Zdieľať túto stránku: 

Výbor EP pre životné prostredie prijal návrh na zlepšenie kvality pitnej vody z vodovodu. Tvorcovia novej legislatívy dúfajú, že ľudia tak budú kupovať menej plastových fliaš.

Drvivá väčšina obyvateľov EÚ má dobrý prístup ku kvalitnej pitnej vody. Vyplýva to z výskumu Európskej environmentálnej agentúry, ktorého výsledky publikovala v roku 2016. Viac ako 98,5% vzoriek odobratých v rokoch 2011 až 2013 spĺňalo európskej štandardy.

Tie v EÚ stanovuje smernica o pitnej vode. Obsahuje minimálne požiadavky na kvalitu vody určenej pre ľudskú spotrebu (pitie, varenie a ostatné) a pravidlá proti kontaminácii. Táto smernica sa teraz dočkala reformy, ktorej cieľom je posilniť dôveru občanov a nabádať ich k tomu, aby balenú vodu nahradili vodou z kohútika.

Primerný Slovák spotrebuje denne 83 litrov vody z vodovodu, európsky priemer je 120 litrov.  

Vyjednávači parlamentu a rady sa na nej predbežne dohodli v decembri minulého roku. Teraz 18. februára ju odobril výbor EP pre životné prostredie a verejné zdravie.


Nová legislatíva stanovuje vyššie štandardy kvality a minimálne hygienické požiadavky na materiály, ktoré prichádzajú do kontaktu s pitnou vodou, ako sú napríklad potrubia s cieľom predchádzať kontaminácii. Novinkou bude aj zavedenie mechanizmu na sledovanie zvyškov liečiv, mikroplastov a látok narúšajúcich hormonálny systém, ktorý by sa mal opierať o najnovšie vedecké poznatky.


Členské štáty budú povinné zabezpečiť prístup k čistej pitnej vode pre všetkých občanov a zvlášť pre tých, ktorí k nej dnes majú len limitovaný alebo žiaden prístup. Tam, kde to bude možné, by mali na verejných priestranstvách zriadiť vodovodné kohútiky alebo fontánky s pitnou vodou. Okrem toho sa môžu rozhodnúť prijať opatrenia na to, aby sa v reštauráciách ponúkala vodovodná voda buď zadarmo alebo nízky poplatok.


Takisto budú musieť zabezpečiť viac transparentnosti a sprístupniť občanom informácie o kvalite pitnej vody.


Keby mali ľudia prístup ku kvalitnejšej pitnej vode, spotreba balenej vody by sa mohla znížiť o 17 %. Vyplýva to z odhadov Európskej komisie. Ľudia by tak nielen ušetrili peniaze, ale znížil by sa aj dopad na životné prostredie - emisie CO2 a plastový odpad.

Voda z vodovodu je nielen lacnejšia, ale i ekologickejšia.  

To, že kvalita pitnej vody je pre Európanov veľmi dôležitá, ukazuje aj úspech občianskej iniciatívy Right2Water, pod ktorú sa podpísalo viac ako 1,8 milióna občanov a ktorá si vyžiadala túto reformu. Počas verejnej konzultácie sa ukázalo, že ľudia si nie sú istí kvalitou pitnej vody v iných krajinách EÚ, aj keď táto voda spĺňa požiadavky na kvalitu. Signatári tu okrem iného žiadali aj to, aby bola populácia o kvalite vody pravidelne informovaná.

4 z 5 Európanov sú spokojní s vodou vo svojom bydlisku  

Ďalšie kroky

Nové pravidlá budú v parlamente ešte predmetom plenárneho hlasovania.

Viac: Prečítajte s prehľad, čo robí EU pre zdravie občanov.