kľúčovú úlohu pri hľadaní globálneho riešenia, ako je to aj v boji proti zmenám klímy,“ hovorí spravodajkyňa návrhu, belgická liberálna poslankyňa Frédérique Ries. Dodáva, že členské štáty si môžu samé vybrať spôsoby na obmedzenie plastového odpadu.

Potom ako novú legislatívu podpísal predseda Európskeho parlamentu aj predseda Rady, bude publikovaná v Úradnom vestníku EÚ.

Ďalšie kroky proti znečisteniu z plastového odpadu

Už v roku 2015 parlament prijal legislatívu na redukciu ľahkých igelitových tašiek a sáčkov.

V septembri 2018 poslanci schválili stratégiu, ktorej cieľom je zvýšiť mieru recyklácie plastov v celej EÚ.

Infografika: recyklácia plastového odpadu v EÚ

Okrem toho navrhli viaceré opatrenia proti mikroplastom - ide o drobné plastové čiastočky, ktoré vznikajú drobením väčších kusov. V oceánov ich je čoraz viac a viac.